Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001: ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ TUV HELLAS Α.Ε.
Η ΠΡΩΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤA ISO 9001:1994 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (1.500 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)

3 Κριτική στο ISO 9001:1994 - Δεν ήταν κατάλληλο για όλα τα μεγέθη και τύπους εταιρειών - προκατειλημμένο προς την βιομηχανία Υπερβολική έμφαση στην γραφειοκρατία Το πρότυπο δεν ήταν απλό και σαφές και δεν ήταν φιλικό προς τον χρήστη Δεν ανταποκρίνονταν ικανοποιητικά στις επιχειρηματικές διεργασίες Υπήρχε έλλειψη συμβατότητας με άλλα πρότυπα

4 ISO 9001:2000 ISO Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας απαιτήσεις (αντικαθιστά ISO 9001:1994, ISO 9002 και ISO 9003) ISO Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - οδηγίες για βελτιώσεις στην απόδοση (αντικαθιστά το ISO )

5 ISO 9001:2000 και ISO 9004:2000 Έχουν αναπτυχθεί ως ένα “λογικά ακόλουθο ζεύγος” προτύπων για συστήματα διαχείρισης ποιότητας Έχουν σχεδιασθεί ώστε να συμπληρώνουν το ένα το άλλο Το ISO 9001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα ΣΔΠ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για εσωτερική εφαρμογή, είτε για πιστοποίηση ή για συμβατικούς σκοπούς Το ISO 9004 προσανατολίζεται σε ένα ευρύτερο πεδίο στόχων για ένα ΣΔΠ, και ειδικά για την ΔΙΑΡΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - Οδηγός για την ηγεσία η οποία επιθυμεί να προχωρήσει ΠΕΡΑΝ των απαιτήσεων του ISO 9001 και ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ για πιστοποίηση ή συμβατικούς σκοπούς

6 ISO 9001:2000 ISO Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – βασικές αρχές και λεξιλόγιο (αντικαθιστά ISO 8402 και ISO ) ISO Οδηγίες για την Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος (αντικαθιστά το ISO 10011, μέρη 1, 2 και 3 καθώς επίσης και το ISO 1410, ISO και το ISO 14012)

7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
IWA 2:2003 Quality Management Systems- Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in Education (available in English only)

8 IWA 2:2003 Το IWA 2:2003 (International Workshop Agreement) παρέχει Οδηγίες για την εφαρμογή του ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς που παρέχουν εκπαιδευτικά προϊόντα. Οι Οδηγίες αυτές δεν προσθέτουν, δεν αλλάζουν ή μετατρέπουν τις απαιτήσεις του ISO 9001:2000 και δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν για συμβατικούς σκοπούς, ή σκοπούς επιθεώρησης συμμόρφωσης ή πιστοποίησης.

9 IWA 2:2003 Κάθε παράγραφος του ISO 9001:2000 περιλαμβάνεται πριν το αντίστοιχο εδάφιο του IWA 2:2003. Επίσης το σύνολο του ISO 9004:2000 περιλαμβάνεται για να παράσχει μια συνολική άποψη της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης των εκπαιδευτικών οργανισμών.

10 IWA 2:2003 Πελάτης ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος (μπορεί να) είναι:
Α. Ο καταναλωτής ο μαθητής Β. Ο αγοραστής αυτός που χρηματοδοτεί τον μαθητή Γ. Ο τελικός χρήστης αυτός που ωφελείται από την γνώση που αποκτά ο μαθητής

11 ISO 9001:2000 Το ISO 9001:2000 δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις που υπάρχουν ειδικά σε άλλα συστήματα διαχείρισης όπως: Διαχείριση περιβάλλοντος Υγεία κατά την εργασία και διαχείριση ασφάλειας Διαχείριση κινδύνων Το ISO 9001:2000 επιτρέπει την εναρμόνιση ή ενσωμάτωση με άλλα συστήματα διαχείρισης

12 Συμπληρωματικά πρότυπα
ΕΛΟΤ Ασφάλεια Τροφίμων(H.A.C.C.P.) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Περιβαλλοντική Διαχείριση ΕΛΟΤ Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία ISO Ασφάλεια Πληροφοριακών Δεδομένων

13 Ζητούμενα της επιθεώρησης σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα
Μέσω της επιτόπιας επιθεώρησης (δειγματοληπτικός έλεγχος) του συστήματος ποιότητας ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος ζητούμε να βρούμε αντικειμενικές αποδείξεις συμμόρφωσης σε σχέση με: Την ύπαρξη ενός συστήματος ποιότητας δομημένου κατά τρόπο ώστε να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ISO 9001:2000 -Την εφαρμογή των εν ισχύ, για την δραστηριότητα, νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων

14 Ζητούμενα της επιθεώρησης σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα
Ζητούμενα της επιθεώρησης σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα Την διασφάλιση της συνοχής και της σταθερής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τα προδιαγεγραμμένα, του συστήματος ποιότητας του ιδρύματος Την διασφάλιση της απαραίτητης ικανότητας του εμπλεκόμενου προσωπικού (εκπαιδευτικού + υποστηρικτικού) καθώς και της πληρότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων Την διασφάλιση της απαραίτητης υποδομής σε κτήρια και εξοπλισμό αλλά και την διατήρηση αυτής, έτσι όπως ορίζεται νομοθετικά αλλά και όπως το ίδρυμα δεσμεύεται στους πελάτες του

15 Ζητούμενα της επιθεώρησης σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα
Ζητούμενα της επιθεώρησης σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα Την ύπαρξη μετρήσιμων στόχων, δηλαδή την ύπαρξη ενός μηχανισμού παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης & αξιολόγησης της δραστηριότητας τόσο στα επιμέρους στοιχεία της όσο και στο σύνολο Την ύπαρξη και την αξιολόγηση του μηχανισμού μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών του ιδρύματος καθώς και του μηχανισμού χειρισμού των παραπόνων αυτών Προτάσεις βελτίωσης του συστήματος ποιότητας του ιδρύματος

16 ISO 9000:2000, Όροι & Ορισμοί Υπηρεσία (π.χ. παροχή εκπαίδευσης)
Ως προϊόν ή υπηρεσία ορίζεται το αποτέλεσμα μίας ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπηρεσία (π.χ. παροχή εκπαίδευσης) Λογισμικό (π.χ. πρόγραμμα Η/Υ, λεξικό) Μηχάνημα (π.χ. μηχανικό μέρος κινητήρα) Επεξεργασία (π.χ. λιπαντικό) Ως διεργασία ορίζεται μία ομάδα από αλληλοσυσχετιζόμενες ή αλληλοεπιδρώμενες δραστηριότητες οι οποίες μετατρέπουν ΔΕΔΟΜΕΝΑ σε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

17 ISO 9001:2000 το Μοντέλο της Διεργασίας
Μέτρηση, ανάλυση & βελτίωση Διαρκής Βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Ικανοποίηση Πελάτη Απαιτήσεις Πελάτη Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Διεργασίες Ευθύνη της Διοίκησης Διαχείριση Πόρων Δεδομένα Αποτελέσματα

18 Βασικό Μοντέλο της Διεργασίας
ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

19 Παράγραφοι του ISO 9001:2000 0 Εισαγωγή 1 Αντικείμενο
0 Εισαγωγή 1 Αντικείμενο 2 Τυποποιητική παραπομπή 3 Όροι και ορισμοί 4 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5 Ευθύνη της Διοίκησης 6 Διαχείριση πόρων 7 Υλοποίηση προϊόντος 8 Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση

20 Το ISO 9001:2000 απαιτεί ΔΙΑΡΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

21 Δομή Ολοκληρωμένου Συστήματος
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Υγεία & Ασφάλεια Τεκμηρίωση Συστημάτων Διαχείρισης (Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας & Αρχεία) Ποιότητα Περιβάλλον


Κατέβασμα ppt "ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google