Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη Βοηθός Συντονίστρια Προγράμματος Hμερίδα Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 02/12/08 1/12/07-30/11/09.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη Βοηθός Συντονίστρια Προγράμματος Hμερίδα Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 02/12/08 1/12/07-30/11/09."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη Βοηθός Συντονίστρια Προγράμματος Hμερίδα Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 02/12/08 1/12/07-30/11/09

2 Στόχοι Εταίροι Δραστηριότητες Αποτελέσματα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ωφέλη Φωτογραφίες

3 H αύξηση της συμμετοχής των τσιγγανοπαίδων στη σχολική εκπαίδευση σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες μέσα από  γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της παράδοσης των τσιγγάνων και της παράδοσης του σχολείου και  αντιμετώπιση του προβλήματος των στεροτύπων και των προκαταλήψεων που υπάρχουν στα σχολεία για τη συγκεκριμένη εθνική ομάδα. Σκοπός

4 Eκπαιδευτικοί Να γνωρίσουν την κουλτούρα των τσιγγάνων Να αναπτύξουν κοινωνική και διαπολιτισμική ικανότητα. Να αποκτήσουν και βελτιώσουν τις κοινωνικές και διαπολιτισμικές τους δεξιότητες. Γονείς Να εκτιμούν την θεσμοθετημένη εκπαίδευση.  Λειτουργική και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τσιγγάνων γονιών και σχολικών μονάδων. Στόχοι

5  Cyprus College (τώρα European University) (Κύπρος)  Università di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione (Ιταλία)  International Association for Intercultural Education (IAIE) (Ολλανδία)  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Εργαστήριο Μελετών Απόδημου Ελληνισμού & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ελλάδα) Εταίροι

6  Universität Wien, Institut für Bildungswissenschaft (Αυστρία)  Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţie (Ρουμανία)  University of Sunderland, School of Education and Lifelong Learning (Ηνωμένο Βασίλειο)  Univerzita Konštantína Filozofa V Nitre (Σλοβακία) Εταίροι

7  Ανάλυση αναγκών WP2, WP3 Δραστηριότητες

8  Ανάπτυξη αναλυτικού προγράμματος για ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών WP4

9  Παροχή ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών WP5

10  Εφαρμογή παρεμβάσεων από εκπαιδευτικούς WP6, WP7

11  Αξιολόγηση του προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και των παρεμβάσεων WP8

12  Ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.iaie.org/insetrom/ http://www.iaie.org/insetrom/  Φυλλάδιο για διάδοση του προγράμματος  Αναλυτικό Πρόγραμμα για ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών  Έκθεση αναγκών σε σχέση με την εκπαίδευση των τσιγγάνων  Τελικό βιβλιαράκι  Διεθνές Συνέδριο (Turin, IT)  Περιοδικό “Intercultural Education” WP9

13  http://www.iaie.org/insetrom/ http://www.iaie.org/insetrom/

14

15 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ

16 Culture and enculturation (Italy) Stereotypes and prejudices (Austria) Roma history (Slovakia) -Roma culture (Austria and Cyprus) Cultures of the schools-The arts and cultural diversity (Italy) Intercultural education (Greece) Classroom Management and Methodology (United Kingdom) Curriculum Development (Romania) Teacher-Parent Communication (Cyprus) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

17 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Lisbon Education & Training Progress Indicators Lisbon Key Competences LLP Horizontal policies

18 ΟΜΑΔΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ: Εκπαιδευτικοί ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ: Τα παιδιά των τσιγγάνων και οι γονείς (οικογένειες)

19 Λευκωσία, Δεκέμβρης 2007

20 Spisska Nova Ves, Σεπτέμβρης 2008


Κατέβασμα ppt "Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη Βοηθός Συντονίστρια Προγράμματος Hμερίδα Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 02/12/08 1/12/07-30/11/09."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google