Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch

2 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Αγορές Συντελεστών και Διανομή του Εισοδήματος 12

3 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Κεφάλαιο και γη  Φυσικό κεφάλαιο - το απόθεμα των παραχθέντων αγαθών που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην παραγωγή άλλων αγαθών και υπηρεσιών.  Γη - ο συντελεστής παραγωγής που μας παρέχει η φύση.  Το κεφάλαιο και η γη συναποτελούν τον υλικό πλούτο μιας χώρας.

4 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Επένδυση  Το κεφάλαιο αποσβένεται στη διάρκεια του χρόνου - με αποτέλεσμα να μειώνεται η παραγωγικότητά του και η αξία του.  Ακαθάριστη επένδυση - η παραγωγή νέων κεφαλαιουχικών αγαθών και η βελτίωση αυτών που ήδη υπάρχουν.  Καθαρή επένδυση - ισούται με την ακαθάριστη επένδυση μείον την απόσβεση του υπάρχοντος αποθέματος κεφαλαίου.

5 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Αποθέματα και ροές  Απόθεμα - η ποσότητα ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια χρονική στιγμή. - η τιμή του περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό που απαιτείται για να αγοραστεί το απόθεμα.  Ροή - η ροή των υπηρεσιών που παρέχει ένα περιουσιακό στοιχείο σε μια χρονική περίοδο. - το μίσθωμα του κεφαλαίου είναι το κόστος χρήσης των υπηρεσιών του κεφαλαίου.

6 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Επιτόκιο και παρούσα αξία  Η παρούσα αξία 1 λίρας σε μια μελλοντική χρονική στιγμή είναι το ποσό που, αν το δανείσουμε σήμερα, θα ισούται με 1 λίρα σε αυτή τη μελλοντική στιγμή. - εξαρτάται από το εύρος του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το ποσό συσσωρεύεται - και από το ύψος του επιτοκίου.  Η τιμή ενός κεφαλαιουχικού περιουσιακού στοιχείου πρέπει να σχετίζεται με τη ροή των μελλοντικών πληρωμών που αποφέρουν οι υπηρεσίες που το στοιχείο αυτό παρέχει. - η προεξόφληση του ποσού αυτού μας δίνει την παρούσα αξία.

7 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Πραγματικά και ονομαστικά επιτόκια  Το ονομαστικό επιτόκιο - δείχνει πόσες λίρες θα εισπραχθούν από τόκους ενός δανείου ύψους 1 λίρας και διάρκειας ενός έτους.  Το πραγματικό επιτόκιο - μετράει την απόδοση ενός δανείου μέσω της επιπλέον ποσότητας αγαθών που μπορούν να αγοραστούν και όχι μέσω της αύξησης στην ονομαστική αξία του δανειζόμενου ποσού.  Το πραγματικό επιτόκιο ισούται με το ονομαστικό επιτόκιο μείον το ρυθμό πληθωρισμού.

8 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Το πραγματικό επιτόκιο ισορροπίας  Η AA' είναι η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μεταξύ παρούσας και μελλοντικής κατανάλωσης:  Η μελλοντική κατανάλωση μπορεί να αυξηθεί μέσω της διοχέτευσης πόρων σε επενδύσεις.  Η κλίση της καμπύλης ισούται με –(1+i), όπου i είναι το ποσοστό απόδοσης της επένδυσης. A' Παρούσα κατανάλωση Μελλοντική κατανάλωση

9 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Το πραγματικό επιτόκιο ισορροπίας Παρούσα κατανάλωση Μελλοντική κατανάλωση A A' U U Με δεδομένες τις προτιμήσεις της κοινωνίας μεταξύ παρούσας και μελλοντικής κατανάλωσης, το βέλτιστο σημείο είναι το Ε, όπου η καμπύλη αδιαφορίας UU εφάπτεται στην καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Η κλίση της κόκκινης γραμμής ισούται με –(1+r), όπου r είναι το πραγματικό επιτόκιο το οποίο εξισορροπεί την παραγωγικότητα των επενδύσεων με την ροπή προς αποταμίευση των καταναλωτών. E

10 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Οι αγορές κεφαλαίου και γης  Η παράγωγη καμπύλη ζήτησης για τις υπηρεσίες κεφαλαίου (και γης) σχετίζεται στενά με την προηγηθείσα ανάλυση της ζήτησης εργασίας.  Αλλά η προσφορά εργασίας στο σύνολο της οικονομίας είναι σταθερή.  Οι τιμές μίσθωσης του κεφαλαίου τείνουν να εξισωθούν μεταξύ εναλλακτικών χρήσεων.

11 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μεταβολές στην ένταση κεφαλαίου  Στη διάρκεια του χρόνου, η ένταση κεφαλαίου στην οικονομία του ΗΒ αυξάνεται. - η αύξηση του λόγου μισθού-ποσοστού κέρδους έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην υποκατάσταση εργασίας με κεφάλαιο. - μακροχρόνια, η προσφορά εργασίας είναι λιγότερο ελαστική από την προσφορά κεφαλαίου. - τα νέα κεφαλαιουχικά αγαθά ενσωματώνουν την πλέον πρόσφατη τεχνολογία.

12 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η λειτουργική διανομή του εισοδήματος στο ΗΒ 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1981-891999 ΑπασχόλησηΑυτοαπασχόλησηΚέρδη & πρόσοδοι Η διανομή του εισοδήματος μεταξύ των παραγωγικών συντελεστών μεταβλήθηκε ελάχιστα μεταξύ των ετών 1981-89 και 1999.


Κατέβασμα ppt "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google