Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 9001 / 2000 Advanced Quality Services Ltd.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 9001 / 2000 Advanced Quality Services Ltd."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 9001 / 2000 Advanced Quality Services Ltd.

3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Advanced Quality Services Ltd.

4 ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Β ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Advanced Quality Services Ltd.

5 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Advanced Quality Services Ltd.

6 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ISO 9001:2000 Advanced Quality Services Ltd. ISO 9001:2000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

7 ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 9001 / 2000 Advanced Quality Services Ltd. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. 2. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3. 3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 5. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 8. ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ

8 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Advanced Quality Services Ltd. 4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ & ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΜΕΤΡΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

9 4.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 4.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.2.1 ΓΕΝΙΚΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΑ  ΑΡΧΕΙΑ 4.2.2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.2.2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΚΟΠΟΣ  ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Advanced Quality Services Ltd. 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

10 4.2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΔ  ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ  ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ  ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  ΑΚΥΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 4.2.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΔ   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 4.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Advanced Quality Services Ltd. 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ BACK

11 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Advanced Quality Services Ltd. 5.1 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΩΝ

12 5.2 ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 5.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΝΩΣΤΗ & ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Advanced Quality Services Ltd.

13 5.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 5.4.1 ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ  ΣΥΜΦΩΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 5.4.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 5.4.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 4.1 & ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Advanced Quality Services Ltd.

14 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5.5 ΕΥΘΥΝΕΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5.5.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.5.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 5.5.2 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5.5.2 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 5.5.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5.5.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

15 5.6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ R 5.6.1 ΓΕΝΙΚΑ 5.6.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ (INPUT) u ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ u FEEDBACK ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ u ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ u ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ u ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ u ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ u ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Advanced Quality Services Ltd.

16 5.6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ R 5.6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ R 5.6.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ (OUTPUT) 5.6.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ (OUTPUT) u ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ u ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ u ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΟΡΟΥΣ 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Advanced Quality Services Ltd. BACK

17 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ Advanced Quality Services Ltd. 6.1 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

18 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ Advanced Quality Services Ltd. 6.2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 6.2.1 ΓΕΝΙΚΑ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.2.2 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ R  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

19 6.3 ΥΠΟΔΟΜΗ  ΚΤΙΡΙΑ, ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (SOFTWARE, HARDWARE)  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) 6.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ Advanced Quality Services Ltd. BACK

20 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd. 7.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ R  ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ  ΜΕΘΟΔΟΙ, ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΔΟΚΙΜΩΝ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΑΡΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΔΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΡΓΟ Ή ΣΥΜΒΑΣΗ

21 7.2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 7.2.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

22 7.2.2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ R u ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ u ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ‘Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ u ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 7.2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

23 7.2.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ uΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ uΔΙΕΡΕΥΝΙΣΕΙΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ uFEEDBACK ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 7.2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

24 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 7.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ R 7.3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 7.3.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Κ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Advanced Quality Services Ltd.

25 7.3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 7.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ R 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

26 7.3.4 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 7.3.5 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 7.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ R 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

27 7.3.6 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣEI ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ‘Η ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.3.7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 7.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ R 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

28 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 7.4 ΑΓΟΡΕΣ 7.4.1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ R uΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ uΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ) – ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 7.4.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ uΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ uΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ uΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ uΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7.4.3 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ uΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Advanced Quality Services Ltd.

29 7.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7.5.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ uΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ uΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ uΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ uΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΜΕΤΡΗΣΗΣ uΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΜΕΤΡΗΣΗΣ uΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

30 7.5.2 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ R (ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ) uΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ uΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ uΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ uΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ uΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 7.5.3 ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ R uΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ uΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ uΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

31 7.5.4 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΕΛΑΤΗ R uΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΗ ΦΥΛΑΞΗ uΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ 7.5.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ uΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

32 7.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ R u ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ u ΡΥΘΜΙΣΗ u ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ u ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ u ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd. BACK

33 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ 8.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ:  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

34 8.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 8.2.1 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ 8.2.1 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ 8.2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΔ R 8.2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΔ R 8.2.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 8.2.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 8.2.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ R 8.2.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ R 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd.

35 8.2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΑΓΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΤΟ ΣΔΠ   ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ   ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ:   ΤΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ   ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd.

36 8.2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ:   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ   ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ:   ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ   ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd.

37 8.2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ   Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΡΕΠΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ:   ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ   ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ   ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ   ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd.

38 8.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ   ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ   ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd.

39 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd. 8.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

40 8.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ 8.5.1 ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΜΕΣΩ ΧΡΗΣΗΣ: 8.5.1 ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΜΕΣΩ ΧΡΗΣΗΣ:  ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd.

41 8.5.2 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΔ R n ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ n ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ n ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ n ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ n ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ n ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ n ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ n ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 8.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd.

42 8.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd. 8.5.3 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΔ R n ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥΣ n ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΕΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ n ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ n ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ n ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ n ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ n ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ BACK


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 9001 / 2000 Advanced Quality Services Ltd."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google