Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στρεφόμενο πλαίσιο - Εναλλασσόμενη τάση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στρεφόμενο πλαίσιο - Εναλλασσόμενη τάση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στρεφόμενο πλαίσιο - Εναλλασσόμενη τάση
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

2 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Στρεφόμενο πλαίσιο Η μαγνητική ροή που περνά από την επιφάνεια Α του πλαισίου είναι με θ =ωt (φάση) Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

3 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
όπου θ = η γωνία στροφής του πλαισίου ω = η γωνιακή ταχύτητα του πλαισίου (γωνιακή συχνότητα) t = ο χρόνος που έχει περάσει Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

4 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Εναλλασσόμενη τάση τότε, στα άκρα του πλαισίου εμφανίζεται επαγωγική τάση ( ΗΕΔ από επαγωγή) Αν θέσουμε ΝωΒS=V και Εεπ=υ, τότε (1) όπου υ = στιγμιαία εναλλασσόμενη τάση και V = μέγιστη εναλλασσόμενη τάση (πλάτος τάσης) Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

5 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Εναλλασσόμενο ρεύμα R i Αν θέσουμε τότε ~ (2) όπου i = στιγμιαία ένταση εναλλασσόμενου ρεύματος και Ι = μέγιστη ένταση εναλλασσόμενου ρεύματος (πλάτος έντασης). Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

6 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Γραφικές παραστάσεις Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

7 Α. Εναλλασσόμενη τάση - Χρόνος
Α. Εναλλασσόμενη τάση - Χρόνος V -V Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

8 Β. Ένταση (εναλλασσόμενου ρεύματος) - Χρόνος
Ι Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

9 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Παρατηρήσεις Σε ένα κύκλωμα που έχει μόνο ωμικό αντιστάτη η τάση και η ένταση είναι σε φάση. Αυτό σημαίνει, ότι συγχρόνως παίρνουν την μέγιστη ή την ελάχιστη τιμή τους. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

10 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Κινητήρας - Γεννήτρια Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

11 Ενεργές τιμές του εναλλασσόμενου ρεύματος.
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

12 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Οι στιγμιαίες τιμές που μπορούν να πάρουν η ένταση (i ) και η τάση (υ) του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι άπειρες (μεταβάλλονται ημιτονικά με το χρόνο). Έτσι, προσπαθήσαμε να βρούμε μία ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ για κάθε μέγεθος, ώστε να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Αυτή είναι η ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΙΜΗ. Γενικά στα Μαθηματικά, η έννοια της ενεργού τιμής ενός μεγέθους εκφράζεται με την τετραγωνική ρίζα της μέσης τιμής των τετραγώνων των τιμών αυτού του μεγέθους και παριστάνει μία σταθερή τιμή αυτού του μεγέθους που στατιστικά αντιπροσωπεύει μία απειρία διαφορετικών τιμών του. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

13 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Στη Φυσική, ο ορισμός της ενεργού έντασης του εναλλασσόμενου ρεύματος στηρίζεται στο φαινόμενο Joule. Qεν υ Εναλλασσόμενη τάση Συνεχής τάση Ενεργός ένταση Ιεν του εναλλασσόμενου ρεύματος ονομάζεται η ένταση του συνεχούς ρεύματος, το οποίο προκαλεί το ίδιο θερμικό αποτέλεσμα με το εναλλασσόμενο ρεύμα, όταν διαρρέει τον ίδιο αντιστάτη, στον ίδιο χρόνο. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

14 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
όπου Ι και V οι μέγιστες τιμές (πλάτη) της έντασης και της τάσης αντίστοιχα, του εναλλασσόμενου ρεύματος. Στην Ελλάδα, η τιμή 220V για την τάση του εναλλασ-σόμενου ρεύματος που χρησιμοποιείται στο δίκτυο χαμηλής τάσης, είναι η ενεργός τάση. Τα όργανα που μετράνε εναλλασσόμενη τάση και ένταση, δείχνουν ενεργές τιμές. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

15 Νόμος του Joule στο εναλλασσόμενο ρεύμα (για ωμικό καταναλωτή)
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

16 Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος (για ωμικό καταναλωτή)
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

17 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Στιγμιαία Ισχύς. Πρακτικά, η στιγμιαία ισχύς δεν έχει αξία. Μέση Ισχύς. Μέση ισχύς ονομάζεται το πηλίκο της ενέργειας που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα στο κύκλωμα σε χρόνο μιας περιόδου προς το χρόνο αυτό. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός


Κατέβασμα ppt "Στρεφόμενο πλαίσιο - Εναλλασσόμενη τάση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google