Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄
David Begg S. Fischer, R. Dornbusch

2 12 Αγορές Συντελεστών και Διανομή του Εισοδήματος

3 Κεφάλαιο και γη Φυσικό κεφάλαιο - το απόθεμα των παραχθέντων αγαθών που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην παραγωγή άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Γη - ο συντελεστής παραγωγής που μας παρέχει η φύση. Το κεφάλαιο και η γη συναποτελούν τον υλικό πλούτο μιας χώρας.

4 Επένδυση Το κεφάλαιο αποσβένεται στη διάρκεια του χρόνου - με αποτέλεσμα να μειώνεται η παραγωγικότητά του και η αξία του. Ακαθάριστη επένδυση - η παραγωγή νέων κεφαλαιουχικών αγαθών και η βελτίωση αυτών που ήδη υπάρχουν. Καθαρή επένδυση - ισούται με την ακαθάριστη επένδυση μείον την απόσβεση του υπάρχοντος αποθέματος κεφαλαίου.

5 Αποθέματα και ροές Απόθεμα
- η ποσότητα ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια χρονική στιγμή. - η τιμή του περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό που απαιτείται για να αγοραστεί το απόθεμα. Ροή - η ροή των υπηρεσιών που παρέχει ένα περιουσιακό στοιχείο σε μια χρονική περίοδο. - το μίσθωμα του κεφαλαίου είναι το κόστος χρήσης των υπηρεσιών του κεφαλαίου.

6 Επιτόκιο και παρούσα αξία
Η παρούσα αξία 1 λίρας σε μια μελλοντική χρονική στιγμή είναι το ποσό που, αν το δανείσουμε σήμερα, θα ισούται με 1 λίρα σε αυτή τη μελλοντική στιγμή. - εξαρτάται από το εύρος του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το ποσό συσσωρεύεται - και από το ύψος του επιτοκίου. Η τιμή ενός κεφαλαιουχικού περιουσιακού στοιχείου πρέπει να σχετίζεται με τη ροή των μελλοντικών πληρωμών που αποφέρουν οι υπηρεσίες που το στοιχείο αυτό παρέχει. - η προεξόφληση του ποσού αυτού μας δίνει την παρούσα αξία.

7 Πραγματικά και ονομαστικά επιτόκια
Το ονομαστικό επιτόκιο - δείχνει πόσες λίρες θα εισπραχθούν από τόκους ενός δανείου ύψους 1 λίρας και διάρκειας ενός έτους. Το πραγματικό επιτόκιο - μετράει την απόδοση ενός δανείου μέσω της επιπλέον ποσότητας αγαθών που μπορούν να αγοραστούν και όχι μέσω της αύξησης στην ονομαστική αξία του δανειζόμενου ποσού. Το πραγματικό επιτόκιο ισούται με το ονομαστικό επιτόκιο μείον το ρυθμό πληθωρισμού.

8 Το πραγματικό επιτόκιο ισορροπίας
Η AA' είναι η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μεταξύ παρούσας και μελλοντικής κατανάλωσης: Η μελλοντική κατανάλωση μπορεί να αυξηθεί μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επενδύσεις. Η κλίση της καμπύλης ισούται με –(1+i), όπου i είναι το ποσοστό απόδοσης της επένδυσης. A' Μελλοντική κατανάλωση Παρούσα κατανάλωση

9 Το πραγματικό επιτόκιο ισορροπίας
U Με δεδομένες τις προτιμήσεις της κοινωνίας μεταξύ παρούσας και μελλοντικής κατανάλωσης, το βέλτιστο σημείο είναι το Ε, όπου η καμπύλη αδιαφορίας UU εφάπτεται στην καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Η κλίση της κόκκινης γραμμής ισούται με –(1+r), όπου r είναι το πραγματικό επιτόκιο το οποίο εξισορροπεί την παραγωγικότητα των επενδύσεων με την ροπή προς αποταμίευση των καταναλωτών. E A' Μελλοντική κατανάλωση A Παρούσα κατανάλωση

10 Οι αγορές κεφαλαίου και γης
Η παράγωγη καμπύλη ζήτησης για τις υπηρεσίες κεφαλαίου (και γης) σχετίζεται στενά με την προηγηθείσα ανάλυση της ζήτησης εργασίας. Αλλά η προσφορά εργασίας στο σύνολο της οικονομίας είναι σταθερή. Οι τιμές μίσθωσης του κεφαλαίου τείνουν να εξισωθούν μεταξύ εναλλακτικών χρήσεων.

11 Μεταβολές στην ένταση κεφαλαίου
Στη διάρκεια του χρόνου, η ένταση κεφαλαίου στην οικονομία του ΗΒ αυξάνεται. - η αύξηση του λόγου μισθού-ποσοστού κέρδους έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην υποκατάσταση εργασίας με κεφάλαιο. - μακροχρόνια, η προσφορά εργασίας είναι λιγότερο ελαστική από την προσφορά κεφαλαίου. - τα νέα κεφαλαιουχικά αγαθά ενσωματώνουν την πλέον πρόσφατη τεχνολογία.

12 Η λειτουργική διανομή του εισοδήματος στο ΗΒ
0% 20% 40% 60% 80% 100% 1999 Απασχόληση Αυτοαπασχόληση Κέρδη & πρόσοδοι Η διανομή του εισοδήματος μεταξύ των παραγωγικών συντελεστών μεταβλήθηκε ελάχιστα μεταξύ των ετών και 1999.


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google