Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ. 2 Ύλη και κίνηση Παρατηρητής ερωτάται αν επιβάτης ενός κινούμενου λεωφορείου κινείται όταν: Ο παρατηρητής βρίσκεται εκτός του λεωφορείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ. 2 Ύλη και κίνηση Παρατηρητής ερωτάται αν επιβάτης ενός κινούμενου λεωφορείου κινείται όταν: Ο παρατηρητής βρίσκεται εκτός του λεωφορείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

2 2 Ύλη και κίνηση Παρατηρητής ερωτάται αν επιβάτης ενός κινούμενου λεωφορείου κινείται όταν: Ο παρατηρητής βρίσκεται εκτός του λεωφορείου Ο παρατηρητής βρίσκεται εντός του λεωφορείου Και απαντά Κινείται μαζί με το λεωφορείο Είναι ακίνητος Η απάντηση εξαρτάται από τη θέση του παρατηρητή Η θέση του παρατηρητή ονομάζεται σύστημα αναφοράς Int – 1. σύστημα αναφοράς

3 3 Οι έννοιες ηρεμία και κίνηση έχουν νόημα μόνο αν γνωρίζουμε τη θέση του παρατηρητή δηλαδή το σύστημα αναφοράς Με σύστημα αναφοράς τον εκτός λεωφορείου ακίνητο παρατηρητή ο επιβάτης κινείται Με σύστημα αναφοράς τον εντός του λεωφορείου ακίνητο παρατηρητή ο επιβάτης δεν κινείται συμπεράσματα Πότε κινείται ένα σώμα; ένα σώμα κινείται όταν αλλάζει θέση ως προς κάποιο σύστημα αναφοράς το οποίο θεωρούμε ακίνητο.

4 4 Προσδιορισμός θέσης σωματίου -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7............... Χα = Χτ = Δχ = Χτ – Χα = Πού βρίσκεται; Στη θέση (χ=2m) Χ = ; 1) Προσδιορίστε τη θέση ενός σωματίου (χ) 2) Προσδιορίστε τις θέσεις των άκρων ενός μολυβιού (χ α, χ τ ) χαχα χτχτ

5 5 1) Προσδιορίστε τη θέση ενός σωματίου Α(χ,y) 2) Προσδιορίστε τις θέσεις των άκρων ενός μολυβιού A(χ α, y α ), Β (χ β, y β ) Προσδιορισμός θέσης στο επίπεδο Α (, ) B (, ) A.A. B.B.

6 6 Χρονική στιγμή, συμβάν, χρ. διάρκεια ερωτήσεις Που βρίσκεται; Πότε; Πόσο μετακινήθηκε; Για πόσο χρόνο κινήθηκε; απαντήσεις Θέση (χ) Χρονική στιγμή (t) Μετατόπιση (Δχ = χ τ -χ α ) Χρονική διάρκεια (Δt =t τ -t α ) Συμβάν ή γεγονός καθορίζεται από το που και το πότε δηλαδή την θέση και την χρονική στιγμή Int - 2.εισαγωγή στην κίνηση

7 7 Τροχιά κίνησης: είναι το σύνολο των διαδοχικών θέσεων ενός σημειακού κινούμενου αντικειμένου Θέση (χ):η συντεταγμένη του σημειακού αντικειμένου Μετατόπιση: διάνυσμα Δχ με αρχή την αρχική θέση και τέλος την τελική θέση κινητού Διάστημα:το μήκος της τροχιάς του κινητού σε μια χρονική διάρκεια Δt ( int 3,4 )

8 8 Μετατόπιση σωματίου σε άξονα -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7............... Χα = Χτ = Δχ = Χτ – Χα = 1)Προσδιορίστε τις θέσεις των Α και Β (χ α, χ τ) 2)Προσδιορίστε τη μετατόπιση Δχ από το Α στο Β 3)Γιατί η μετατόπιση είναι διάνυσμα; 4)Αν κινητό κάνει τη διαδρομή –2, 5,1 υπολογίστε τη μετατόπιση και το διάστημα (απόσταση) που διάνυσε. Α Β

9 9 ταχύτητα Τροχιά........ Θέση 0 1 2 3 4 5 6 7 Μετατόπιση Δχ Χρον.διάρκεια για τη μετατόπιση από 1 – 5 :Δt Ταχύτητα :υ = Δχ/Δt (διάνυσμα ) int - 5, Ταχύτητα: το πηλίκο της μετατόπισης δια του χρόνου υ=Δχ/Δt

10 10 Λήψη χρονοφωτογραφίας

11 11 χρονοφωτογραφία

12 12 τροχιά


Κατέβασμα ppt "1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ. 2 Ύλη και κίνηση Παρατηρητής ερωτάται αν επιβάτης ενός κινούμενου λεωφορείου κινείται όταν: Ο παρατηρητής βρίσκεται εκτός του λεωφορείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google