Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Κινητική ενέργεια στερεού σώματος λόγω μεταφορικής κίνησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Κινητική ενέργεια στερεού σώματος λόγω μεταφορικής κίνησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Κινητική ενέργεια στερεού σώματος λόγω μεταφορικής κίνησης

2 2 cm υ cm Στη μεταφορική κίνηση του στερεού, μελετάμε την κίνηση του κέντρου μάζας του.

3 3 Κινητική ενέργεια στερεού σώματος λόγω στροφικής κίνησης

4 4 z z' υ1υ1 υ2υ2.. r1r1 r2r2 m1m1 m2m2

5 5 Κινητική ενέργεια στερεού σώματος λόγω σύνθετης κίνησης (μεταφορικής και περιστροφικής)

6 6 Η ολική κινητική ενέργεια ενός στερεού σώματος που κάνει ταυτόχρονα μεταφορική και περιστροφική κίνηση θα είναι ίση με το άθροισμα των κινητικών ενεργειών λόγω μεταφορικής και λόγω περιστροφικής κίνησης.

7 7 Δυναμική ενέργεια στερεού σώματος

8 8 Για να υπολογίσουμε την βαρυτική δυναμική ενέργεια U ενός στερεού σώματος χρειάζεται να ορίσουμε ένα επίπεδο αναφοράς, μια οριζόντια επιφάνεια, όπου εκεί η δυναμική ενέργεια είναι 0. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια ενός στερεού υπολογίζεται από το γινόμενο του βάρους του επί το ύψος που βρίσκεται το κέντρο μάζας του στερεού από την οριζόντια επιφάνεια, όπου U=0. cm U=0 h cm U = m.g.h cm

9 9 Η διατήρηση της Ενέργειας (κατά την κίνηση σε βαρυτικό πεδίο)

10 10 Κατά την κίνηση ενός στερεού σώματος σε πεδίο βαρύτητας το άθροισμα της Κινητικής και της Δυναμικής Ενέργειας του σώματος διατηρείται σταθερό. Κ ολ,αρχ + U αρχ = Κ ολ,τελ + U τελ

11 11 Έργο κατά την περιστροφική κίνηση στερεού σώματος

12 12 R A R ΔsΔs ΔθΔθ ΔW = F.Δs = F.R.Δθ = τ.Δθ W = τ.θ A B W = Σ ΔW = τ. Σ Δθ

13 13 Ισχύς της δύναμης P = τ.ω ΔW = τ.Δθ

14 14 Το θεώρημα Έργου - Ενέργειας

15 15 Η μεταβολή της Κινητικής Ενέργειας είναι ίση με το ολικό Έργο των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα. W ολ = ΔΚ = Κ τελ - Κ αρχ Το θεώρημα Έργου – Ενέργειας μας εξυπηρετεί, γιατί δεν εμφανίζεται καθόλου η Δυναμική ενέργεια και είναι ένα καλό εργαλείο στη μελέτη των προβλημάτων κίνησης.


Κατέβασμα ppt "1 Κινητική ενέργεια στερεού σώματος λόγω μεταφορικής κίνησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google