Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Η.Ε.)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Η.Ε.)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Η.Ε.)
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης Λέκτορας Κατερίνα Πραματάρη & Φεβρουάριος 2005, Αθήνα

2 Περιγραφή του Μαθήματος
Η αλματώδης ανάπτυξη του Internet και των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επικοινωνίας μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων, επιχειρήσεων και καταναλωτών. Το Internet σε συνδυασμό με νέες τεχνολογικές υποδομές και επιχειρηματικά μοντέλα παρέχουν δυνατότητες για: αυτοματοποίηση διεπιχειρησιακών συναλλαγών (π.χ. παραγγελία) δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων (π.χ. AMAZON) αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας Το συγκεκριμένο μάθημα καλύπτει ακριβώς τα θέματα αυτά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ) μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση, επιχειρηματική και τεχνολογική.

3 Οι Δύο Σημαντικές Κατηγορίες του Η.Ε.
Επιχείρηση-καταναλωτή (business to consumer, B2C), όπου στο μάθημα θα εξετασθεί το μοντέλο του ηλεκτρονικού καταστήματος που προωθεί και πωλεί προϊόντα/υπηρεσίες μέσω ενός ολοκληρωμένου site σε καταναλωτές. Επιχείρηση-επιχείρηση (business to business, B2B), όπου στο μάθημα θα εξετασθεί το μοντέλο της ηλεκτρονικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων για αυτοματοποίηση της διαδικασίας ζήτησης – προμήθειας, της ανταλλαγής εμπορικών παραστατικών κ.λ.π.

4 Στόχοι του Μαθήματος Να αποκτήσουν οι φοιτητές το αναγκαίο εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο του Η.Ε. Κατανοώντας την ανάγκη αλλά και την πρόκληση της διεπιστημονικής προσέγγισης. Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα τεχνολογικά θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και την αρχιτεκτονική των εφαρμογών αυτών (B2C και Β2Β), αλλά και να εξοικειωθούν με τη χρήση ενός λογισμικού πακέτου ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστημάτων στο Web. Να κατανοήσουν οι φοιτητές τους κρίσιμους παράγοντες και τα οφέλη που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση πρωτοβουλιών Η.Ε. και να μπορούν να αξιολογήσουν μια δεδομένη στρατηγική ή επιχειρηματικό μοντέλο Η.Ε., αλλά και να μπορούν να εντοπίσουν αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα, μεθόδους και στρατηγικές.

5 Βιβλίο, Φροντιστήρια & Βαθμολογία
E. Turban, J. Lee, D. King, H.M. Chung “Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Αρχές-Εξελίξεις-Στρατηγική από τη σκοπιά του Manager”, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας Θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακά μαθήματα στα πλαίσια των οποίων οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρήση ενός εμπορικού λογισμικού ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστημάτων στο Web, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν στην εκπόνηση της εργασίας (υπεύθυνος: Παύλος Βλάχος). Τελικός βαθμός: Εργασία / project % Τελικές Εξετάσεις %


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Η.Ε.)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google