Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΚπΠΤ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΑΤΑ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΚπΠΤ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΑΤΑ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΚπΠΤ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΑΤΑ)
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΚπΠΤ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΑΤΑ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΔΕΛΗΣ 9Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

2 ISO: Πηγάζει από τα αρχικά του International Organisation for Standards (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης). Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ιδρύθηκε το 1947 και αναπτύσσει πρότυπα που καλύπτουν πολλούς διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς. Έχει ως μέλη τους εθνικούς οργανισμούς προτυποποίησης κάθε χώρας(ΕΛΟΤ). Υπάρχουν περισσότερα από δεκατέσσερις χιλιάδες διεθνή πρότυπα ISO. ΠΡΟΤΥΠΑ : Αποτελούν το τεχνολογικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται η παραγωγή αγαθών και η παροχή υπηρεσιών. Συνιστούν δείκτη της τεχνολογικής ανάπτυξης μίας χώρας, ενώ η εφαρμογή τους για τον χρήστη ,εγγύηση του αποδεκτού επιπέδου ποιότητας.

3 Στο έργο ΕΚΠΠΤ αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το ISO 9001:2000. Το ΣΔΠ αποτελείται από τα εξής : Σχέδιο Ποιότητας Έργου Διαδικασίες Διαχείρισης Ποιότητας Αρχείο Ελέγχου Ποιότητας

4 Το ΣΔΠ βασίζεται σε τέσσερις βασικούς κανόνες :
Σχεδιασμός Εκπόνηση Έλεγχος και Καταγραφή Δράση προς επίλυση τυχόν προβλημάτων

5 Εδραίωση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
Έλεγχος Μελετών Έλεγχος Εγγραφών Έγκριση Υλικών Επιθεώρηση και Διενέργεια Δοκιμών Χρονοδιαγράμματα Έλεγχος Κόστους Αναφορές μη-Συμμόρφωσης Διορθωτικές Ενέργειες Έλεγχος Ποιότητας Συνεχής Εκπαίδευση Περιγραφή Εργασίας Οργανογράμματα

6 «Ασφάλεια»: εκτέλεση της εργασίας υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να μην υφίσταται κανένας κίνδυνος ατυχήματος (ή να υπάρχει μέχρι ενός επιπέδου) για τους εργαζόμενους και το περιβάλλον της εγκατάστασης. «Υγιεινή»: εξασφάλιση τέτοιων συνθηκών στο εργασιακό περιβάλλον ώστε να μην υφίστανται κίνδυνοι (ή να υπάρχουν μέχρι ενός αποδεκτού ορίου) για την υγεία των εργαζομένων. Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας ΕΛΟΤ 1801

7 Στόχοι υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων :
Προαγωγή και διατήρηση του υψηλού επιπέδου φυσικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας των εργαζομένων Πρόληψη των επιδράσεων των εργασιακών συνθηκών, στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων Προστασία των εργαζομένων από τους επαγγελματικούς κίνδυνους Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο

8 Η ΕΕΚ πραγματοποιείται από Μηχανικό Ασφαλείας Γιατρό εργασίας
Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΕΚ) ΠΔ 159/99 Η ΕΕΚ πραγματοποιείται από Μηχανικό Ασφαλείας Γιατρό εργασίας εντοπισμός καταγραφή εκτίμηση μέτρηση

9 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)

10 ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΚΥΑ)
ΚΥΑ 4373/1205/ ΚΥΑ 8881/94 ΚΥΑ 5261/190/97 Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (89/686/ΕΟΚ) Τα ΜΑΠ πρέπει να είναι η τελευταία γραμμή άμυνας έναντι των επαγγελματικών κινδύνων και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν με τεχνικά μέτρα ή με μέσα συλλογικής προστασίας.

11 Τέσσερις βασικοί κανόνες για την εξάλειψη ή την μείωση των κινδύνων:
Εξάλειψη του κινδύνου Απομόνωση του κινδύνου Απομάκρυνση του ατόμου Εξοπλισμός ατομικής προστασίας `

12 Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) χωρίζονται σε:
Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) χωρίζονται σε: προστατευτικό ρουχισμό: Κράνος (ΕΛΟΤ 14052) Παπούτσια ή Μπότες ασφαλείας Γιλέκα υψηλής ορατότητας Γάντια (ΕΛΟΤ 420) προστατευτικό εξοπλισμό: Ωτοασπίδες ή ακουστικά (ΕΛΟΤ 14052) Μάσκα Γυαλιά Ζώνη ασφαλείας

13 ΣΗΜΑΝΣΗ

14 Στην οδηγία 92/58/ΕΟΚ ,η σήμανση ασφαλείας ή υγείας χωρίζεται στη εξής κατηγορίες:
Σήματα απαγόρευσης Σήματα προειδοποίησης Σήματα υποχρέωσης Σήματα διάσωσης ή βοήθειας Σήματα κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες Σήματα πυροσβεστικού εξοπλισμού

15 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 225/1989 άρθρο 4
1.Οι διάδρομοι κυκλοφορίας πρέπει να έχουν γενικά διαστάσεις και διαρρύθμιση τέτοια, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια από πεζούς και οχήματα. 2. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας των αυτοκινούμενων οχημάτων, πρέπει να έχουν πλάτος επαρκές, ώστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον εξήντα εκατοστά του μέτρου (0,60 μ.) σε κάθε πλευρά από το εξωτερικό περίβλημα του οχήματος. 3. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας των πεζών πρέπει να είναι διακριτοί και να έχουν καθ' όλο το μήκος τους ύψος τουλάχιστον 2,00 μ. και πλάτος ικανό, ώστε να επιτρέπει την ασφαλή διάβαση των εργαζομένων.

16 Σύγκριση διαδρόμων κυκλοφορίας
Εταιρεία Α Εταιρεία Β

17 ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!!
Caution of the sleeping warrior Miroslaw Dabrowski ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!!


Κατέβασμα ppt "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΚπΠΤ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΑΤΑ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google