Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΙ 123 κεφάλαιο 6 Αυτονομία της σχολικής μονάδας : κριτική ανάλυση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΙ 123 κεφάλαιο 6 Αυτονομία της σχολικής μονάδας : κριτική ανάλυση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΙ 123 κεφάλαιο 6 Αυτονομία της σχολικής μονάδας : κριτική ανάλυση

2 Συλλογιστική πορεία της παρουσίασης Εννοιολογικός - περιγραφικός ορισμός της αυτονομίας της σχολικής μονάδας Ανάλυση χαρακτηριστικών α επιπέδου : εμφανείς διαφορές Ανάλυση χαρακτηριστικών β επιπέδου : δομολειτουργικά στοιχεία του κρατικού - πολιτικού - οικονομικού υποβάθρου Οι οδηγίες για την σχολική αυτονομία

3 Ορισμός ( α ) Αυτονομία της σχολικής μονάδας : Λειτουργία με τη λογική της αποκέντρωσης, αυτοδυναμίας και αυτοδιοίκησης. ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΤΑΙ : σε εκπαιδευτικά συστήματα χωρών με ευρύτερο αποκεντρωτικό διοικητικό σύστημα Χαρακτηριστικά της αυτόνομης σχολικής μονάδας Μείωση της παρέμβασης της κεντρικής διοίκησης στα εσωτερικά θέματα της σχολικής μονάδας, με παράλληλη, όμως, αξιολόγηση του έργου και των συμμετεχόντων, απόδοση ευθυνών κι απολογισμού επί ετησίας ή εξαμηνιαίας βάσης Αναβαθμισμένος ρόλος του Διευθυντή της σχολικής μονάδας [ με παράλληλες αυξημένες αποδοχές ] Εξεύρεση και διάθεση κονδυλίων λειτουργίας Σύνταξη μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και προϋπολογισμού

4 Ορισμός ( β ) Πρόσληψη και πληρωμή διδακτικού προσωπικού σε τοπική βάση [ όχι, κεντρικά ] Ελευθερία στην διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων [ υπάρχει ένα γενικό περίγραμμα, όχι πάντοτε με τους περιορισμούς του ΑΠ ] και στην επιλογή διδακτικής μεθοδολογίας [ έμφαση στην μεθοδολογία του project] Χωρίς τους περιορισμούς της σχολικής περιφέρειας  Στόχος : η προσέλκυση όσον το δυνατόν μεγαλυτέρου αριθμού μαθητών σε επίπεδο ανταγωνισμού με τα όμορα [ και μη ] σχολεία Αυξημένη η συμμετοχή των γονέων και της τοπικής κοινωνίας

5 Στόχος – Προέλευση Στόχος : αύξηση της αποτελεσματικότητας του σχολείου και της παραγωγικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος Προέλευση : συστάσεις και “ οδηγίες ” των οργάνων της Ε. Ε. αλλά και των Διεθνών οργανισμών ( ΟΟΣΑ, Διεθνής Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ).

6 Ανάλυση α επιπέδου ( α )  Δυο διαφορετικές προσεγγίσεις Σε δυο διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωση   αποκέντρωση Λήψη α π οφάσεων

7 7 Ανάλυση α επιπέδου ( β )  Ρόλοι κι αρμοδιότητες ΚΡΑΤΟΣ Εκ π αιδευτής Ρυθμιστής - Συντονιστής Λειτουργός Ε π αγγελματίας Συγκεντρωτικό μοντέλο « ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ » « ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ »

8 1. Συγκεντρωτικό - ιεραρχικό μοντέλο : κυρίαρχο ρόλο παίζει το κράτος ενώ οι εκπαιδευτικοί εκτελούν τις εντολές ( μεταβίβαση – εκτέλεση ) και οι μαθητές – γονείς ( κοινωνία ) υποβιβάζονται σε παθητικούς αποδέκτες της δημόσιας υπηρεσίας [ εκπαιδευτικής πολιτικής, ποιότητας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού αποτελέσματος ]. 2. Αποκεντρωτικό μοντέλο : μεταφορά και απόδοση όλων των αρμοδιοτήτων λήψης απόφασης στην περιφερειακή κοινωνία - το κράτος παίζει το ρόλο του συντονιστή, με επιτελικό ρόλο και οι γονείς - κοινωνία έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, με παραχώρηση αυτοτέλειας στις εκπαιδευτικές μονάδες. ( διαπραγμάτευση – εφαρμογή της πολιτικής ). Ανάλυση α επιπέδου ( γ ): Ρόλος και βαθμός συμμετοχής συντελεστών ανά μοντέλο ( α )

9 3. Παράγωγο - υβριδικό μοντέλο → αποσυγκεντρωμένο μοντέλο: διοικητικά αποσυγκεντρωμένο και πολιτικά αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης. Αποτελεί ένα ενδιάμεσο σύστημα, αλλά και στάδιο της πορείας από την συγκέντρωση προς την αποκέντρωση. Το κράτος διατηρεί κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία της ρύθμισης αλλά παραχωρεί εξουσία [ αρμοδιότητες ] στις περιφερειακές δομές της ιεραρχίας, της οποίας ο βαθμός καθορίζεται [ και πάλι ] από το κράτος. Ανάλυση α επιπέδου ( γ ): Ρόλος και βαθμός συμμετοχής συντελεστών ανά μοντέλο ( β )

10 Ως Ρύθμιση ορίζεται ως η δυνατότητα του κράτους να προβαίνει σε διαδικασίες παραγωγής κανόνων και προσανατολισμού διεύθυνσης των συμμετεχόντων στις διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής - πολιτικής - οικονομικής ζωής [ εκπαίδευση, υγεία, ασφάλεια, άμυνα, οικονομία, κοκ ]. Ανάλυση β επιπέδου ( α ): Κράτος και « ρύθμιση »

11 Α. Τυπικά, τρεις αλληλένδετες κι αλληλεξαρτώμενες παράμετροι συνδυάζονται κατά την ρυθμιστική διαδικασία κάθε κράτους : το πολιτειακό πλαίσιο ο πολιτικός - οικονομικός προσανατολισμός το είδος δικαίου, [ δικαιακό σύστημα ] Ανάλυση β επιπέδου : Κράτος και « Δίκαιο » ( α )

12 . Διάκριση δικτυακών συστημάτων Κριτήριο: η δικαιακή βάση Ρωμαιο-γερμανικό Δίκαιο ≠ Αγγλικό Δίκαιο κώδικας νομολογία [σοσιαλιστικό] [φιλελεύθερο] κοινωνικό κράτος έμφαση στο εμπόριο- οικονομία Ανάλυση β επιπέδου : Κράτος και « Δίκαιο » ( β )

13 COUNTRY POSITION IN OECD CLASSIFI- CATION SCHOOL LEVELLOCAL LEVEL REGIONAL LEVEL CENTRAL GOVERNMENT LEVEL ITALY19 40% 2% 18% 40% FRANCE21+/-30 % - SPAIN25+/-23% -+/-17% 60% PORTUGAL27+/-31% - - 79% GREECE35+/-5% 12% 78% Η ταξινόμηση του ΟΟΣΑ : αφετηρία για το Νέο Σχολείο.

14 Ελλάδα: Κάτω από τον μέσο όρο, στην τελευταία θέση (OECD,2012, D6 Indicator : DATA taken in 2011, from LOWER SECONDARY SCHOOLS) Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν: Λήψη αποφάσεων στα διάφορα επίπεδα διοίκησης Κεντρική διοίκηση, Περιφερειακή διοίκηση, Τοπική διοίκηση, Επίπεδο σχολικής μονάδας Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν οργάνωση διδασκαλίας, διαχείριση προσωπικού, προγραμματισμός και δομή, διαχείριση πόρων Η ταξινόμηση του ΟΟΣΑ : δείκτες αυτονομίας

15 Ο Διευθυντής στο αυτόνομο σχολείο Επαγγελματίας με υψηλό επίπεδο προσόντων [ διοικητικών - ηγετικών ] Υψηλή αμοιβή - Αυξημένη ευθύνη Απομάκρυνση από το μοντέλο primus inter pares

16 Ο Διευθυντής στο αυτόνομο σχολείο : Ειδική εκπαίδευση - κατάρτιση για την ανάληψη της θέσης

17 Ερώτημα : Τι χρειαζόμαστε πραγματικά στην Ελλάδα ; Πως θα το αποκτήσουμε ;

18 Βιβλιογραφία Argyropoulou, E. (2013) The role of the State in the Southern European Countries: Why and how the educational system organization can be affected, Key-note speech, Latin Leadership Conference, Universitá Roma III, Dipartimento di Scienze della Formazione, Rome, 4-5 December Legrand, P. (1999) Droit Comparé, Paris, PUF (in French) Μουσταϊρα, Ε. (2012) Συγκριτικό Δίκαιο, Athens, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα OECD (2012) Education at a Glance, Indicators, Indicator D6 Barroso, J., (2001) “Autonomie et modes de régulation locale dans le système éducatif”, Revue Française de Pédagogie, No 130, pp57-72. Παπακωνσταντίνου, Γ. (2012) Κράτος - Αποκέντρωση – Αυτοτέλεια : σκοπούμενες αλλαγές, Νέα Παιδεία, τεύχος 141, pp.25-52

19


Κατέβασμα ppt "ΠΑΙ 123 κεφάλαιο 6 Αυτονομία της σχολικής μονάδας : κριτική ανάλυση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google