Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (INFORMATION SYSTEM)
Είναι ένα σύνολο διαδικασιών, ανθρώπινου δυναμικού και αυτοματοποιημένων υπολογιστικών συστημάτων, που προορίζονται για τη συλλογή, εγγραφή, ανάκτηση, επεξεργασία, αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών. Τα συστήματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν λογισμικό, υλικό και τηλεπικοινωνιακό σκέλος.

3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (INFORMATION SYSTEM)
Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα οργανωμένο σύνολο το οποίο αποτελείται από έξι στοιχεία: Άνθρωποι Διαδικασίες (procedures) Βάσεις Δεδομένων (database) Λογισμικό (software) Υλικός εξοπλισμός (hardware) Δίκτυο (network)

4 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στη σύγχρονη εποχή ολοένα και περισσότερες διαδικασίες της καθημερινότητάς μας τείνουν να αυτοματοποιούνται. Αυτό είναι αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό, της συνεχόμενης και ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας και συνεπώς των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ένας τομέας στον οποίο επιβάλλεται πλέον η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, είναι αυτός των επιχειρήσεων. Αυτό συμβαίνει λόγω του υψηλού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών, το οποίο συνεπάγεται ανάγκη για μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν το μέσο για την αρμονική συνεργασία ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένων, διαδικασιών και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Από τον ορισμό αυτό διαπιστώνουμε ότι για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα πληροφοριακών συστημάτων, που να υποστηρίζει τη λειτουργία της επιχείρησης-οργανισμού είναι απαραίτητες οι εξής προϋποθέσεις: ύπαρξη καλά ορισμένων διαδικασιών, σωστός προσδιορισμός των αναγκαίων δεδομένων, κατάλληλη κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, ύπαρξη κατάλληλου υλικού και διαθεσιμότητα κατάλληλου λογισμικού.

5 ΡΟΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (1/2)
Ένα πληροφοριακό σύστημα βοηθάει στον έλεγχο, στον συντονισμό, στην ανάλυση προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η ύπαρξη του πληροφοριακού συστήματος αρχίζει από τη στιγμή που η επιχείρηση ή ο οργανισμός θα αποφασίσει τη δημιουργία του. Έπειτα προσδιορίζονται οι βασικές απαιτήσεις των λειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος και σχεδιάζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις μιας επιχείρησης. Τα πληροφοριακά συστήματα βοηθούν στην: ταχύτατη και ακριβή επεξεργασία δεδομένων μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα και στην ταχύτατη επικοινωνία μεταξύ τοποθεσιών

6 ΡΟΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2/2)
Σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι τα πληροφοριακά συστήματα απαιτούν μια διεπιστημονική προσέγγιση: Οι επιστημονικοί τομείς που παίζουν σημαντικό ρόλο στην μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων είναι η πληροφορική, η κοινωνιολογία, η θεωρία οργάνωσης και συμπεριφοράς, οι πολιτικές επιστήμες, η ψυχολογία, η επιχειρησιακή έρευνα και η γλωσσολογία. Στην πορεία του χρόνου ο οργανισμός ή η επιχείρηση αποφασίζει την ανάπτυξη ενός σύγχρονού πληροφοριακού συστήματος, στη συνέχεια υπάρχει η περίοδος ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος, έπειτα η περίοδος λειτουργίας, μέχρι κάποια χρονική περίοδο, οπότε ο οργανισμός ή η επιχείρηση αποφασίζει ότι το πληροφοριακό σύστημα δεν ικανοποιεί πλέον τις απαιτήσεις της και αποφασίζει την απόσυρση του.

7 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ Π.Σ. (1/4) Διερευνητική μελέτη Μελέτη σκοπιμότητας Φάση
Ενέργειες Παρατηρήσεις Διερευνητική μελέτη Ορισμός προβλήματος Εύρεση εναλλακτικών λύσεων Επιλογή λύσης για μελέτη Μελέτη σκοπιμότητας Εφικτότητα υλοποίησης λύσης Παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης Ανάλυση κόστους/οφέλους Πρόταση καλύτερης λύσης Περιγραφή λύσης που θα υλοποιηθεί

8 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ Π.Σ. (2/4) Ανάλυση απαιτήσεων Σχεδιασμός συστήματος Φάση
Ενέργειες Παρατηρήσεις Ανάλυση απαιτήσεων Λειτουργίες συστήματος Ειδικές απαιτήσεις Κριτήρια επικύρωσης/αποδοχής προϊόντων Περιγραφή ΤΙ θα κάνει το σύστημα Σχεδιασμός συστήματος Δομή συστήματος Εξοπλισμός (υλικό/ λογισμικό) Απαιτούμενες Διαδικασίες Προδιαγραφές δοκιμών ελέγχου ΠΩΣ θα λειτουργεί το σύστημα (αναλυτικά) Τεχνικές προδιαγραφές υλικού/ λογισμικού

9 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ Π.Σ. (3/4) Υλοποίηση Εγκατάσταση Φάση Ενέργειες
Παρατηρήσεις Υλοποίηση Η κωδικοποίηση του λογισμικού με τη χρήση κάποιων γλωσσών προγραμματισμού Τεκμηριωμένος κώδικας, δηλαδή το σύνολο των απαραίτητων προγραμμάτων και η προμήθεια του υλικού. Εγκατάσταση Έλεγχος λειτουργίας συστήματος Μετάπτωση από το παλαιό στο νέο Εκπαίδευση χρηστών Εγχειρίδια οδηγιών Παραλαβή συστήματος

10 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ Π.Σ. (4/4) Λειτουργία - Συντήρηση Φάση Ενέργειες
Παρατηρήσεις Λειτουργία - Συντήρηση Ενέργειες για ομαλή λειτουργία και συνεχή βελτίωση (προσθήκες, αλλαγές, βελτιώσεις).

11 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ Π.Σ.
Οι χρήστες ενός Π.Σ. είναι άτομα που εκτελούν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω εργασίες: Συλλέγουν, ελέγχουν, εισάγουν, αποθηκεύουν και ανταλλάσσουν δεδομένα ή πληροφορίες. Είναι σημαντικό να επιτρέπεται η χρήση ενός Π.Σ. σε δύο επιπλέον κατηγορίες χρηστών: Απομακρυσμένοι χρήστες Εξωτερικοί χρήστες Αναλυτές: πραγματοποιούν σε συνεργασία με τους χρήστες του Π.Σ. την ανάλυση απαιτήσεων Σχεδιαστές Π.Σ. Προγραμματιστές

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Π.Σ. Π.Σ. Διαχείρισης Πράξεων: βοηθά τη διαχείριση εμπορικών δραστηριοτήτων (π.χ. αγορών) και δίνει έμφαση στην ασφάλεια, την ακρίβεια των πράξεων, τον χρόνο απόκρισης, το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Π.Σ. Διοίκησης: βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων, στον έλεγχο των αποφάσεων και στη λήψη αποφάσεων, ενώ δίνουν έμφαση αποτελεσματική επεξεργασία πληροφοριών, την παρουσίαση αποτελεσμάτων γραφικά και τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων.

13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Π.Σ. Έμπειρα Π.Σ.: χρησιμοποιούν ενσωματωμένη γνώση και κανόνες που προσδιορίστηκαν από ειδικούς στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή και βοηθούν τους χρήστες στη λήψη αποφάσεων, ενώ δίνεται έμφαση στην εισαγωγή γνώσης και στη σύνθεση συλλογισμών. Π.Σ. Γραφείου: συμβάλλουν στην προετοιμασία, αποθήκευση, ανάκτηση, αναπαραγωγή και διακίνηση πληροφοριών σε περιβάλλον γραφείου.


Κατέβασμα ppt "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google