Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 1 Ραδιενέργεια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 1 Ραδιενέργεια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 1 Ραδιενέργεια

2 2 Τι είναι η μεταστοιχείωση ; Μεταστοιχείωση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας πυρήνας μετατρέπεται σε έναν άλλο πυρήνα (ή πυρήνες) διαφορετικού στοιχείου.

3 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 3 Και γιατί γίνεται μεταστοιχείωση; Οι περισσότεροι από τους υπάρχοντες πυρήνες είναι ασταθείς και γι αυτό κάθε πυρήνας θέλει να πάει σε μια πιο σταθερή κατάσταση.

4 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 4 Γιατί μερικοί πυρήνες είναι πιο σταθεροί από άλλους; Ένας βασικός λόγος είναι το διαφορετικό μέγεθος των πυρήνων. Οι πυρήνες που έχουν πολλά νουκλεόνια διασπώνται, γιατί οι ηλεκτρικές απωστικές δυνάμεις μεταξύ των πρωτονίων τείνουν να υπερισχύουν των πυρηνικών δυνάμεων μεταξύ γειτονικών νουκλεονίων.

5 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 5 Έτσι, οι μεγάλοι πυρήνες έχουν αρκετά περισσότερα νετρόνια από πρωτόνια. Τα νετρόνια παίζουν το ρόλο της πυρηνικής "κόλλας", γιατί αυτά μόνο έλκονται από τα γειτονικά τους νουκλεόνια. Αυτό βοηθά στην καλύτερη συγκόλληση του πυρήνα. π.χ. Το έχει 92p και 146n.

6 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 6 Τι σχέση έχει η μεταστοιχείωση με τη ραδιενέργεια; Όταν ένας πυρήνας μετατρέπεται αυθόρμητα σε άλλο πυρήνα, εκλύεται ενέργεια με ταυτόχρονη εκπομπή ακτινοβολίας. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ραδιενέργεια. Η έκλυση της ενέργειας γίνεται με τις ακτινοβολίες α, β, γ.

7 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 7 Σε κάθε μεταστοιχείωση θα πρέπει να διατηρείται το ολικό ηλεκτρικό φορτίο των σωματίων το ολικό ηλεκτρικό φορτίο των σωματίων ο συνολικός αριθμός των νουκλεονίων ο συνολικός αριθμός των νουκλεονίων η ενέργεια και η ενέργεια και η ορμή του συστήματος. η ορμή του συστήματος.

8 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 8 Διάσπαση α

9 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 9 Κατά τη διάσπαση α, η μάζα του μητρικού πυρήνα είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μαζών του θυγατρικού πυρήνα και του σωματίου α. Τα σωμάτια α είναι πυρήνες του στοιχείου.

10 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 10 Διάσπαση β

11 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 11 Η διάσπαση β μπορεί να είναι διάσπαση που συνοδεύεται με εκπομπή ενός ηλεκτρονίου ( ) διάσπαση που συνοδεύεται με εκπομπή ενός ηλεκτρονίου ( ) διάσπαση που συνοδεύεται με εκπομπή ενός ποζιτρονίου ( ) διάσπαση που συνοδεύεται με εκπομπή ενός ποζιτρονίου ( )

12 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 12Διάσπαση αντινετρίνο του ηλεκτρονίου Το ηλεκτρόνιο δεν προϋπάρχει στον πυρήνα. Απλά, ένα νετρόνιο στον πυρήνα έχει μια πιθανότητα να διασπαστεί, ανά πάσα χρονική στιγμή.

13 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 13 Διάσπαση β + e + ποζιτρόνιο ν e νετρίνο του ηλεκτρονίου Το ποζιτρόνιο δεν προϋπάρχει στον πυρήνα. Απλά, ένα πρωτόνιο στον πυρήνα έχει μια πιθανότητα να διασπαστεί, ανά πάσα χρονική στιγμή.

14 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 14 Διάσπαση γ

15 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 15 Συχνά, μετά από μια διάσπαση α ή β ο νέος πυρήνας που παράγεται βρίσκεται σε μια διεγερμένη ενεργειακή στάθμη. Τότε, μεταπίπτει σε μια χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη με ταυτόχρονη εκπομπή ενός ή περισσοτέρων φωτονίων.

16 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 16 Τα φωτόνια που εκπέμπονται σ’ αυτές τις αποδιεγέρσεις των πυρήνων είναι οι ακτίνες ή σωματίδια γ. Οι ακτίνες γ κουβαλούν πολύ υψηλές ενέργειες. Κατά την εκπομπή της ακτινοβολίας γ δεν αλλάζει ο μαζικός (Α) και ο ατομικός (Ζ) αριθμός του πυρήνα.

17 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 17 α 4,871 MeV 4,685 MeV 0,186 MeV γ

18 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 18 Διεισδυτική ικανότητα ακτινοβολιών α, β, γ

19 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 19 Διαχωρισμός ακτινοβολιών α, β, γ Μαγνήτης Ραδιενεργό δείγμα α γ

20 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 20 Ρυθμοί διάσπασης – Χρόνος υποδιπλασιασμού

21 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 21 Έστω ότι υπάρχουν Ν αδιάσπαστοι ραδιενεργοί πυρήνες κάποια χρονική στιγμή. Στατιστικά, ο αριθμός των διασπάσεων ΔΝ που θα συμβούν σε ένα χρονικό διάστημα Δt θα είναι ΔΝ = - λ. Ν.Δt λ όπου λ η σταθερά διάσπασης. Η σταθερή διάσπασης λ είναι μεγάλη για τους πυρήνες που διασπώνται γρήγορα και μικρή για όσους διασπώνται αργά.

22 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 22 -λ Η απόλυτη τιμή ονομάζεται ενεργότητα του δείγματος. Μονάδα ενεργότητας στο SI είναι το 1 Becquerel (Bq). 1Bq = 1 διάσπαση /s

23 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 23 Χρόνος υποδιπλασιασμού ή ημιζωή (Τ 1/2 ) λέγεται ο χρόνος που χρειάζεται, ώστε ο αριθμός των αρχικών ραδιενεργών πυρήνων Ν 0 να μειωθεί στο μισό. -

24 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 24 Ο χρόνος υποδιπλασιασμού ενός ραδιενεργού υλικού εξαρτάται από τη σταθερά διάσπασης λ. λλ


Κατέβασμα ppt "Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 1 Ραδιενέργεια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google