Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 9001 / 2000 Advanced Quality Services Ltd.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 9001 / 2000 Advanced Quality Services Ltd."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 9001 / 2000 Advanced Quality Services Ltd.

3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Advanced Quality Services Ltd.

4 ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Β ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Advanced Quality Services Ltd.

5 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Advanced Quality Services Ltd.

6 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ISO 9001:2000 Advanced Quality Services Ltd. ISO 9001:2000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

7 ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 9001 / 2000 Advanced Quality Services Ltd. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 5. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 8. ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ

8 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Advanced Quality Services Ltd. 4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ & ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΜΕΤΡΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

9 4.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΑ  ΑΡΧΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΚΟΠΟΣ  ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Advanced Quality Services Ltd. 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

10 4.2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΔ  ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ  ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ  ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  ΑΚΥΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΔ   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 4.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Advanced Quality Services Ltd. 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ BACK

11 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Advanced Quality Services Ltd. 5.1 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΩΝ

12 5.2 ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 5.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΓΝΩΣΤΗ & ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Advanced Quality Services Ltd.

13 5.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ  ΣΥΜΦΩΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 4.1 & ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Advanced Quality Services Ltd.

14 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5.5 ΕΥΘΥΝΕΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

15 5.6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ R ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ (INPUT) u ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ u FEEDBACK ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ u ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ u ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ u ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ u ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ u ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Advanced Quality Services Ltd.

16 5.6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ R 5.6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ R ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ (OUTPUT) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ (OUTPUT) u ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ u ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ u ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΟΡΟΥΣ 5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Advanced Quality Services Ltd. BACK

17 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ Advanced Quality Services Ltd. 6.1 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

18 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ Advanced Quality Services Ltd. 6.2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ R  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

19 6.3 ΥΠΟΔΟΜΗ  ΚΤΙΡΙΑ, ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (SOFTWARE, HARDWARE)  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) 6.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ Advanced Quality Services Ltd. BACK

20 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd. 7.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ R  ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ  ΜΕΘΟΔΟΙ, ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΔΟΚΙΜΩΝ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΑΡΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΔΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΡΓΟ Ή ΣΥΜΒΑΣΗ

21 7.2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

22 7.2.2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ R u ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ u ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ‘Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ & ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ u ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 7.2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

23 7.2.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ uΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ uΔΙΕΡΕΥΝΙΣΕΙΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ uFEEDBACK ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 7.2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

24 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 7.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ R ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Κ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Advanced Quality Services Ltd.

25 7.3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 7.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ R 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

26 7.3.4 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 7.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ R 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

27 7.3.6 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣEI ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ‘Η ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 7.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ R 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

28 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 7.4 ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ R uΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ uΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ) – ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ uΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ uΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ uΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ uΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ uΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Advanced Quality Services Ltd.

29 7.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ uΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ uΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ uΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ uΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΜΕΤΡΗΣΗΣ uΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΜΕΤΡΗΣΗΣ uΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

30 7.5.2 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ R (ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ) uΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ uΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ uΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ uΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ uΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ R uΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ uΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ uΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

31 7.5.4 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΕΛΑΤΗ R uΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΗ ΦΥΛΑΞΗ uΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ uΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

32 7.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ R u ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ u ΡΥΘΜΙΣΗ u ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ u ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ u ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd. BACK

33 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ 8.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ:  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Advanced Quality Services Ltd.

34 8.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΔ R ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΔ R ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ R ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ R 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd.

35 8.2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΑΓΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΤΟ ΣΔΠ   ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ   ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ:   ΤΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ   ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd.

36 8.2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ:   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ   ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ:   ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ   ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd.

37 8.2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ   Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΡΕΠΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ:   ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ   ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ   ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ   ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd.

38 8.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ   ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ   ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd.

39 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd. 8.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

40 8.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΜΕΣΩ ΧΡΗΣΗΣ: ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΜΕΣΩ ΧΡΗΣΗΣ:  ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd.

41 8.5.2 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΔ R n ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ n ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ n ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ n ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ n ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ n ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ n ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ n ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 8.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd.

42 8.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ Advanced Quality Services Ltd ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΔ R n ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥΣ n ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΕΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ n ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ n ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ n ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ n ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ n ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ BACK


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 9001 / 2000 Advanced Quality Services Ltd."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google