Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος
Παρουσίαση Μαθήματος Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών & Εφοδιαστικής Διαχείρισης Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Τηλ.: , Fax:

2 ΕΡΓΟ Ένα σύνολο λειτουργικά συνδεδεμένων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη προκαθορισμένου στόχου. Ο στόχος του έργου είναι μοναδικός (δεν έχει επαναληπτικό χαρακτήρα).

3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ Συγκεκριμένη αρχή και τέλος
Σαφώς καθορισμένοι στόχοι Το εγχείρημα είναι μοναδικό και όχι επαναλαμβανόμενο Χρησιμοποιούνται πόροι Υπάρχει χρονικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων

4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (TAXIS). Κατασκευή συγκοινωνιακής υποδομής (αεροδρόμιο Σπάτων, μετρό, τραμ, Εγνατία Οδός). Εισαγωγή ενός προϊόντος στην αγορά. Τηλεοπτική, κινηματογραφική, θεατρική παραγωγή. Οργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων (Ολυμπιακοί Αγώνες). Συντήρηση εγκαταστάσεων (μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου).

5 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Καθορισμός των στόχων του έργου. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Εξασφάλιση αποτελεσματικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Κατάρτιση και τήρηση χρονοδιαγράμματος. Διοίκηση ποιότητας. Διοίκηση κόστους.

6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Προσδιορισμός προβλήματος Καθορισμός στόχων και της σχετικής σημασίας τους Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων Επιλογή προτιμότερης εναλλακτικής Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος Ανάπτυξη τεχνολογικού προτύπου Κατάρτιση προϋπολογισμού Παρακολούθηση και έλεγχος Παραγωγή προγράμματος έργου Ολοκλήρωση έργου Αξιολόγηση επιτυχίας του έργου Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του έργου Shtub, A., J. Bard, and S. Globerson, “Project Management: Engineering, Technology and Implementation”, Prentice Hall, 1994.

7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων Επιλογή και Αξιολόγηση Έργων Προγραμματισμός και Έλεγχος Έργων Σχεδιασμός και Οργάνωση Έργων Κόστος και Χρήση Πόρων Έργων Έλεγχος Έργων Μέθοδοι επιλογής Έργων Μέθοδοι Αξιολόγησης Έργων Χρονικός Προγ/μός Έργων Προγ/μός Πόρων Έργων

8 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ι)
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ι) Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά έργων Κύκλος ζωής έργου Κατηγοριοποίηση έργων Οργάνωση έργου Επιλογή και Αξιολόγηση Έργων Ανάλυση κόστους-οφέλους Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας Πολυκριτηριακή αξιολόγηση έργων Προγραμματισμός Έργου Στόχοι και περιορισμοί στην ανάπτυξη ενός έργου Προσδιορισμός δραστηριοτήτων, εκτίμηση χρονικής διάρκειας και απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση δραστηριοτήτων Κατασκευή δικτύου έργου

9 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΙΙ)
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΙΙ) 4. Μέθοδοι Χρονικού Προγραμματισμού Έργων Critical Path Method Project Evaluation Review Technique 5. Κόστος και Χρήση Πόρων Έργου Υπολογισμός κόστους Σχέση κόστους – χρονικής διάρκειας έργου Προγραμματισμός και εξομάλυνση πόρων Διοίκηση πολλαπλών έργων (Programme Management) 6. Έλεγχος Έργου Τεχνικές ελέγχου έργων

10 ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές
θα έχουν τη δυνατότητα να: Αξιολογούν έργα και προγράμματα. Προγραμματίζουν με βέλτιστο τρόπο την υλοποίηση ενός έργου. Παρακολουθούν και να διαχειρίζονται ένα έργο. Εφαρμόζουν διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας ενός έργου.

11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Ι)
Διαφάνειες / Διαλέξεις Μαθήματος Διδακτικά Βιβλία / Βοηθήματα Μαθήματος: Avraham Shtub, Jonathan F. Bard, Shlomo Globerson, (Πρόλογος Κ.Π. Αναγνωστόπουλος), “Διαχείριση Έργων – Διεργασίες, Μεθοδολογία και Τεχνικοοικονομική”, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2008. Rory Burke (Πρόλογος Σέργιος Λαμπρόπουλος), “Διαχείριση Έργου (Project Management) - Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου”, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 1η Έκδοση, 2002.

12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΙI)
3. Τα παρακάτω βιβλία, που είναι διαθέσιμα στο Αναγνωστήριο του Πανεπιστημίου: Lock, D., “Project Management”, 9th Edition, Gower, 2000. Schwalbe, Κ., “Information Technology Project Management”, 3rd Edition, International Thomson Publishers, 2004. Shtub, A., J.F. Bard, and S. Globerson, “Project Management: Engineering, Technology, and Implementation”, Prentice Hall, 1994. Moder, J.J., C.R. Phillips, and E.W. Davis, “Project Management with CPM, PERT and Precedence Diagramming”, 3rd Edition, Blitz Pub Co., February 1995.

13 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βαθμός εργασίας (30%)
Βαθμός τελικής γραπτής εξέτασης (70%) Παρακολούθηση Μαθημάτων Παρακολούθηση Φροντιστηριακών μαθημάτων Προγραματισμός έργων (κατασκευή δικτύου, σχέσεις χρονικής εξάρτησης δραστηριοτήτων, μέθοδος CPM, μέθοδος PERT) Εξομάλυνση Πόρων (Resource Leveling) Μέθοδοι Ελέγχου Έργων Συνολικό Φροντιστηριακό Μάθημα – Προετοιμασία Εξετάσεων Παρακολούθηση Εργαστηριακών Μαθημάτων Εργαστηριακό μάθημα για την εκμάθηση του Λογισμικού Διοίκησης Έργων (Microsoft Project)


Κατέβασμα ppt "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google