Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 1 Καλώς ήρθατε. Καλή και δημιουργική χρονιά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 1 Καλώς ήρθατε. Καλή και δημιουργική χρονιά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 1 Καλώς ήρθατε. Καλή και δημιουργική χρονιά.

2 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 2 merkuri@ath.forthnet.gr www.merkopanas.blogspot.gr Επικοινωνία:

3 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 3 Φυσική A’ Λυκείου

4 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 4 Με τι θα ασχοληθούμε σήμερα…  τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη αυτής της χρονιάς,  να περιηγηθούμε το νέο σχολικό βιβλίο,  να αναφέρουμε τις προαπαιτούμενες γνώσεις για την καλύτερη κατανόηση της καινούριας ύλης.

5 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 5 Α. Θέματα φετινής ύλης

6 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 6 Εισαγωγή Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη, Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη, Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI), Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI), Πυκνότητα, Πυκνότητα, Μεταβολή φυσικού μεγέθους, Μεταβολή φυσικού μεγέθους, Γραφικές παραστάσεις. Γραφικές παραστάσεις.

7 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 7 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η (του υλικού σημείου) Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η (του υλικού σημείου)

8 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 8 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

9 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 9 Προσδιορισμός της θέσης σημειακού αντικειμένου, Προσδιορισμός της θέσης σημειακού αντικειμένου, Μ Η έννοια της ταχύτητας, Η έννοια της ταχύτητας, Η έννοια της επιτάχυνσης Η έννοια της επιτάχυνσης

10 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 10 1.2 Δυναμική σε μία διάσταση

11 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 11 Η έννοια της δύναμης, Η έννοια της δύναμης, 1ος και 2ος νόμος του Newton, 1ος και 2ος νόμος του Newton, Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων. Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων.

12 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 12 1.3 Δυναμική στο επίπεδο

13 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 13 3ος νόμος του Newton, 3ος νόμος του Newton, Τριβή. Τριβή.

14 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 14 2.1 Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας

15 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 15 Η έννοια του Έργου, Η έννοια του Έργου, Η Δυναμική και η Κινητική Ενέργεια, Η Δυναμική και η Κινητική Ενέργεια, Η Μηχανική Ενέργεια. Η Μηχανική Ενέργεια.

16 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 16 Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α

17 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 17 2.2 Διατήρηση της ολικής ενέργειας και υποβάθμιση της ενέργειας

18 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 18 Εσωτερική ενέργεια, Εσωτερική ενέργεια, Θερμότητα, Θερμότητα, Μηχανές και ενέργεια. Μηχανές και ενέργεια.

19 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 19 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

20 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 20 3.1 Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

21 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 21 Ηλεκτρικές πηγές, Ηλεκτρικές πηγές, Ηλεκτρικό ρεύμα, Ηλεκτρικό ρεύμα, Αντιστάσεις – Νόμος του Ohm, Αντιστάσεις – Νόμος του Ohm, Ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής. Ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής.

22 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 22 Β. Η μορφή του περιεχομένου του βιβλίου

23 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 23 Γ. Προαπαιτούμενες γνώσεις από τα Μαθηματικά

24 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 24 Αλγεβρικές πράξεις  Αλγεβρικές πράξεις 1. 1. Να σημειώσεις το αποτέλεσμα των παρακάτω πράξεων: α) 0,5. 0,2=……, β) 0,20 : 0,4=……, γ) 150. 0,01=……, δ) 100 : 0,1=……,

25 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 25 Πράξεις με δυνάμεις του 10  Πράξεις με δυνάμεις του 10 2. Να σημειώσεις το αποτέλεσμα των παρακάτω πράξεων: α)α)α)α) β)β)β)β) γ)γ)γ)γ) δ) 10 5 + 10 5 = …… δ) 10 5 + 10 5 = …… ε)

26 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 26  Επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων 1ου και 2ου βαθμού ως προς κάποιον άγνωστο α) 5x = 30 β) 3x + 6 = 15 γ)γ)γ)γ) δ) 2x 2 + 6 = 14 ε) 3. Να λύσεις τις παρακάτω εξισώσεις ως προς τον άγνωστο x.

27 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 27 ΑΒΓ  Τριγωνομετρικοί αριθμοί σε ορθογώνιο τρίγωνο 4. Για το παρακάτω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ να βρεις: α) συνΓ = …… β) ημΒ = …… σε συνάρτηση με τις πλευρές του τριγώνου.

28 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 28 Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων y = α  Συνάρτηση y = α y = α.x  Συνάρτηση y = α.x y = α.x + β  Συνάρτηση y = α.x + β y = α.x 2  Συνάρτηση y = α.x 2 y = α.x + β.x 2  Συνάρτηση y = α.x + β.x 2

29 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 29 5. Να χαρακτηρίσεις κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με το Σ αν είναι Σωστή και με το Λ αν είναι Λάθος. α) Η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή και δεν αλλάζει ποτέ. β) Για να μπορεί να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα, πρέπει να ασκείται σε αυτό σταθερή δύναμη. γ) Η δράση και η αντίδραση ασκούνται στο ίδιο σώμα. δ) Αν η ταχύτητα ενός σώματος είναι μηδέν, σίγουρα δεν δρα καμία δύναμη στο σώμα. ε) Ο αέρας δεν έχει βάρος. 5. Να χαρακτηρίσεις κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με το Σ αν είναι Σωστή και με το Λ αν είναι Λάθος. α) Η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή και δεν αλλάζει ποτέ. β) Για να μπορεί να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα, πρέπει να ασκείται σε αυτό σταθερή δύναμη. γ) Η δράση και η αντίδραση ασκούνται στο ίδιο σώμα. δ) Αν η ταχύτητα ενός σώματος είναι μηδέν, σίγουρα δεν δρα καμία δύναμη στο σώμα. ε) Ο αέρας δεν έχει βάρος.

30 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 30 ζ) Η ενέργεια είναι μια δύναμη. η) Υπάρχουν τρία είδη ηλεκτρικών φορτίων, το θετικό, το αρνητικό και το ουδέτερο. θ) Στην ελεύθερη πτώση τα βαρύτερα σώματα πέφτουν πιο γρήγορα. ι) Η θερμότητα και η θερμοκρασία είναι το ίδιο πράγμα. ια) Στο κενό αέρος όπως και στο διάστημα δεν υπάρχει βαρύτητα. ζ) Η ενέργεια είναι μια δύναμη. η) Υπάρχουν τρία είδη ηλεκτρικών φορτίων, το θετικό, το αρνητικό και το ουδέτερο. θ) Στην ελεύθερη πτώση τα βαρύτερα σώματα πέφτουν πιο γρήγορα. ι) Η θερμότητα και η θερμοκρασία είναι το ίδιο πράγμα. ια) Στο κενό αέρος όπως και στο διάστημα δεν υπάρχει βαρύτητα.


Κατέβασμα ppt "Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr 1 Καλώς ήρθατε. Καλή και δημιουργική χρονιά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google