Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Κυκλική κίνηση Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

2 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Η κυκλική είναι μια περιοδική κίνηση, επειδή επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως η κίνηση που κάνει η άκρη του δείκτη ενός ρολογιού. Κάθε περιοδική κίνηση χαρακτηρίζεται από τα φυσικά μεγέθη Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

3 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Περίοδος Τ μιας κυκλικής κίνησης λέγεται ο χρόνος που χρειάζεται το σημειακό αντικείμενο για να πραγματοποιήσει μια πλήρη περιφορά. Τ → s Συχνότητα f μιας κυκλικής κίνησης λέγεται το φυσικό μέγεθος που εκφράζεται με το πηλίκο του αριθμού Ν των στροφών που εκτελεί το σημειακό αντικείμενο προς το χρόνο t μέσα στον οποίο πραγματοποιήθηκαν. f → = s -1 = 1Hz Η περίοδος και η συχνότητα συνδέονται με τη σχέση Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

4 Ποιο φυσικό μέγεθος αλλάζει στην κυκλική κίνηση;
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

5 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Είναι φανερό ότι αλλάζει η κατεύθυνση του διανύσματος της ταχύτητας. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

6 Η Γραμμική ταχύτητα στην Κυκλική κίνηση.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

7 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
z B K Δs R A z' Ονομάζουμε γραμμική ταχύτητα ενός σημειακού αντικειμένου που κινείται σε καμπύλη (κυκλική) τροχιά, ένα διάνυσμα που έχει μέτρο ίσο με το πηλίκο του μήκους του τόξου Δs που διανύει το υλικό σημείο σε χρόνο Δt προς τον χρόνο αυτό. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

8 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Το διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας εφάπτεται στην κυκλική τροχιά, στο σημείο που κάθε χρονική στιγμή βρίσκεται το κινητό. z A B z' K Δs R Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

9 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Γωνιακή ταχύτητα Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

10 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
z B K Δθ Δs R A z' Ονομάζουμε γωνιακή ταχύτητα ενός σημειακού αντικειμένου που κινείται σε κυκλική τροχιά, ένα διάνυσμα που έχει μέτρο ίσο με το πηλίκο της γωνίας Δθ (εκφρασμένη σε rad) που διαγράφει το υλικό σημείο σε χρόνο Δt προς τον χρόνο αυτό. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

11 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας έχει αρχή, το κέντρο της κυκλικής τροχιάς, διεύθυνση, κάθετη στο επίπεδο της κυκλικής τροχιάς, φορά, σύμφωνα με τη φορά της κυκλικής κίνησης. z’ z A B K Δs R Δθ κατεύθυνση . Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

12 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Σχέσεις γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας με τα άλλα χαρακτηριστικά μεγέθη. A B z z' K Δs R Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

13 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
z z' K Δs R Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

14 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Ομαλή Κυκλική Κίνηση Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

15 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Στην ομαλή κυκλική κίνηση το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας παραμένει σταθερό ενώ η κατεύθυνσή της μεταβάλλεται συνεχώς. Στην ομαλή κυκλική κίνηση το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας παραμένει σταθερό. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

16 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Αφού μεταβάλλεται το διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας στην ομαλή κυκλική κίνηση, το σημειακό αντικείμενο αποκτά ………………………… . επιτάχυνση Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

17 Κεντρομόλος επιτάχυνση
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

18 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι αποτέλεσμα της μεταβολής της διεύθυνσης της γραμμικής ταχύτητας. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

19 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Συνοπτική παρουσίαση των προηγουμένων με την βοήθεια μιας προσομοίωσης. από το blog «Ανοικτή Εκπαίδευση» Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

20 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Κεντρομόλος δύναμη Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

21 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Στην ομαλή κυκλική κίνηση, η κεντρομόλος δύναμη είναι η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα και βρίσκεται στη διεύθυνση της ακτίνας. Κ θ R Έχει φορά προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

22 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Ένα video στο οποίο παρουσιάζεται με συνοπτικό τρόπο η βασική θεωρία της «ομαλής κυκλικής κίνησης» Από το youschool.gr Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός


Κατέβασμα ppt "Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google