Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από την CRE Χρονικό πλαίσιο αξιολόγησης Αυτοαξιολόγηση: 1998-1999 Αξιολόγηση από CRE: 1999-2000 Δημοσίευση εκθέσεων:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από την CRE Χρονικό πλαίσιο αξιολόγησης Αυτοαξιολόγηση: 1998-1999 Αξιολόγηση από CRE: 1999-2000 Δημοσίευση εκθέσεων:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από την CRE Χρονικό πλαίσιο αξιολόγησης Αυτοαξιολόγηση: 1998-1999 Αξιολόγηση από CRE: 1999-2000 Δημοσίευση εκθέσεων: 2001 Ομάδα 10 μελών ΔΕΠ Επικεφαλής Γ. Τσιότρας

2 Περιεχόμενα Αξιολόγησης Βασική έκθεση αυτοαξιολόγησης Στατιστικά στοιχεία Συμπληρώματα έκθεσης που ζητήθηκαν Πρόγραμμα επισκέψεων CRE Έκθεση αξιολογητών CRE

3 Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Παρουσίαση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εκπαιδευτικά και Ακαδημαικά Θέματα Χρηματοδότηση Διεθνείς Σχέσεις Υποδομή και Υπηρεσίες Κοινωνικό και Οικονομικό Περιβάλλον Θέματα Ποιότητας και Αξιολόγησης Στρατηγικοί Στόχοι

4 Κριτική της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Αρκετά «ευγενική» έκθεση Μένει σε τεχνικά και ποσοτικά κυρίως στοιχεία Ακόμη και τα ποσοτικά στοιχεία δεν αναλύονται σε βάθος (π.χ. αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων) Τα θέματα προσωπικού, φοιτητών, εκπαίδευσης και έρευνας προσεγγίζονται ακροθιγώς Δίνεται έμφαση σε θέματα υποδομής και σε σχετικά ουδέτερους στόχους

5 Σύνοψη Αξιολόγησης CRE - Ι Κριτική παρουσίαση της έκθεσης αυτοαξιολόγησης και του Ελληνικής πραγματικότητας Δίνει έμφαση στα θέματα των θεσμών και των μηχανισμών που πρέπει να αναπτυχθούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για να επιτύχει ουσιαστικότερη αυτοαξιολόγηση Δεν θίγονται θέματα ποιότητας εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, ούτε κρίνεται προσωπικό, τμήματα ή υπηρεσίες

6 Σύνοψη Αξιολόγησης CRE - ΙΙ Δεν γίνεται σύγκριση με ποσοτικά στοιχεία και μεγέθη αντίστοιχων Ευρωπαικών ιδρυμάτων. Δίνονται αρκετά συγκεκριμένες συστάσεις για τα βήματα που πρέπει να επιδιωχθούν σε τρείς άξονες: Σχέσεις με το Υπουργείο Παιδείας Εσωτερικά θέματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εξωτερικές σχέσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

7 Σχέσεις με Υπουργείο Παιδείας Οικονομική αυτοτέλεια με μορφή συμβολαίου Ευελιξία στην ίδρυση προγραμμάτων σπουδών και στην ακαδημαική συγκρότηση Αυτονομία στη πρόσληψη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού Αυτονομία στον ορισμό του αριθμού και των προδιαγραφών των εισακτέων Πολλαπλά συγγράμματα

8 Εσωτερικά Θέματα Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο Θεσμοθέτηση συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης ιδρύματος, τμημάτων και υπηρεσιών Αναδιοργάνωση των προγραμμάτων σπουδών σε επίπεδο συστήματος και περιεχομένου Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ιδρύματος, οργανόγραμμα, ροή πληροφοριών, επιμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών, ανάπτυξη της «ιδρυματικής κουλτούρας» Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διοίκησης και στρατηγικής

9 Εξωτερικά Θέματα Ανάπτυξη εξωστρεφούς ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής Συμμετοχή της κοινότητας σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής Παρακολούθηση επαγγελματικής πορείας αποφοίτων και επαφή με την αγορά εργασίας

10 Συμπεράσματα Η διαδικασία αξιολόγησης της CRE είναι μια καλή ευκαιρία για ειλικρινή αυτοαξιολόγηση Για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ήταν μια θετική εμπειρία, πολλές συστάσεις της CRE λήφθηκαν υπ’ όψη και έχουν εφαρμοστεί Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της CRE είναι μια οργανωμένη παρουσίαση συστάσεων λίγο ως πολύ γνωστών Το ερώτημα είναι: γιατί δεν προχωρούμε; Τι θα άλλαζε αν η διαδικασία αξιολόγησης της CRE είχε υλοποιηθεί από έναν Ελληνικό φορέα;


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από την CRE Χρονικό πλαίσιο αξιολόγησης Αυτοαξιολόγηση: 1998-1999 Αξιολόγηση από CRE: 1999-2000 Δημοσίευση εκθέσεων:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google