Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΝΤΑΝΙΔΗΣ Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμενάρχης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΝΤΑΝΙΔΗΣ Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμενάρχης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΝΤΑΝΙΔΗΣ Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμενάρχης ΚΑΑΛΔ Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΝΤΑΝΙΔΗΣ Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμενάρχης ΚΑΑΛΔ

2 Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας ΚΑΑΛΔ 22 Ο ΣΤΟΧΟΣ …   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 (Ν.3913/2011)   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 (Ν.3913/2011)   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3 Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας ΚΑΑΛΔ 33 … ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ …   Καταλληλότητα για χρήση.   Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις.   Φιλοσοφία & τρόπος ζωής που πρέπει να διαποτίσει τόσο τα στελέχη όσο και τους απλούς εργαζομένους κάθε οργανισμού.   Σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που σχετίζεται με την δυνατότητά του να ικανοποιεί δεδομένες ή συναγόμενες ανάγκες.   Καταλληλότητα για χρήση.   Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις.   Φιλοσοφία & τρόπος ζωής που πρέπει να διαποτίσει τόσο τα στελέχη όσο και τους απλούς εργαζομένους κάθε οργανισμού.   Σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που σχετίζεται με την δυνατότητά του να ικανοποιεί δεδομένες ή συναγόμενες ανάγκες.

4 Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας ΚΑΑΛΔ 44 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟ- ΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕ- ΣΜΑΤΙ- ΚΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

5 Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας ΚΑΑΛΔ 55 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚ - Κυρίαρχος ο ρόλος της ασφάλειας - Παρουσία και των άλλων χαρακτηριστικών ποιότητας χωρίς όμως εκπτώσεις στην ασφάλεια - Απουσία ευρέως αποδεκτού ορισμού για την ποιότητα: «Αποτελεσματική διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας μέσω της ορθολογικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων σε ένα επιχειρησιακό πλαίσιο πλήρως απαλλαγμένο από τον κίνδυνο εμφάνισης συμβάντων ή ατυχημάτων (υψηλό επίπεδο ασφάλειας) που ικανοποιεί στον μέγιστο βαθμό τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πελάτες»

6 Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας ΚΑΑΛΔ 66 ΕΝΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   Καθορισμένοι και εξειδικευμένοι στόχοι.   Δυναμική κατεύθυνση προς τον πελάτη.   Σαφώς καθορισμένες δραστηριότητες για όλο το προσωπικό.   Περιοδικές εσωτερικές επιθεωρήσεις.   Συνειδητοποίηση του ρόλου της ποιότητας από όλο το προσωπικό, θετική κινητοποίηση και εκπαίδευση.   Σύγχρονος εξοπλισμός και χρήση στατιστικών μεθόδων για τον έλεγχο της ποιότητας.   Αποτελεσματική ροή, και επεξεργασία των πληροφοριών που σχετίζονται με την ποιότητα.   Σαφώς καθορισμένες προδιαγραφές, πρότυπα και μετρήσεις σε σχέση με την απόδοση και το κόστος ποιότητας.

7 Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας ΚΑΑΛΔ 77 ΤO ΠΡΟΤΥΠO ISO 9001: 2008 1. 1. Σκοπός 2. 2. Κανονιστικές διατάξεις 3. 3. Ορολογία και ορισμοί 4. 4. Σύστημα Ποιότητας 5. 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. 6. Διαχείριση Πόρων 7. 7. Παροχή Υπηρεσιών 8. 8. Μετρήσεις, Αναλύσεις & Βελτίωση

8 Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας ΚΑΑΛΔ 88 Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΑ & ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

9 Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας ΚΑΑΛΔ ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY QMS QMSQMS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔ & ΜΕΔ ΜΕΔ UTPs & UCSs UCSs CONTINGENCYPLANSCONTINGENCYPLANS

10 Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας ΚΑΑΛΔ 1010 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ…!   Παράλληλη ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας με αυτά διαχείρισης της ασφάλειας στον τομέα της Αεροναυτιλίας   ICAO-SMM (Doc 9859): Απλή αντικατάσταση του όρου «ποιότητα» από τον όρο «ασφάλεια»   Το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας στοχεύει να διασφαλίσει ότι η παροχή υπηρεσιών ΕΚ είναι απαλλαγμένη από οποιοδήποτε μη αποδεκτό κίνδυνο.   Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας στοχεύει στο να πετύχει πλήρη ικανοποίηση του πελάτη μέσω της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του και τις ισχύουσες προδιαγραφές.

11 Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας ΚΑΑΛΔ 11 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2096/2005 ICAO DOC 9859 ISO 9001: 2008 EUROCONTROLGUIDANCE ESSARs ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

12 ΚΑΑΛΔ Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας 1212 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΠΡΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

13 ΚΑΑΛΔ Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας 1313 ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ….  Υποστήριξη από τη Διοίκηση τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.  Αποτύπωση παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσιών ΕΚ.  Σχεδιασμός συστήματος: α) Επιλογή των Διαδικασιών Ποιότητας με βάση τα κεφάλαια του ISO 9001 (γενικές και ειδικές). β) Επιλογή των Οδηγιών Εργασίας για τις κρίσιμες διαδικασίες ή όπου αυτό απαιτείται.  Διαδικασία αναγνώρισης κινδύνων και διαχείρισης απειλών.  Εκπαίδευση και κινητοποίηση όλου του προσωπικού.  Εσωτερικές επιθεωρήσεις αξιολόγησης του συστήματος και συσκέψεων εργασίας με το προσωπικό (κύκλοι βελτίωσης).

14 ΚΑΑΛΔ Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας 14 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ

15 ΚΑΑΛΔ Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας 1515 ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Έλεγχος εγγράφων  Έλεγχος αρχείων ποιότητας  Ανασκόπηση από τη διοίκηση  Ικανότητα, αξιολόγηση και εκπαίδευση  Εσωτερική επιθεώρηση  Διαχείριση μη συμμορφούμενων υπηρεσιών  Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες  Έλεγχος εγγράφων  Έλεγχος αρχείων ποιότητας  Ανασκόπηση από τη διοίκηση  Ικανότητα, αξιολόγηση και εκπαίδευση  Εσωτερική επιθεώρηση  Διαχείριση μη συμμορφούμενων υπηρεσιών  Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες

16 ΚΑΑΛΔ Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας 16 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης  Διερεύνηση και αναφορά συμβάντων  Αναγνώριση κινδύνων & διαχείριση απειλών  Διαδικασίες χαμηλής ορατότητα  Απώλεια επικοινωνιών  Απόρριψη καυσίμων  Συντήρηση & επιδιόρθωση εξοπλισμού  Εκπαίδευση προσωπικού  Υγιεινή & ασφάλεια χώρων εργασίας  Προτάσεις από το προσωπικό  Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης  Διερεύνηση και αναφορά συμβάντων  Αναγνώριση κινδύνων & διαχείριση απειλών  Διαδικασίες χαμηλής ορατότητα  Απώλεια επικοινωνιών  Απόρριψη καυσίμων  Συντήρηση & επιδιόρθωση εξοπλισμού  Εκπαίδευση προσωπικού  Υγιεινή & ασφάλεια χώρων εργασίας  Προτάσεις από το προσωπικό

17 ΚΑΑΛΔ Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας 17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Κατάρτιση Εγχειριδίων Λειτουργίας  Χρήση συστήματος RVR  Χρήση συστήματος Α/Π «Πήγασος»  Παροχή μετεωρολογικών πληροφοριών  Έκδοση και διαχείριση αγγελιών & Α/Π  Αναφορά περιστατικών  Συμπλήρωση υπηρεσιακών εντύπων  Διαχείριση σχεδίων πτήσεως  Κατάρτιση Εγχειριδίων Λειτουργίας  Χρήση συστήματος RVR  Χρήση συστήματος Α/Π «Πήγασος»  Παροχή μετεωρολογικών πληροφοριών  Έκδοση και διαχείριση αγγελιών & Α/Π  Αναφορά περιστατικών  Συμπλήρωση υπηρεσιακών εντύπων  Διαχείριση σχεδίων πτήσεως

18 ΚΑΑΛΔ Δρ. Στυλιανός Ζαντανίδης Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας 181818 ΜΕΡΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ …  Τυποποίηση και αξιοπιστία στην εφαρμογή του επιχειρησιακού πλαισίου παροχής υπηρεσιών ΕΚ.  Σταθεροποίηση επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας.  Πιστοποίηση και διεθνής αναγνώριση.  Καλύτερη εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού.  Αντικειμενική πληροφόρηση για την ορθολογική στήριξη των αποφάσεων για εισαγωγή βελτιώσεων και την επίλυση προβλημάτων.  Βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.  Μείωση του λειτουργικού κόστους.  Ενεργοποίηση της συμμετοχής του συνόλου του προσωπικού στις διαδικασίες εισαγωγής βελτιώσεων.  Βελτίωση της ικανοποίησης από την εργασία.  Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΝΤΑΝΙΔΗΣ Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας Αερολιμενάρχης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google