Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνολική Ζήτηση Εθνικό Εισόδημα Εθνικό Προϊόν Εθνική Δαπάνη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνολική Ζήτηση Εθνικό Εισόδημα Εθνικό Προϊόν Εθνική Δαπάνη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνολική Ζήτηση Εθνικό Εισόδημα Εθνικό Προϊόν Εθνική Δαπάνη
Συνολική Ζήτηση Εθνικό Εισόδημα Εθνικό Προϊόν Εθνική Δαπάνη Υ: συνολική Ζήτηση Υ = C + I + G + NX NX= X - M

2 C:Κατανάλωση Καθορίζει το εισόδημα Καθορίζεται από το εισόδημα
Εξαρτάται από το διαθέσιμο εισόδημα και την οριακή ροπή προς κατανάλωση C=c (Y-T) c: δείχνει πόσο αυξάνεται η κατανάλωση όταν αυξάνεται το εισόδημα

3 Επένδυση Φορείς: νοικοκυριά - επιχειρήσεις Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
1. μηχανολογικός εξοπλισμός 2. κατασκευές (κτίρια- οικοδομές) Επενδύσεις σε αποθέματα

4 Η ζήτηση επενδύσεων εξαρτάται από το κόστος σε σύγκριση με την απόδοση
Αν κόστος < απόδοση τότε πραγματοποιείται η επένδυση. Επιχείρηση δανείζεται ή χρησιμοποιεί ίδια κεφάλαια για να επενδύσει

5 Κόστος δανεισμού = i το ονομαστικό επιτόκιο
Κόστος διαφυγόντος κέρδους (αν η χρηματοδότηση γίνεται από ίδια κεφάλαια) = i

6 Αν i αυξάνεται τότε I μειώνεται
Σε περιόδους πληθωρισμού: το ονοματικό επιτόκιο i και το πραγματικό επιτόκιο r διαφέρουν. Αναμενόμενος πληθωρισμός

7 Συμφέρει να δανείζομαι σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού
Τότε το πραγματικό επιτόκιο είναι χαμηλό ή και αρνητικό. Οι επενδύσεις εξαρτώνται από το πραγματικό επιτόκιο. Ι = Ι(r) r I = I (r) I

8 Υπόδειγμα Μακροοικονομικής Συμπεριφοράς της Οικονομίας
Ys = f(Κ, L) Yd = C + I + G C = c(Y-T) I = I(r) G = G T = T Yd = Ys=Y Ys δοσμένο από τους παραγωγικούς συντελεστές

9 Y=Ys=Yd Y=c(Y-T) +I(r) + G
Ρόλος του επιτοκίου: r ↑ I ↓ Yd ↓ Κόστος δανεισμού (επενδύσεις) r Απόδοση από δάνεια (αποταμίευση)

10 Αποταμίευση: το κομμάτι του εισοδήματος που δεν καταναλώνεται
Ιδιωτικός τομέας: (Y-T) – C Δημόσιος τομέας: Τ-G Συνολική Αποταμίευση (S): S = [(Y – T) – C] + (T – G) = = Y- C - G

11 S=Y-C-G Αλλά Υ= C + I + G I= Y-C-G Επομένως: S = I Για ισορροπία

12 I = I(r) S= I(r) Ζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων
Προσφορά επενδυτικών κεφαλαίων S Δανείων D Δανείων r: τιμή επενδυτικών κεφαλαίων εξισορροπεί προσφορά και ζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων

13 Στο επιτόκιο ισορροπίας S=I
r I S=I

14 Υ σταθερό και καθορισμένο από την προσφορά παραγωγικών συντελεστών
Aν αυξηθεί το G: Y –C – G↑ = S↓ Άρα I↓ Εφόσον Υ σταθερό και καθορισμένο από την προσφορά παραγωγικών συντελεστών η αύξηση του G αντισταθμίζεται με μείωση του Ι, μέσω της αγοράς δανειακών κεφαλαίων και προσαρμογή του r.

15 Φαινόμενο παραγκωνισμού:
Οι δημόσιες δαπάνες που αυξάνονται εκτοπίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις με το Υ σταθερό (crowding out) S r ro I I, S Io=So

16 Aν αυξηθεί η ζήτηση για επενδύσεις Ι Νέα τεχνολογία Αλλαγή προσδοκιών
Αλλαγή πολιτικής

17 Με S δεδομένο και S=Y- C - G
Aν Ι αυξηθεί, Υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση για δάνεια r↑ I↓ Επομένως, S, I : σταθερά, r↑ Η αύξηση του επιτοκίου απορροφά την αύξηση της ζήτησης δανείων για επενδύσεις

18 Αν S θετική συνάρτηση επιτοκίων
(r↑, S) : I↑ επομένως: Ζήτηση για δάνεια μεγαλύτερη από την προσφορά δανείων Τιμή δανειακών κεφαλαίων, r↑ S↑

19 Το επιτόκιο αυξάνεται, αλλά όχι τόσο ώστε να αντισταθμίσει πλήρως την αύξηση της ζήτησης δανειακών κεφαλαίων, διότι τώρα καθώς Ι↑, r↑, S↑ r S I

20 Πρόβλημα ταυτοποίησης
Διαχρονικά παρατηρούμε μείωση των επιτοκίων και αύξηση των επενδύσεων ή Μείωση των επιτοκίων και παράλληλη μείωση των επενδύσεων

21 H εμπειρική σχέση που παρατηρούμε μεταξύ επενδύσεων και επιτοκίων εξαρτάται από τις εξωγενείς μεταβολές που έχουν συντελεστεί.

22 Σχέση επενδύσεων και επιτοκίων που παρατηρούμε
Σχέσεις ισορροπίας Μπορεί να μετακινείται η συνάρτηση ζήτησης επενδύσεων (ζήτηση δανειακών κεφαλαίων) Μπορεί να μετακινείται η συνάρτηση αποταμίευσης (προσφορά δανειακών κεφαλαίων)

23 r I(r) I,S

24 r S(r) I(r) I,S

25 r S(r) Γ B A I(r) I,S

26 Υπόδειγμα Μακροοικονομικής Συμπεριφοράς της Οικονομίας
Ys = f(Κ, L) Yd = C + I + G C = c(Y-T) I = I(r) G = G T = T Yd = Ys=Y Ys δοσμένο από τους παραγωγικούς συντελεστές

27 Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας
Παραγωγικοί συντελεστές Κ, Τ, L, προσδιορίζουν την συνολική προσφορά μέσω της συνάρτησης παραγωγής Υπόθεση πλήρους απασχόλησης Διανομή προϊόντος στους παραγωγικούς συντελεστές: κάθε παραγωγικός συντελεστής αμοίβεται ανάλογα με την αξία του οριακού προϊόντος

28 Τιμές παραγωγικών συντελεστών προσαρμόζονται έτσι ώστε Yd = Ys=Y
Αν συνολική ζήτηση ίση με συνολική προσφορά τότε S=I. To r εξισορροπεί την αγορά δανειακών κεφαλαίων. Δεν υπάρχει εξωτερικός τομέας. Δεν παίζει ρόλο η αγορά χρήματος.

29 Παραγωγικών συντελεστών Τιμές
αγαθών Παραγωγικών συντελεστών Τιμές κεφαλαίων Εύκαμπτες Αγαθών Παραγωγ.Συντελ. ισορροπία κεφαλαίων


Κατέβασμα ppt "Συνολική Ζήτηση Εθνικό Εισόδημα Εθνικό Προϊόν Εθνική Δαπάνη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google