Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πιστοποίηση, Συστήματα Διαχείρισης & Σχετική Εκπαίδευση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πιστοποίηση, Συστήματα Διαχείρισης & Σχετική Εκπαίδευση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πιστοποίηση, Συστήματα Διαχείρισης & Σχετική Εκπαίδευση
Πιστοποίηση, Συστήματα Διαχείρισης & Σχετική Εκπαίδευση Παρουσίαση στο Συνέδριο του ΤΕΕ «Ελληνική Βιομηχανία προς την Οικονομία της Γνώσης» Δρ. Κήρυκος Π. Φαράκλας Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών LRQA Lloyd’s Register of Shipping & Industrial Services SA 4 Ιουλίου 2006

2 Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγμα πιστοποίησης ήταν πρότυπα μέτρα και σταθμά που χρησιμοποιήθηκαν από τους Βαβυλώνιους για να παρέχουν ομοιομορφία στη μέτρηση βάρους. Στην κλασική πάλι Ελλάδα, όπως προκύπτει από πληθώρα σωζόμενων επιγραφών, λειτουργούσε ένας μηχανισμός ελέγχου της ποιότητας και της πιστοποίησης όλων των τότε παραγόμενων και προσφερόμενων προϊόντων στον τόπο παραγωγής, αλλά και στην αγορά. Στο 11ο αιώνα στην Αγγλία ο Νόμος περί Συντεχνιών έδωσε "στους φύλακες των τεχνών" το δικαίωμα να ελέγχουν την ποιότητα των παρασκευαζόμενων αγαθών, και να επιβάλλουν ποινές σε αυτούς που δεν συμμορφώνονταν με τα πρότυπα ποιότητας και να σφραγίζουν την καλή εργασία με μια σφραγίδα έγκρισης. 4 Ιουλίου 2006

3 Ιστορικό υπόβαθρο 4 Ιουλίου 2006
Copyright 1998 Athenian Agora Excavations Πάνω μέρος μαρμάρινης στήλης με ερυθρά βαμμένα εγχάρακτα γράμματα Μουσείο Αρχαίας Αγοράς. Η επιγραφή αυτή βρέθηκε στα ερείπια της νότιας στοάς και αποτελεί μια καταγραφή των ονομάτων των μετρονόμων των επιθεωρητών των μέτρων και των σταθμών της αρχαίας Αθήνας, που αναφέρει ο Αριστοτέλης στην Αθηναίων Πολιτεία (51.2). 4 Ιουλίου 2006

4 Ιστορικό υπόβαθρο Πρότυπο Απαιτήσεις Έμφαση ISO 9001:1987
Προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 ο Διεθνής Οργανισμός Πιστοποίησης (International Standards Organisation) εισήγαγε τα πρότυπα ποιότητας ISO 9000. Η εξέλιξη αυτών των προτύπων ποιότητας φαίνεται κατωτέρω: Πρότυπο Απαιτήσεις Έμφαση ISO 9001:1987 Ποιοτικός Έλεγχος Διάγνωση ISO 9001:1994 Διασφάλιση Ποιότητας Πρόληψη ISO 9001:2000 Διαχείριση Ποιότητας Κατεύθυνση 4 Ιουλίου 2006

5 Συστήματα Διαχείρισης
Σύστημα είναι ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων και αλληλεπιδρώντων στοιχείων. Σύστημα Διαχείρισης είναι το σύστημα για την καθιέρωση πολιτικής και αντικειμενικών σκοπών και για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι το σύστημα διαχείρισης για την κατεύθυνση και τον έλεγχο και οργάνωση σχετικά με την ποιότητα. 4 Ιουλίου 2006

6 Συστήματα Διαχείρισης
Ποιότητας Περιβαλλοντικής Προστασίας Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας Αλλά και : Οικονομικά συστήματα Συστήματα Πληροφορικής Επικοινωνίας Μεταφορών Παραγωγής Ανάπτυξης προσωπικού Αγορών Επιχειρηματικού σχεδιασμού 4 Ιουλίου 2006

7 Ο κύκλος της Βελτίωσης Σχεδιάζω Ενεργώ Ελέγχω Εκτελώ 4 Ιουλίου 2006
Notes:- Ελέγχω Εκτελώ 4 Ιουλίου 2006

8 Συστήματα Διαχείρισης Και Πρότυπα Πιστοποίησης
ISO 9001:2000 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001:2004 Περιβάλλοντος OHSAS 18001:1999 Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας ISO 22001 Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 29001 Ποιότητας για την Πετρελαϊκή βιομηχανία TS16949 Ποιότητας για την Αυτοκινητοβιομηχανία κ.α. 4 Ιουλίου 2006

9 Τυποποίηση - Πιστοποίηση - Διαπίστευση
Τυποποίηση - Πιστοποίηση - Διαπίστευση  Τυποποίηση είναι η διεργασία με την οποία καθιερώνονται προδιαγραφές, δηλαδή κανονισμοί, οι οποίοι θέτουν τους απαραίτητους κανόνες για την παραγωγή, τη σύνθεση και τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα προϊόν. Πιστοποίηση είναι η διεργασία κατά την οποία επιβεβαιώνεται ότι ένα προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με ένα πρότυπο και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ή ένα σύστημα διαχείρισης πληροί τις απαιτήσεις ενός προτύπου. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν οι φορείς Πιστοποίησης, όπως το LRQA. Διαπίστευση είναι η διεργασία με την οποία οι φορείς πιστοποίησης και τα εργαστήρια δοκιμών ελέγχονται για τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν, και αποκτούν το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης. 4 Ιουλίου 2006

10 Επιθεώρηση Επιθεώρηση είναι η συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διεργασία για τη λήψη αποδεικτικού υλικού και η αντικειμενική αξιολόγησή του, με σκοπό τον προσδιορισμό του βαθμού στον οποίο πληρούνται τα κριτήρια της επιθεώρησης. Όπου κριτήρια της επιθεώρησης είναι το σύνολο των πολιτικών, των διαδικασιών ή των απαιτήσεων που χρησιμοποιούνται ως αναφορά. Ανεξάρτητη επιθεώρηση ή επιθεώρηση τρίτου μέρους είναι ο όρος που χρησιμοποιείται όταν ο επιθεωρητής εργάζεται για έναν ανεξάρτητο οργανισμό επιθεώρησης. Τέτοιου είδους είναι οι επιθεωρήσεις που αποσκοπούν στην πιστοποίηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ενός προτύπου. 4 Ιουλίου 2006

11 Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης
Εξειδικευμένες γνώσεις Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Επιθεωρητή (για παράδειγμα IRCA certified ISO 9001:2000 Επικεφαλής επιθεωρητών). Εμπειρία στην Επιθεώρηση Εξειδικευμένες γνώσεις προτύπων Νομικές και απαιτήσεις κανονισμών & προτύπων Τεχνικές συστημάτων διαχείρισης Απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών 4 Ιουλίου 2006

12 Σκοπός της Εκπαίδευσης πάνω στα Συστήματα Διαχείρισης
«Να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους με τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις τις σχετικές με τα συστήματα διαχείρισης» 4 Ιουλίου 2006

13 Εκπαίδευση Η συστηματική ανάπτυξη: Γνώσεων Δεξιοτήτων Αντιλήψεων
Συμπεριφορών 4 Ιουλίου 2006

14 Η Εκπαίδευση ως Διεργασία
Έλεγχοι Άνθρωποι που χρειάζονται εκπαίδευση Δραστηριότητες εκπαίδευσης Άνθρωποι που είναι ικανοί να... Πόροι 4 Ιουλίου 2006

15 Θεματολογία Ποιότητα Περιβάλλον Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας
Ασφάλεια Τροφίμων Ασφάλεια Πληροφοριών Επιχειρηματική Βελτίωση 4 Ιουλίου 2006

16 Κατηγορίες Προγραμμάτων
Ενημέρωση Εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών Εκπαίδευση Επικεφαλής Επιθεωρητών Πιστοποιημένη εκπαίδευση π.χ. Διεθνές Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών (IRCA) 4 Ιουλίου 2006

17 «Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος»
Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Ερωτήσεις; 4 Ιουλίου 2006


Κατέβασμα ppt "Πιστοποίηση, Συστήματα Διαχείρισης & Σχετική Εκπαίδευση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google