Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Συνολική Ζήτηση Εθνικό Εισόδημα Εθνικό Προϊόν Εθνική Δαπάνη Υ: συνολική Ζήτηση Υ = C + I + G + NX NX= X - M.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Συνολική Ζήτηση Εθνικό Εισόδημα Εθνικό Προϊόν Εθνική Δαπάνη Υ: συνολική Ζήτηση Υ = C + I + G + NX NX= X - M."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Συνολική Ζήτηση Εθνικό Εισόδημα Εθνικό Προϊόν Εθνική Δαπάνη Υ: συνολική Ζήτηση Υ = C + I + G + NX NX= X - M

2 2 C:Κατανάλωση 1.Καθορίζει το εισόδημα 2.Καθορίζεται από το εισόδημα 3.Εξαρτάται από το διαθέσιμο εισόδημα και την οριακή ροπή προς κατανάλωση 4.C=c (Y-T) 5.c: δείχνει πόσο αυξάνεται η κατανάλωση όταν αυξάνεται το εισόδημα

3 3 Επένδυση Φορείς: νοικοκυριά - επιχειρήσεις Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 1. μηχανολογικός εξοπλισμός 2. κατασκευές (κτίρια- οικοδομές) Επενδύσεις σε αποθέματα

4 4 Η ζήτηση επενδύσεων εξαρτάται από το κόστος σε σύγκριση με την απόδοση Αν κόστος < απόδοση τότε πραγματοποιείται η επένδυση. Επιχείρηση δανείζεται ή χρησιμοποιεί ίδια κεφάλαια για να επενδύσει

5 5 Κόστος δανεισμού = i το ονομαστικό επιτόκιο Κόστος διαφυγόντος κέρδους (αν η χρηματοδότηση γίνεται από ίδια κεφάλαια) = i

6 6 Αν i αυξάνεται τότε I μειώνεται Σε περιόδους πληθωρισμού: το ονοματικό επιτόκιο i και το πραγματικό επιτόκιο r διαφέρουν. Αναμενόμενος πληθωρισμός

7 7 Συμφέρει να δανείζομαι σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού Τότε το πραγματικό επιτόκιο είναι χαμηλό ή και αρνητικό. Οι επενδύσεις εξαρτώνται από το πραγματικό επιτόκιο. Ι = Ι(r) r I I = I (r )

8 8 Υπόδειγμα Μακροοικονομικής Συμπεριφοράς της Οικονομίας Y s = f(Κ, L) Y d = C + I + G C = c(Y-T) I = I(r) G = G T = T Y d = Y s =Y Y s δοσμένο από τους παραγωγικούς συντελεστές

9 9 Y=Y s =Y d Y=c(Y-T) +I(r) + G Ρόλος του επιτοκίου: r ↑ I ↓ Y d ↓ r Κόστος δανεισμού (επενδύσεις ) Απόδοση από δάνεια (αποταμίευση)

10 10 Αποταμίευση: το κομμάτι του εισοδήματος που δεν καταναλώνεται Ιδιωτικός τομέας: (Y-T) – C Δημόσιος τομέας: Τ-G Συνολική Αποταμίευση (S): S = [(Y – T) – C] + (T – G) = = Y- C - G

11 11 S=Y-C-G Αλλά Υ= C + I + G I= Y-C-G Επομένως: S = I Για ισορροπία

12 12 I = I(r) S= I(r) Προσφορά επενδυτικών κεφαλαίων Ζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων S Δανείων D Δανείων r: τιμή επενδυτικών κεφαλαίων εξισορροπεί προσφορά και ζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων

13 13 Στο επιτόκιο ισορροπίας S=I r S S=I I

14 14 Aν αυξηθεί το G: Y –C – G↑ = S↓ Άρα I↓ Εφόσον Υ σταθερό και καθορισμένο από την προσφορά παραγωγικών συντελεστών η αύξηση του G αντισταθμίζεται με μείωση του Ι, μέσω της αγοράς δανειακών κεφαλαίων και προσαρμογή του r.

15 15 Φαινόμενο παραγκωνισμού: Οι δημόσιες δαπάνες που αυξάνονται εκτοπίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις με το Υ σταθερό (crowding out) r I, S S I roro Io=So

16 16 Aν αυξηθεί η ζήτηση για επενδύσεις Ι Νέα τεχνολογία Αλλαγή προσδοκιών Αλλαγή πολιτικής

17 17 Με S δεδομένο και S=Y- C - G A ν Ι αυξηθεί, Υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση για δάνεια r↑ I↓ Επομένως, S, I : σταθερά, r↑ Η αύξηση του επιτοκίου απορροφά την αύξηση της ζήτησης δανείων για επενδύσεις

18 18 Αν S θετική συνάρτηση επιτοκίων (r↑, S) : I↑ επομένως: Ζήτηση για δάνεια μεγαλύτερη από την προσφορά δανείων Τιμή δανειακών κεφαλαίων, r↑ S↑ ↑

19 19 Το επιτόκιο αυξάνεται, αλλά όχι τόσο ώστε να αντισταθμίσει πλήρως την αύξηση της ζήτησης δανειακών κεφαλαίων, διότι τώρα καθώς Ι↑, r↑, S↑ r S I

20 20 Πρόβλημα ταυτοποίησης Διαχρονικά παρατηρούμε μείωση των επιτοκίων και αύξηση των επενδύσεων ή Μείωση των επιτοκίων και παράλληλη μείωση των επενδύσεων

21 21 H εμπειρική σχέση που παρατηρούμε μεταξύ επενδύσεων και επιτοκίων εξαρτάται από τις εξωγενείς μεταβολές που έχουν συντελεστεί.

22 22 Σχέση επενδύσεων και επιτοκίων που παρατηρούμε Σχέσεις ισορροπίας Μπορεί να μετακινείται η συνάρτηση ζήτησης επενδύσεων (ζήτηση δανειακών κεφαλαίων) Μπορεί να μετακινείται η συνάρτηση αποταμίευσης (προσφορά δανειακών κεφαλαίων)

23 23 r I,S I(r)

24 24 r I,S I(r) S(r)

25 25 r I,S I(r) S(r) A B Γ

26 26 Υπόδειγμα Μακροοικονομικής Συμπεριφοράς της Οικονομίας Y s = f(Κ, L) Y d = C + I + G C = c(Y-T) I = I(r) G = G T = T Y d = Y s =Y Y s δοσμένο από τους παραγωγικούς συντελεστές

27 27 Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας Παραγωγικοί συντελεστές Κ, Τ, L, προσδιορίζουν την συνολική προσφορά μέσω της συνάρτησης παραγωγής Υπόθεση πλήρους απασχόλησης Διανομή προϊόντος στους παραγωγικούς συντελεστές: κάθε παραγωγικός συντελεστής αμοίβεται ανάλογα με την αξία του οριακού προϊόντος

28 28 Τιμές παραγωγικών συντελεστών προσαρμόζονται έτσι ώστε Y d = Y s =Y Αν συνολική ζήτηση ίση με συνολική προσφορά τότε S=I. To r εξισορροπεί την αγορά δανειακών κεφαλαίων. Δεν υπάρχει εξωτερικός τομέας. Δεν παίζει ρόλο η αγορά χρήματος.

29 29 Τιμές αγαθών Παραγωγικών συντελεστών κεφαλαίων Εύκαμπτες ισορροπία Αγαθών Παραγωγ.Συντελ. κεφαλαίων


Κατέβασμα ppt "1 Συνολική Ζήτηση Εθνικό Εισόδημα Εθνικό Προϊόν Εθνική Δαπάνη Υ: συνολική Ζήτηση Υ = C + I + G + NX NX= X - M."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google