Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

2 Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Φορείς-Οργανισμοί που παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα: ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, Δήμοι, Περιφέρειες, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ερευνητικά Κέντρα, Τραπεζικά Ιδρύματα, Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Επιμελητήρια κ.ά.

3 Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Παραδείγματα πληθυσμών στόχων πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργοι ως 30 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη τραπεζικών ιδρυμάτων απεξαρτημένοι χρόνια πάσχοντες

4 Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Η φάση της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιασμού Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού-στόχου (target group) στο οποίο απευθύνονται

5 Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Η διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι σημαντική για δυο λόγους:

6 Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Για την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων Για την τελική αποτελεσματικότητα και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος

7 Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών
Σκιαγράφηση του πληθυσμού στόχου ανάλυση χαρακτηριστικών, επιλογή και χρήση ερευνητικών μεθόδων (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, μελέτη περίπτωσης, εκ των υστέρων εστιασμένη έρευνα) βασικοί κανόνες που διέπουν τις επιστημονικές έρευνες

8 Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Βασικά στοιχεία για τον πληθυσμό στόχο: Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά Μορφωτικό επίπεδο Προηγούμενη εκπαίδευση και εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα Ειδικά χαρακτηριστικά (εξειδικεύσεις, δεξιότητες , τομείς μελλοντικής απασχόλησης)

9 Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ο σκοπός ενός προγράμματος προσδιορίζει και συνοψίζει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος Παράδειγμα: Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση άνεργων πτυχιούχων μηχανικών σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν ως υπεύθυνοι σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού

10 Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Οι επιμέρους στόχοι ενός προγράμματος είναι διατυπωμένοι με αναλυτικό τρόπο και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι: σαφείς, μετρήσιμοι, και εφικτοί

11 Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό αναλυτικού περιεχομένου ενός εκπαιδευτικού προγράμματος

12 Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τα αποτελέσματα της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών 2) Η διαθεσιμότητα και ικανότητα των στελεχών του προγράμματος (εκπαιδευτές, γραμματεία κ.ά.)

13 Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 3) Το νομοθετικό πλαίσιο και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του οργανισμού που υλοποιεί το πρόγραμμα 4) Η χρηματοδότηση και οι περιορισμοί κόστους (υλικοτεχνικές υποδομές) 5) Οι χρονικοί περιορισμοί και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

14 Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Το ανθρώπινο δυναμικό (συντελεστές) ενός εκπαιδευτικού προγράμματος

15 Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχεδιασμός και οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Το ανθρώπινο δυναμικό (συντελεστές) ενός εκπαιδευτικού προγράμματος Επιστημονικός υπεύθυνος Υπεύθυνος εκπαίδευσης Διοικητικό προσωπικό –υπεύθυνος οργάνωσης Εκπαιδευτές Εκπαιδευόμενοι

16 Προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα

17 Προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ελλιπής οργάνωση 2) Ανεπαρκείς οικονομικοί πόροι 3) Κακή επιλογή προσώπων – στελεχών 4) Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής

18 Προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
5) Χάσμα μεταξύ επιδιωκόμενων στόχων και διαθέσιμων μέσων για την υλοποίηση τους 6) Έλλειψη επικοινωνίας και ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ των οργανωτών και των συμμετεχόντων

19 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αξιολόγηση : η διαδικασία προσδιορισμού της αξίας ενός αντικειμένου (Scriven) αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που αποβλέπει στο να προσδιορίσει, όσο πιο συστηματικά και αντικειμενικά γίνεται, την καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα και το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους της (λεξικό Unesco)

20 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Στον χώρο της εκπαίδευσης, η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών ή στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αλλά περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αναλυτικών προγραμμάτων, των πολιτικών, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των εκπαιδευτικών οργανισμών

21 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Είδη – Μορφές Αξιολόγησης Διαμορφωτική – Απολογιστική Εσωτερική – Εξωτερική

22 Βιβλιογραφία: * Σαΐτης, Χ. (2008). Οργάνωση και Διοίκηση Δομών Εκπαίδευσης, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών Κατσαρός, Ι. (2008). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ Κουτούζης, Μ. Καραλής, Θ. και Πρόκου, Ε. (2005). Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΕΑΠ * Γιαννακοπούλου, (2008). Η οργάνωση-διοίκηση της εκπαίδευσης ως επιστημονικό αντικείμενο. Κριτική, Επιστήμη και Εκπαίδευση, 7(2008), 81-89 * Μishra, R. (2007). School Administration and Organization. New Delhi: APH Publishing * Southworth, G. (2002). Instructional Leadership in Schools. Reflections and empirical evidence. School Leadership and Management, 22, 73-92 * Tyler, W. (1988). School Organization: A sociological perspective. London: Crook Helm


Κατέβασμα ppt "Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google