Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας Security Management Engineering ΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κατεύθυνση ΤΕΔΑ Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας Security Management Engineering ΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κατεύθυνση ΤΕΔΑ Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας Security Management Engineering ΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κατεύθυνση ΤΕΔΑ Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας Security Management Engineering Τμήμα Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Επ. Καθηγήτρια Δ. Πολέμη Λέκτωρ Π. Κοτζανικολάου

2 Η ανάγκη για τεχνολογίες ασφάλειας  Διακίνηση και επεξεργασία και τεράστιου όγκου πληροφορίας, από διασυνδεδεμένα συστήματα και ανοικτά (δημόσια) δίκτυα  Πολλοί παράγοντες οδηγούν στην αύξησης των κινδύνων ασφάλειας, όπως:  Λειτουργική διασύνδεση συστημάτων  Πρόσβαση χρηστών σε πληθώρα η/κ-υπηρεσιών  Ελλιπής ενημέρωση των χρηστών για θέματα ασφάλειας  Σχεδιαστικά σφάλματα  Κενά ασφάλειας κατά την υλοποίηση  Έλλειψη μηχανισμών αναζήτησης και έγκαιρης επιδιόρθωσης κενών ασφάλειας Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής – Κατεύθυνση ΤΕΔΑ 2

3 Σκοπός της κατεύθυνσης ΤΕΔΑ «Η εξειδίκευση των φοιτητών σε τεχνολογίες αιχμής για τον ασφαλή σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση της ασφάλειας και ιδιωτικότητας των πληροφοριακών συστημάτων.» Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής – Κατεύθυνση ΤΕΔΑ 3

4 Στόχοι της κατεύθυνσης ΤΕΔΑ  Να παρέχει εξειδίκευση στους φοιτητές σε σύγχρονα θέματα ασφάλειας, δίδοντας έμφαση στην πρακτική άσκηση των φοιτητών  Ολιστική προσέγγιση της ασφάλειας σε επίπεδο σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης και διερεύνησης περιστατικών  Να παράγει αποφοίτους με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα  για την αγορά εργασίας  για την ενδεχόμενη συνέχιση των σπουδών τους σε ερευνητικό επίπεδο. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής – Κατεύθυνση ΤΕΔΑ 4

5 Μαθήματα ΤΕΔΑ  Α’ εξάμηνο  Διοίκηση Έργων Πληροφορικής και Ασφάλειας Συστημάτων (ICT Project & Security Governance)  Β’ εξάμηνο  Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας (Secure Architecture Design)  Ασφαλής Προγραμματισμός (Secure Programming)  Ασφάλεια Δικτύων και Έλεγχος Εισβολών (Network Security & Penetration Testing)  Ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων και Κακόβουλου Λογισμικού (Digital Forensics & Malware Analysis) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής – Κατεύθυνση ΤΕΔΑ 5

6 Διοίκηση Έργων Πληροφορικής και Ασφάλειας Συστημάτων (ICT Project & Security Governance)  1 ο μέρος μαθήματος (μέθοδοι και τεχνικές διοίκησης έργων)  Διαχείριση του εύρους ή αντικειμένου (scope management)  Διαχείριση χρόνου (time management)  Διαχείριση πόρων και κόστους (resource / cost management)  2 ο μέρος μαθήματος (διοίκηση ασφάλειας και ιδιωτικότητας)  Πρότυπα ασφάλειας ΠΣ (π.χ. ISO 27001, 2002, 27005)  Μεθοδολογίες διαχείρισης κινδύνου (Information risk management)  Πολιτικές ασφάλειας/ διαδικασίες ασφάλειας  Σχέδιο αποκατάστασης και επιχειρησιακής συνέχειας Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής – Κατεύθυνση ΤΕΔΑ 6

7 Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας (Secure Architecture Design)  …από τις απαιτήσεις ασφάλειας (προηγούμενο μάθημα) στο σχεδιασμό ασφάλειας  Κατανόηση επιχειρησιακών κανόνων και απαιτήσεων ασφάλειας  Προσδιορισμός και σχεδίαση των απαραίτητων υπηρεσιών ασφάλειας  Ορισμός των υποστηρικτών επιχειρηματικών διαδικασιών (για κάθε ασφαλή υπηρεσία)  Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής ασφάλειας  Επιλογή των κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής – Κατεύθυνση ΤΕΔΑ 7

8 Ασφαλής Προγραμματισμός (Secure Programming)  …από το σχεδιασμό ασφάλειας στην υλοποίηση  Αρχές ασφάλειας προγραμματισμού  Βασικά σφάλματα ασφάλειας κατά τον προγραμματισμό  Τεχνικές ασφάλειας κατά τον προγραμματισμό  Υλοποίηση μηχανισμών ασφάλειας  Εντοπισμός και αντιμετώπιση κενών ασφάλειας  Έλεγχος ασφάλειας κώδικα (code auditing) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής – Κατεύθυνση ΤΕΔΑ 8

9 Ασφάλεια Δικτύων και Έλεγχος Εισβολών (Network Security & Penetration Testing)  Σχεδιασμός, υλοποίηση και έλεγχος ασφάλειας στο επίπεδο δικτύου.  Ασφάλεια στο επίπεδο δικτύου  Ανάλυση πρωτοκόλλων ασφάλειας δικτύου  Διαχείριση περιστατικών ασφάλειας  Ασφάλεια στο επίπεδο εφαρμογής  Μεθοδολογίες και εργαλεία ελέγχου δικτυακής εισβολής  Σύγχρονα ερευνητικά θέματα ασφάλειας δικτύων Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής – Κατεύθυνση ΤΕΔΑ 9

10 Ανάλυση Ψηφιακών Πειστηρίων και Κακόβουλου Λογισμικού (Digital Forensics & Malware Analysis)  Μελέτη μεθοδολογιών και τεχνικών για τον εντοπισμό, τη συλλογή και την ανάλυση περιστατικών παραβίασης ασφάλειας  Πηγές ψηφιακών πειστηρίων σε ένα υπολογιστικό σύστημα  Ανίχνευση κρυπτογραφημένων δίσκων και ανάκτηση πληροφορίας  Εργαλεία ανάκτησης πληροφοριών συστήματος  Ανάλυση συστήματος αρχείων  Ανάκτηση και ανάλυση μνήμης  Χρονική ανάλυση πειστηρίων (time-line analysis)  Web & email πειστήρια – ανάλυση «live» δεδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής – Κατεύθυνση ΤΕΔΑ 10

11 Ευχαριστώ! Ερωτήσεις; Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής – Κατεύθυνση ΤΕΔΑ 11


Κατέβασμα ppt "1 Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας Security Management Engineering ΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κατεύθυνση ΤΕΔΑ Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google