Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση: Διαμάντας Βίκτωρ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση: Διαμάντας Βίκτωρ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση: Διαμάντας Βίκτωρ
3ο Συνέδριο Βιομηχανίας, Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της γνώσης Ιούλιος 2006 Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού Παρόν και μέλλον στην Ελληνική Βιομηχανία Παρουσίαση: Διαμάντας Βίκτωρ Συγγραφείς : Βρασίδας ΛΕΩΠΟΥΛΟΣ, Βίκτωρ ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ, Χαράλαμπος ΤΣΟΓΚΑΣ, Ευάγγελος ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ

2 Η Συντήρηση είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που προορίζονται να διατηρήσουν μια παραγωγική μονάδα σε λειτουργία, ή να την επαναφέρουν σε ένα σύνολο συνθηκών που θα είναι ικανή να εκτελεί αυτή τη λειτουργία. Περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως ο έλεγχος, οι δοκιμές, οι μετρήσεις, οι αντικαταστάσεις, οι ρυθμίσεις εξαρτημάτων, οι επισκευές και σε μερικές περιπτώσεις διοικητικές ενέργειες. [ISO/IEC ] 4 Ιουλίου 2006

3 Περίοδοι εξέλιξης Συντήρησης
4 Ιουλίου 2006

4 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Επισκευαστική συντήρηση (Corrective Maintenance) Προγραμματισμένη συντήρηση (Planned/Scheduled Maintenance) 4 Ιουλίου 2006

5 Επισκευαστική Συντήρηση ≡ Επισκευές
Fix it when it breaks! Οι αστοχίες εμφανίζονται τυχαία και «τη πιο ακατάλληλη χρονική στιγμή», Μια απροσδόκητη αστοχία εξαρτήματος ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά και σε άλλα εξαρτήματα, Οι απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας λόγω βλάβης και οι απαραίτητες επισκευές ενδέχεται να διαρκέσουν μεγάλο χρονικό διάστημα, Έχει υψηλό κόστος και αποκλείει τη δυνατότητα μέγιστης διαθεσιμότητας του εξοπλισμού. 4 Ιουλίου 2006

6 Προγραμματισμένη Συντήρηση
Σύνολο των συστηματικών ελέγχων λειτουργίας του εξοπλισμού, βάσει μελετών διάγνωσης και αποκατάστασης, με σκοπό τη μέγιστη αποδοτικότητα και διαθεσιμότητά του. Οι επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν ελέγχους των οργάνων μιας δεδομένης εγκατάστασης αντικαθιστώντας ή επισκευάζοντας τα μέρη που κρίνονται χαλασμένα. 4 Ιουλίου 2006

7 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Η συντήρηση βασισμένη στον κίνδυνο, Οι επιθεωρήσεις βασισμένες στον κίνδυνο, Η συντήρηση επικεντρωμένη στην Αξιοπιστία και Η Ολική Παραγωγική Συντήρηση. 4 Ιουλίου 2006

8 Κίνδυνος = Πιθανότητα  Αντίκτυπο αστοχίας
Ο «κίνδυνος» ορίζεται σαν το γινόμενο της πιθανότητας εμφάνισης ενός γεγονότος πολλαπλασιαζόμενου επί του αντίκτυπου του. Κίνδυνος = Πιθανότητα  Αντίκτυπο αστοχίας Η πιθανότητα εμφάνισης μπορεί να δοθεί σαν η πιθανότητα αστοχίας ανά χιλιάδες ώρες λειτουργίας. Ο αντίκτυπος μπορεί να ορισθεί ως ο αριθμός των αστοχιών που προκαλούνται ή ως η οικονομική απώλεια που προκαλείται από τις αστοχίες. 4 Ιουλίου 2006

9 Συντήρηση βασισμένη στον Κίνδυνο
Προσέγγιση για τη βελτίωση των πρακτικών της διαχείρισης της συντήρησης Ο μεγαλύτερος βαθμός κινδύνου σε μια εγκατάσταση περιέχεται σε μια μικρή μερίδα του εξοπλισμού της. Επικέντρωση των επιθεωρήσεων και των πόρων συντήρησης στην αύξηση του επιπέδου κάλυψης στα στοιχεία υψηλού κινδύνου. 4 Ιουλίου 2006

10 Προγραμματισμός της συντήρησης βασισμένης στον κίνδυνο
προγραμματισμός των επιθεωρήσεων βασισμένων στον κίνδυνο (Risk-based Inspection, RBI) για τον στατικό εξοπλισμό ανάλυση της συντήρησης που θα επικεντρώνεται στην αξιοπιστία (Reliability Centered Maintenance, RCM) για τα περιστρεφόμενα και άλλα κομμάτια του εξοπλισμού για να εξασφαλιστεί ένα πλαίσιο για τη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων συντήρησης στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 4 Ιουλίου 2006

11 Επιθεωρήσεις βασισμένες στον κίνδυνο (RBI)
Ο κίνδυνος αποτελεί βάση για την κατηγοριοποίηση και την απόδοση προτεραιότητας στις εργασίες ενός προγράμματος επιθεωρήσεων. Ένα πρόγραμμα επιθεωρήσεων βασισμένο στον κίνδυνο επιτρέπει στους πόρους της συντήρησης να εξασφαλίσουν ένα μεγαλύτερο επίπεδο κάλυψης στα στοιχεία υψηλού κινδύνου και μία κατάλληλη προσέγγιση για τα στοιχεία χαμηλότερου κινδύνου, καταλήγοντας σε μία βελτίωση της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας της εγκατάστασης. 4 Ιουλίου 2006

12 Συντήρηση επικεντρωμένη στην Αξιοπιστία (RCM)
Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο την επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας του εξοπλισμού. Η μέθοδος αυτή, προσπαθεί να δημιουργήσει το βέλτιστο συνδυασμό της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί και μίας σχολαστικής στατιστικής προσέγγισης, έτσι ώστε τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού. 4 Ιουλίου 2006

13 Ολική Παραγωγική Συντήρηση (Total Productive Maintenance, TPM)
δημιουργία στενής σχέσης μεταξύ της συντήρησης και της παραγωγικότητας αποδεικνύει πώς η καλή φροντίδα και η συντήρηση του εξοπλισμού οδηγούν σε υψηλότερη παραγωγικότητα Συνδυάζει: την πρακτική της Προληπτικής Συντήρησης (ΠΣ), τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM), και τη συνολική συμμετοχή των εργαζομένων για να δημιουργήσει μια κουλτούρα όπου οι χειριστές αναπτύσσουν ένα αίσθημα ιδιοκτησίας με τον εξοπλισμό τους και γίνονται πλήρεις συνεργάτες με το Τμήμα Συντήρησης, τη Διεύθυνση Παραγωγής και τη Διοίκηση της επιχείρησης για να εξασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός θα λειτουργεί καθημερινά όπως χρειάζεται. 4 Ιουλίου 2006

14 Σας Ευχαριστώ! 4 Ιουλίου 2006


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση: Διαμάντας Βίκτωρ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google