Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 1 Ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 1 Ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 1 Ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος

2 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 2 ΑΒ qq V=VA-VBV=VA-VBV=VA-VBV=VA-VB ΔtΔtΔtΔt V A >V B άρα U A >U B, δηλαδή η δυναμική ενέργεια του φορτίου q ελαττώνεται. I + _ Αυτή η ενέργεια δεν χάνεται, αλλά μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας.

3 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 3 Η μείωση της δυναμικής ενέργειας του φορτίου q είναι ίση με την ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται από την πηγή και είναι η ενέργεια που αποδίδεται στη συσκευή σε χρόνο t, δηλαδή W=U A -U B =q.(V A -V B )=q.V AB W =V AB.I.t

4 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 4 Ισχύει ειδικά για αντιστάτη W=V.I.t V=I.R W=I 2.R.t W=W=W=W= Ισχύει για κάθε συσκευή

5 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 5 Νόμος του Joule

6 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 6 Αν υποθέσουμε ότι η θερμοκρασία του αντιστάτη παραμένει σταθερή, τότε η προσφερόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο μεταλλικό αγωγό είναι ίση με τη θερμότητα που μεταφέρεται από τον αγωγό στο περιβάλλον. W=QW=QW=QW=Q Επειδή W=I 2.R.t και Q=I 2.R.t σε Joule

7 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 7 Ηλεκτρικό ισοδύναμο της θερμότητας α=0,24 Μας επιτρέπει να υπολογίζουμε τη θερμότητα σε cal. Q =0,24.I 2.R.t σε cal

8 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 8 Στην περίπτωση που ένας θερμαινόμενος μεταλλικός αγωγός είναι βυθισμένος σε νερό, θα δεχόμαστε ότι όλη η θερμότητα που εκλύεται από τον αγωγό απορροφάται από το νερό (εκτός αν δευκρινίζεται διαφορετικά). Εξίσωση θερμιδομετρίας Q = m. c. Δθ Υπολογίζει το ποσό της θερμότητας που χρειάζεται να απορροφήσει σώμα μάζας m για να ανεβάσει τη θερμοκρασία του κατά Δθ.

9 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 9 Ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

10 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 10 Ισχύτου ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζουμε το πηλίκο της ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρεται σε μία συσκευή σε χρόνο t, προς το χρόνο αυτό. Ισχύ του ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζουμε το πηλίκο της ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρεται σε μία συσκευή σε χρόνο t, προς το χρόνο αυτό. Μονάδα μέτρησης στο SI:

11 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 11 Ειδικά για αντιστάτη P=V.I V=I.R P=I2.RP=I2.RP=I2.RP=I2.R P=P=P=P= Ισχύει για κάθε συσκευή

12 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 12 Κόστος λειτουργίας συσκευής !!! Οι μονάδες μέτρησης 1Wh και 1kWh μετράνε ηλεκτρική ενέργεια μετράνε ηλεκτρική ενέργεια. !!! Οι μονάδες μέτρησης 1Wh και 1kWh μετράνε ηλεκτρική ενέργεια μετράνε ηλεκτρική ενέργεια.

13 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 13 Κανονική λειτουργία συσκευής

14 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 14 Σε κάθε ηλεκτρική συσκευή αναγράφονται απαραίτητα δύο ενδείξεις που έχουν σχέση με την κανονική λειτουργία της συσκευής • τάση κανονικής λειτουργίας (σε V ) • ισχύς κανονικής λειτουργίας (σε W )

15 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 15 Σε τι με βοηθούν οι ενδείξεις κανονικής λειτουργίας; Pκ=Vκ.IκPκ=Vκ.IκPκ=Vκ.IκPκ=Vκ.Iκ Μπορώ να βρώ • το ρεύμα κανονικής λειτουργίας • την αντίσταση της συσκευής

16 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 16 Ασφάλειες - Βραχυκύκλωμα

17 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 17 Ασφάλειες

18 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 18 Το βραχυκύκλωμα προκαλείται, αν συνδέσουμε δύο σημεία ενός ηλεκτρικού κυκλώματος με αγωγό αμελητέας αντίστασης. Τι είναι το βραχυκύκλωμα;

19 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 19 (α)(α) (β)(β)


Κατέβασμα ppt "Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com 1 Ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google