Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού Παρόν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού Παρόν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού Παρόν και μέλλον στην Ελληνική Βιομηχανία Παρουσίαση: Διαμάντας Βίκτωρ 3 ο Συνέδριο Βιομηχανίας, Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της γνώσης Ιούλιος 2006 Ιούλιος 2006 Συγγραφείς : Βρασίδας ΛΕΩΠΟΥΛΟΣ, Βίκτωρ ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ, Χαράλαμπος ΤΣΟΓΚΑΣ, Ευάγγελος ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ

2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 4 Ιουλίου 20062 Η Συντήρηση είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που προορίζονται να διατηρήσουν μια παραγωγική μονάδα σε λειτουργία, ή να την επαναφέρουν σε ένα σύνολο συνθηκών που θα είναι ικανή να εκτελεί αυτή τη λειτουργία. Περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως ο έλεγχος, οι δοκιμές, οι μετρήσεις, οι αντικαταστάσεις, οι ρυθμίσεις εξαρτημάτων, οι επισκευές και σε μερικές περιπτώσεις διοικητικές ενέργειες. [ISO/IEC 2384-14]

3 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 4 Ιουλίου 20063 Περίοδοι εξέλιξης Συντήρησης

4 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 4 Ιουλίου 20064 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  Επισκευαστική συντήρηση (Corrective Maintenance)  Προγραμματισμένη συντήρηση (Planned/Scheduled Maintenance)

5 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 4 Ιουλίου 20065 Επισκευαστική Συντήρηση ≡ Επισκευές Fix it when it breaks!  Οι αστοχίες εμφανίζονται τυχαία και «τη πιο ακατάλληλη χρονική στιγμή»,  Μια απροσδόκητη αστοχία εξαρτήματος ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά και σε άλλα εξαρτήματα,  Οι απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας λόγω βλάβης και οι απαραίτητες επισκευές ενδέχεται να διαρκέσουν μεγάλο χρονικό διάστημα,  Έχει υψηλό κόστος και αποκλείει τη δυνατότητα μέγιστης διαθεσιμότητας του εξοπλισμού.

6 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 4 Ιουλίου 20066 Προγραμματισμένη Συντήρηση Σύνολο των συστηματικών ελέγχων λειτουργίας του εξοπλισμού, βάσει μελετών διάγνωσης και αποκατάστασης, με σκοπό τη μέγιστη αποδοτικότητα και διαθεσιμότητά του. Οι επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν ελέγχους των οργάνων μιας δεδομένης εγκατάστασης αντικαθιστώντας ή επισκευάζοντας τα μέρη που κρίνονται χαλασμένα.

7 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 4 Ιουλίου 20067 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  Η συντήρηση βασισμένη στον κίνδυνο,  Οι επιθεωρήσεις βασισμένες στον κίνδυνο,  Η συντήρηση επικεντρωμένη στην Αξιοπιστία και  Η Ολική Παραγωγική Συντήρηση.

8 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 4 Ιουλίου 20068 Κίνδυνος = Πιθανότητα  Αντίκτυπο αστοχίας Ο «κίνδυνος» ορίζεται σαν το γινόμενο της πιθανότητας εμφάνισης ενός γεγονότος πολλαπλασιαζόμενου επί του αντίκτυπου του. Η πιθανότητα εμφάνισης μπορεί να δοθεί σαν η πιθανότητα αστοχίας ανά χιλιάδες ώρες λειτουργίας. Ο αντίκτυπος μπορεί να ορισθεί ως ο αριθμός των αστοχιών που προκαλούνται ή ως η οικονομική απώλεια που προκαλείται από τις αστοχίες.

9 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 4 Ιουλίου 20069 Συντήρηση βασισμένη στον Κίνδυνο  Προσέγγιση για τη βελτίωση των πρακτικών της διαχείρισης της συντήρησης  Ο μεγαλύτερος βαθμός κινδύνου σε μια εγκατάσταση περιέχεται σε μια μικρή μερίδα του εξοπλισμού της.  Επικέντρωση των επιθεωρήσεων και των πόρων συντήρησης στην αύξηση του επιπέδου κάλυψης στα στοιχεία υψηλού κινδύνου.

10 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 4 Ιουλίου 200610 Προγραμματισμός της συντήρησης βασισμένης στον κίνδυνο  προγραμματισμός των επιθεωρήσεων βασισμένων στον κίνδυνο (Risk-based Inspection, RBI) για τον στατικό εξοπλισμό  ανάλυση της συντήρησης που θα επικεντρώνεται στην αξιοπιστία (Reliability Centered Maintenance, RCM) για τα περιστρεφόμενα και άλλα κομμάτια του εξοπλισμού για να εξασφαλιστεί ένα πλαίσιο για τη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων συντήρησης στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

11 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 4 Ιουλίου 200611 Επιθεωρήσεις βασισμένες στον κίνδυνο (RBI) Ο κίνδυνος αποτελεί βάση για την κατηγοριοποίηση και την απόδοση προτεραιότητας στις εργασίες ενός προγράμματος επιθεωρήσεων. Ένα πρόγραμμα επιθεωρήσεων βασισμένο στον κίνδυνο επιτρέπει στους πόρους της συντήρησης να εξασφαλίσουν ένα μεγαλύτερο επίπεδο κάλυψης στα στοιχεία υψηλού κινδύνου και μία κατάλληλη προσέγγιση για τα στοιχεία χαμηλότερου κινδύνου, καταλήγοντας σε μία βελτίωση της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας της εγκατάστασης.

12 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 4 Ιουλίου 200612 Συντήρηση επικεντρωμένη στην Αξιοπιστία (RCM) Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης  με αποτελεσματικό και  αποδοτικό τρόπο την επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας του εξοπλισμού. Η μέθοδος αυτή, προσπαθεί να δημιουργήσει το βέλτιστο συνδυασμό της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί και μίας σχολαστικής στατιστικής προσέγγισης, έτσι ώστε τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού.

13 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 4 Ιουλίου 200613 Ολική Παραγωγική Συντήρηση (Total Productive Maintenance, TPM)  δημιουργία στενής σχέσης μεταξύ της συντήρησης και της παραγωγικότητας  αποδεικνύει πώς η καλή φροντίδα και η συντήρηση του εξοπλισμού οδηγούν σε υψηλότερη παραγωγικότητα Συνδυάζει:  την πρακτική της Προληπτικής Συντήρησης (ΠΣ),  τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM), και  τη συνολική συμμετοχή των εργαζομένων για να δημιουργήσει μια κουλτούρα όπου οι χειριστές αναπτύσσουν ένα αίσθημα ιδιοκτησίας με τον εξοπλισμό τους και γίνονται πλήρεις συνεργάτες με το Τμήμα Συντήρησης, τη Διεύθυνση Παραγωγής και τη Διοίκηση της επιχείρησης για να εξασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός θα λειτουργεί καθημερινά όπως χρειάζεται.

14 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 4 Ιουλίου 200614 Σας Ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού Παρόν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google