Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση κινδύνων εργασιακού άγχους στο KEK INA IDEC Α.Ε. Πειραιάς, Ελλάδα gr.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση κινδύνων εργασιακού άγχους στο KEK INA IDEC Α.Ε. Πειραιάς, Ελλάδα gr."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση κινδύνων εργασιακού άγχους στο KEK INA IDEC Α.Ε. Πειραιάς, Ελλάδα info@idec gr

2 KEK INA Ίδρυση: 1995, διευθύνοντες σύμβουλοι Κώστας και Μαρία ΚΛΑΔΟΣ: Ένωση μεταλλουργικών βιομηχανιών 3 υπάλληλοι (2 γυναίκες, 1 άντρας) και εκπαιδευτές Ο Κώστας, η Μαρία, δύο μέλη του προσωπικού καθώς και οι εκπαιδευτές έχουν πανεπιστημιακά πτυχία Εκπαίδευση ανέργων και εργαζομένων του κλάδου Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εργασίας, ΕΚΤ, 0,45 εκπαίδευση (στην Ελλάδα γίνεται κράτηση του 0,45% του μισθού για τη χρηματοδότηση εκπαιδεύσεων. Κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά εντός δύο ετών), προγράμματα ADAPT

3 Παράγοντες και συνέπειες του άγχους Πιστοποίηση ΚΕΚ Μικρές προθεσμίες, ανταγωνισμός, αβεβαιότητα για την έγκριση προγραμμάτων και τις εισροές χρημάτων Ζήτηση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με πολλά προσόντα Δύο διευθυντές χωρίς σαφώς χωρισμένες αρμοδιότητες και προτεραιότητες Το ένα στέλεχος έφυγε, δύσκολη η εύρεση αντικαταστάτη Κουρασμένο προσωπικό, με μειωμένο προσωπικό χρόνο Η γραμματέας παρουσιάζει συμπτώματα κατάθλιψης

4 Ποια είναι τα ισχυρά και αδύνατα σημεία ως προς την οργάνωση της εταιρείας;

5 Μπορείτε να προτείνετε άλλους τρόπους για να μειωθεί το άγχος της γραμματέως Νίτσας.

6 Υπάρχει περισσότερο ή λιγότερο άγχος σε μικρομεσαία εκπαιδευτικά κέντρα απ’ ότι σε μεγάλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς;

7 Μέθοδος και εφαρμογή εκτίμηση κινδύνων (1) Διαχείριση κινδύνων = εκτίμηση κινδύνων + μείωση κινδύνων Το άγχος θα αντιμετωπιστεί από την ίδια την επιχείρηση. Χρήση εξωτερικής βοήθειας αν είναι ανάγκη. Συναντήσεις διοίκησης και προσωπικού Εντοπισμός των συμπτωμάτων άγχους Παράγοντες που οφείλονται στο εργασιακό περιβάλλον ή σε εσωτερικές παραμέτρους Εξωτερική βοήθεια Ενεργή συμμετοχή του προσωπικού στην έκθεση εκτίμησης κινδύνων

8 Μέθοδος και εφαρμογή εκτίμησης κινδύνων (2) Θέματα προβληματισμού όπως αναφέρθηκαν από το προσωπικό: -πολύ μικρές προθεσμίες. Υψηλός ανταγωνισμός όσον αφορά τους πελάτες και τους εκπαιδευόμενους, αβέβαιη εισροή χρημάτων, δύσκολη διαχείριση και γραφειοκρατία, απαιτήσεις υψηλών προσόντων, δυσκολία συγκέντρωσης λόγω της κινητικότητας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων - πολλές ώρες εργασίας, εντολές από δύο άτομα, σύγχυση καθηκόντων λόγω ομαδικής εργασίας - πολλές ώρες εργασίας, εντολές από δύο άτομα, σύγχυση καθηκόντων λόγω ομαδικής εργασίας

9 Εκτίμηση κινδύνων. Παρακαλώ σημειώστε παράγοντες άγχους που να συνδέονται με το εσωτερικό και το εξωτερικό εργασιακό περιβάλλον όσον αφορά μια ομάδα ή έναν εργαζόμενο.

10 Τι θα προτείνατε για να μειωθεί το άγχος;

11 Ποιος είναι ο στόχος της έρευνας εκτίμησης κινδύνων;

12 Τεχνικές πρόληψης και παρέμβασης (1) 2 συναντήσεις για τον καθορισμό του σχεδίου δράσης για την πρόληψη του άγχους Καθορισμός των ενεργειών που πρέπει να εφαρμοστούν  Από τους ιδιοκτήτες (στρατηγική, άμεσα μέτρα)  Από τους εργαζόμενους και τα στελέχη (προσωπική εξέλιξη και αλλαγές)

13 Τεχνικές πρόληψης και παρέμβασης (2) Στόχος των συναντήσεων – καθορισμός του τρόπου διαχείρισης των κρίσεων 6 βασικές αποφάσεις:  Εσωτερικές προθεσμίες που προηγούνται των επισήμων  Εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού για την αναβάθμισή του  Ενοικίαση πρόσθετων γραφείων  Διοίκηση, ευθύνη ενός μόνο ατόμου  Κατανομή εργασιών  Κατανομή αρμοδιοτήτων στους 2 διευθυντές  Η Νίτσα να ονομαστεί υπεύθυνη του κέντρου εκπαίδευσης  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Συνεχής πληροφόρηση και ετήσιες αποφάσεις για βελτίωση

14 Ποια μέτρα θεωρείτε στρατηγικά;

15 Σε τι χρειάζεται η περιγραφή κάθε θέσης εργασίας;

16 Αξιολόγηση της διαδικασίας και εφαρμογής της διαχείρισης κινδύνων (1) Πληροφορίες από τους εργαζόμενους  Μείωση των απουσιών και των παραπόνων του προσωπικού  Αύξηση της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης Πληροφορίες από τα στελέχη  Καλύτερος έλεγχος και διαχείριση, περισσότερος ελεύθερός χρόνος και λιγότερη κόπωση

17 Αξιολόγηση της διαδικασίας και εφαρμογής της διαχείρισης κινδύνων (2) Αυτοαξιολόγηση και προσωπικό πλάνο εξέλιξης δύο φορές το χρόνο Αντικειμενικό σύστημα πριμ Θετικά αποτελέσματα στην υγεία Αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης των κινδύνων ετησίως

18 Πώς θα αξιολογούσατε το σύστημα ανάλυσης των κινδύνων που χρησιμοποιήθηκε από το ΚΕΚ ΙΝΑ;

19 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τη διοίκηση και τους εργαζόμενους του συστήματος πριμ των εργαζομένων που βασίζεται στην αποδοτικότητα της επιχείρησης και στην εξέλιξη των εργαζομένων;

20 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συνεργασίας της διοίκησης με έναν εξωτερικό σύμβουλο οργάνωσης;


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση κινδύνων εργασιακού άγχους στο KEK INA IDEC Α.Ε. Πειραιάς, Ελλάδα gr."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google