Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2 1η Ημέρα Πλαίσιο διαχείρισης έργων – Project Management Framework
Τι είναι project, program, portfolio Γραφείο Διοίκησης Έργων Κύκλος ζωής έργου Παράμετροι περιορισμού έργων Μεθοδολογίες ανάπτυξης Οργανωτική αντίληψη, ύφος και κουλτούρα Γνωστικές περιοχές διοίκησης έργων Γκρουπ διεργασιών έργων (Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling, Closing)

3 1η Ημέρα Διαχείριση και ολοκλήρωση έργου - Integration Project charter
Project Statement of Work Σχέδιο έργου Διορθωτικές και αποτρεπτικές ενέργειες Διαδικασία αλλαγών Κλείσιμο έργου

4 1η Ημέρα Σχεδιασμός του έργου - Scope Συλλογή απαιτήσεων
Ορισμός φυσικού αντικειμένου Work Breakdown Structure Επικύρωση φυσικού αντικειμένου Έλεγχος φυσικού αντικειμένου

5 1η Ημέρα Προσέγγιση του χρονικού προγραμματισμού - Time
Ορισμός δραστηριοτήτων Ακολουθία και σχέσεις δραστηριοτήτων Network Diagram Εκτίμηση πόρων δραστηριοτήτων Εκτίμηση διάρκειας δραστηριοτήτων Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος Critical path – άσκηση Τεχνικές μείωσης χρόνου

6 1η Ημέρα Οικονομική προσέγγιση του έργου - Cost
Εκτίμηση εξόδων – τύποι εξόδων Καθορισμός προϋπολογισμού - reserves Έλεγχος κόστους – παρουσίαση σεναρίων Φόρμουλες Προσέγγιση διαχείρισης ποιότητας - Quality Τεχνικές σχεδιασμού ποιότητας Διασφάλιση ποιότητας Έλεγχος ποιότητας - εργαλεία

7 2η Ημέρα Διαχείριση ανθρώπινων πόρων – Human Resources Ιστογράμματα
Σύσταση ομάδας έργου Ανάπτυξη ομάδας έργου - τεχνικές Διοίκηση ομάδας έργου – εργαλεία Στυλ διοίκησης και επίλυση συγκρούσεων – παρουσίαση σεναρίων Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων Ρόλοι ομάδας RACI Chart

8 2η Ημέρα Διαχείριση επικοινωνίας – Communication Τύποι επικοινωνίας
Κανάλια επικοινωνίας Πώς επικοινωνούμε Μεταβίβαση μηνύματος Τρόποι επικοινωνίας - χρήση Δημιουργία σχεδίου επικοινωνίας Έλεγχος επικοινωνίας

9 2η Ημέρα Διαχείριση αβέβαιων γεγονότων - Risks
Πηγές και τύποι αβέβαιων γεγονότων Threats & Opportunities Προσδιορισμός αβέβαιων γεγονότων Ποιοτικοποίηση και ποσοτικοποίηση αβέβαιων γεγονότων Τεχνικές διαχείρισης αβέβαιων γεγονότων – παρουσίαση σεναρίων Προγραμματισμός και τρόποι αντίδρασης σε αβέβαια γεγονότα - παραδείγματα Έλεγχος αποτελεσματικότητας

10 2η Ημέρα Διαχείριση προμηθειών έργου - Procurement
Statement of work, RPF, RFQ Τύποι συμβολαίων – ανάλυση – παρουσίαση σεναρίων Κίνδυνοι συμβολαίων Διεξαγωγή προμηθειών Weighting system Διαπραγματεύσεις Έλεγχος προμηθειών Ολοκλήρωση προμηθειών

11 2η Ημέρα Διαχείριση φορέων του έργου - Stakeholders
Stakeholder matrix Διαχείριση stakeholders Κώδικας δεοντολογίας Διοίκησης έργων Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης - ανάλυση απαντήσεων Κλείσιμο σεμιναρίου


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google