Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 2 Εθνικό Εισόδημα και Λογαριασμοί. Διαφορά μεταξύ Εθνικού και Προσωπικού Εισοδήματος Εθνικό Εισόδημα – κερδίζεται από όλους τους παράγοντες (συντελεστές)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 2 Εθνικό Εισόδημα και Λογαριασμοί. Διαφορά μεταξύ Εθνικού και Προσωπικού Εισοδήματος Εθνικό Εισόδημα – κερδίζεται από όλους τους παράγοντες (συντελεστές)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 2 Εθνικό Εισόδημα και Λογαριασμοί

2 Διαφορά μεταξύ Εθνικού και Προσωπικού Εισοδήματος Εθνικό Εισόδημα – κερδίζεται από όλους τους παράγοντες (συντελεστές) της παραγωγής. Προσωπικό Εισόδημα – κερδίζεται από τους ιδιώτες. Περιλαμβάνεις πληρωμές. Κεφαλαιουχικές αποδόσεις δεν συμπεριλαμβάνονται. Η διαφορά μεταξύ ΑΕΠ και Εθνικού Εισοδήματος είναι οι αποσβέσεις και οι έμμεσοι επιχειρηματικοί φόροι.

3 Βασικά Στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών Μεριά Παραγωγής –Όλα τα αγαθά και υπηρεσίες που αγοράστηκαν λόγω της τελικής ζήτησης (εκτός από τα inventory investment). –Δε συμπεριλαμβάνονται ενδιάμεσα προϊόντα ή υπηρεσίες (για αποφυγή του διπλού υπολογισμού). Μεριά Εισοδήματος –Όλα τα εισοδήματα από διάφορους συντελεστές παραγωγής. –Δεν περιλαμβάνονται μεταφορές πληρωμών.

4 Στοιχεία του Ακ. Εγχώριου Πρ. Consumption Durables Nondurables Services Investment Capital Spending (Plant and Equipment) Residential Construction Inventory Investment Net Exports Exports Imports Government purchases (NOT expenditures) National defense Other Federal State and Local (mainly wages and salaries)

5 Consumer Spending Διαρκή Αγαθά: διαρκούν 3 χρόνια ή παραπάνω. (Αυτοκίνητα – συσκευές) Μη διαρκή: χρησιμοποιούνται γρήγορα. Φαγητά, πετρέλαιο, ρουχισμός Υπηρεσίες: κυρίως σπιτιού (ρεύμα, νερό), μεταφορές, ιατροφαρμακευτικές. Ενοίκια.

6 Investment – Capital Spending Producers Durable Equipment High-Tech Equipment Computers Software Telecommunications Industrial Equipment Transportation Equipment Includes leased cars Other Equipment Natural resources Office equipment Nonresidential Construction Buildings Utilities Oil drilling Most roads, etc. in the public sector

7 Επενδύσεις – Κατασκευές Οικογενειακά σπίτια. Προσθήκες και αλλαγές. Αμοιβές μεσιτών.

8 Inventory Investment Στην ουσία δεν αποτελεί τελική ζήτηση αλλά συμπεριλαμβάνεται στο ΑΕΠ επειδή οι συντελεστές παραγωγής έχουν ήδη πληρωθεί για να παράξουν αυτά τα προϊόντα. Αποτελούν (περίπου) μόλις το 1% του ΑΕΠ, αλλά είναι υπεύθυνα για πάνω από 50% της διακύμανσης του ΑΕΠ σε περιόδους ύφεσης.

9 Ενδιάμεσα αγαθά και υπηρεσίες Κυρίως μέρος των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τελικών αγαθών. Για παράδειγμα, σίδηρος για αυτοκίνητα For example, steel for autos, ξυλεία για τα σπίτια, φυσικό αέριο για τα πετροχημικά. Γραφικές ύλες (paper clips) αλλά όχι κεφαλαιουχικοί εξοπλισμοί, οι οποίοι είναι μέρος της τελικής ζήτησης. Μερικές ενδιάμεσες υπηρεσίες.

10 Εθνικό Εισόδημα Μισθοί και ημερομίσθια Εισφορές στα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων (εργοδότη και εργαζομένων) Εισόδημα από τόκους Εισόδημα από ενοίκια Εταιρικά κέρδη

11 Διαφορά μεταξύ Ακαθάριστου Εγχώριου και Εθνικού Προϊόντος Το Ακ. Εγχώριο Πρ. περιλαμβάνει κέρδη που προέρχονται από όλα τα στοιχεία που βρίσκονται εντός της χώρας, είτε αυτά ανήκουν σε μόνιμους κάτοικους είτε σε ξένους. Το Ακ. Εθνικό Πρ. περιλαμβάνει κέρδη που προέρχονται από όλα τα στοιχεία που ανήκουν σε πολίτες της χώρας, είτε αυτοί βρίσκονται εντός της χώρας, είτε εκτός. Το Ακ. Εγχώριο Πρ. είναι καλύτερο μέτρο.

12 Στοιχεία του Προσωπικού Εισοδήματος (ΠΕ) ΔΕΝ είναι το ίδιο με το ποσό που λαμβάνουν οι ιδιώτες. Κεφαλαιουχικά κέρδη και ζημιές εξαιρούνται. Οι εισφορές σε ταμεία συντάξεων είναι μέρος του προσωπικού εισοδήματος. Εντούτοις οι άνθρωποι παίρνουν και ξοδεύουν τα χρήματα μετά την αφυπηρέτηση τους. Αυτές οι πληρωμές δεν συμπεριλαμβάνονται στο ΠΕ. Λεφτά από επαναδανειοδότηση σπιτιών δε συμπεριλαμβάνονται. Καλύτερα να χρησιμοποιούνται μισθοί και αμοιβές ως μέτρο (όπου αυτό είναι διαθέσιμο) παρά συνολικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας.

13 Τι είναι το ποσοστό ιδιωτικής αποταμίευσης; Είναι το % του εισοδήματος που αποταμιεύουν οι καταναλωτές.

14 Η μέθοδος της Προστιθέμενης Αξίας (Value Added) Αναφέρεται στη συμβολή των παραγόντων της παραγωγής, δηλαδή, του εδάφους, της εργασίας, και των κύριων αγαθών, στην αύξηση της αξίας ενός προϊόντος. Αντιστοιχεί στα εισοδήματα που παραλαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες αυτών των παραγόντων.

15 Στοιχεία που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ΑΕΠ και στο Εθνικό Εισόδημα Όλα τα εισοδήματα από μεταφορά περιουσιακών στοιχείων. Κεφαλαιουχικά κέρδη και ζημιές. Ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Παραοικονομία.

16 Πόσο χρήσιμο είναι το ΑΕΠ για τους Managers; Είναι το νούμερο που αναφέρεται συχνότερα, σχετικά με την απόδοση της οικονομίας. Εντούτοις, οι τριμηνιαίες αλλαγές περιλαμβάνουν υψηλό τυχαίο στοιχείο και οι αναθεωρήσεις του δείκτη κυμαίνονται μεταξύ του 1% και 2%. Αυτό σημαίνει ότι 1% αύξηση μπορεί να αναθεωρηθεί ως 1% μείωση. Πολλές φορές υπάρχει εξωραϊσμός των στοιχείων.

17

18


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 2 Εθνικό Εισόδημα και Λογαριασμοί. Διαφορά μεταξύ Εθνικού και Προσωπικού Εισοδήματος Εθνικό Εισόδημα – κερδίζεται από όλους τους παράγοντες (συντελεστές)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google