Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου1 Οξέα Βάσεις Άλατα Οξέα Βάσεις Άλατα Σύμφωνα με το βιβλίο Α΄ Λυκείου του ΟΕΔΒ Σ. Λιοδάκης, Δ. Γάκης, Δ. Θεοδωρόπουλος,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου1 Οξέα Βάσεις Άλατα Οξέα Βάσεις Άλατα Σύμφωνα με το βιβλίο Α΄ Λυκείου του ΟΕΔΒ Σ. Λιοδάκης, Δ. Γάκης, Δ. Θεοδωρόπουλος,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου1 Οξέα Βάσεις Άλατα Οξέα Βάσεις Άλατα Σύμφωνα με το βιβλίο Α΄ Λυκείου του ΟΕΔΒ Σ. Λιοδάκης, Δ. Γάκης, Δ. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, Α. Κάλλης

2 24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου2 Οι ενώσεις που επιτρέπουν τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος από τα υδατικά τους διαλύματα, ονομάζονται ηλεκτρολύτες. Τέτοιες ενώσεις είναι τα Οξέα, οι Βάσεις, και τα Άλατα.

3 24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου3 Διάλυμα ηλεκτρολύτη Διάλυμα Διάλυμα μη ηλεκτρολύτη

4 24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου4 Svante Arrhenius 1859-1927  Όταν ο ηλεκτρολύτης (οξύ, βάση, άλας) διαλυθεί στο νερό, αυτός διίσταται σε κατιόντα (θετικά ιόντα) και ανιόντα (αρνητικά ιόντα).  Η διάσταση μπορεί να είναι πλήρης, η μερική. Πλήρης αν διίσταται όλη η ποσότητα του ηλεκτρολύτη, και μερική, αν διίσταται μέρος αυτής.  Η διάσταση είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ηλεκτρικού πεδίου.  Το συνολικό φορτίο των θετικών ιόντων είναι ίσο με το συνολικό φορτίο των αρνητικών ιόντων στο διάλυμα, ώστε το διάλυμα να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο.

5 24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου5 οξέα Ακετυλοσαλικυλικό οξύ Κιτρικό οξύ Οξικό οξύ Φωσφορικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ Ελαϊκό οξύ

6 24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου6 Σύμφωνα με τον Arrhenius οξέα είναι οι υδρογονούχες ενώσεις που διαλυμένες στο νερό παρέχουν κατιόντα Η + ΗχΑΗχΑ Γενικός τύπος : Μη Οξυγονούχα οξέα A: Αμέταλλο F, Cl, Br, I, S, CN - Ονομασία: υδρο- όνομα του Α Π.χ ΗΒr Υδροβρώμιο Τα υδατικά διαλύματα τους ονομάζονται με το αρχικό υδρο-και ακολουθεί η κατάληξη –ικό οξύ. Οξυγονούχα οξέα Α: Πολυατομικό Ιόν NO 3 -1, SO 4 -2,PO 4 -3 CO 3 -2 Ονομασία: όνομα του Α και τη λέξη οξύ Π.χ ΗΝΟ 3 νιτρικό οξύ

7 24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου7 Tα οξέα, ανάλογα με το αριθμό των Η + που αποδίδουν στα υδατικά τους διαλύματα διακρίνονται σε: Μονοπρωτικά π.χ ΗCl, HBr, HF Διπρωτικά π.χ Η 2 SO 4, Η 2 CO 3 Τριπρωτικά π.χ Η 3 PO 4 Tα οξέα αν διίστανται (ιοντίζονται) πλήρως σε ιόντα χαρακτηρίζονται ως ΙΣΧΥΡΑ αλλιώς, αν διίστανται μερικώς (στο διάλυμα συνυπάρχουν αδιάστατα μόρια και ιόντα) χαρακτηρίζονται ως ΑΣΘΕΝΗ ΙΣΧΥΡΑ: ΗCl, HBr, HI, HNO 3 AΣΘΕΝΗ: ΗCN, Η 3 PO 4, H 2 S Tαξινόμησης……συνέχεια

8 24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου8 Bάσεις Υδροξείδιο του μαγνησίου Αμμωνία Υδροξείδιο του νατρίου Υδροξείδιο του ασβεστίου Υδροξείδιο του νατρίου η καλίου για παρασκευή σαπουνιών

9 24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου9 Σύμφωνα με τον Arrhenius βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό παρέχουν ανιόντα ΟΗ - Έχουν: Γενικ ό τύπο Μ(ΟΗ) χ Όπου Μ = μέταλλο και χ = αριθμός οξείδωσης του Μ Ονομάζονται με τη πρόταξη της λέξης υδροξείδιο- στο όνομα του μετάλλου. Π.χ υδροξείδιο του Καλίου Διακρίνονται Ανάλογα με τον αριθμό των ΟΗ - που αποδίδουν στα υδατικά τους διαλύματα σε:  μονουδροξυλικές (η μονόξινες) π.χ ΚΟΗ, ΝaΟΗ  πολυυδροξυλικές (η πολυόξινες) π.χ Ca(OH) 2 Υπάρχουν και βάσεις που δεν έχουν τύπο Μ(ΟΗ) χ αλλά ελευθερώνουν ΟΗ - μέσα στο νερό, όπως η αμμωνία. π.χ ΝΗ 3 + Η 2 Ο ΝΗ 4 + + ΟΗ - Σε ισχυρές,όταν διίστανται πλήρως σε ιόντα, π.χ ΝαΟΗ Να + + ΟΗ - Σε ασθενείς, όταν διίστανται μερικώς σε ιόντα, π.χ ΝΗ 3 + Η 2 Ο ΝΗ 4 + + ΟΗ -

10 24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου10 Όξινος και Βασικός χαρακτήρας ΟξέαΒάσεις Α. Έχουν ξινή γεύσηΑ. Έχουν αφή σαπωνοειδή και καυστική γεύση Β. Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών Γ. Αντιδρούν με δραστικά μέταλλα και ελευθερώνουν αέριο υδρογόνο Δ. Αντιδρούν με βάσεις προς σχηματισμό άλατος και νερού Γ. Αντιδρούν με οξέα προς σχηματισμό άλατος και νερού Ε. Άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα και κατά την ηλεκτρόλυσή τους ελευθερώνεται υδρογόνο στην κάθοδο Δ. Άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα και κατά την ηλεκτρόλυση των υδατικών διαλυμάτων τους ελευθερώνεται οξυγόνο στην άνοδο και τα τήγματα άγουν….. Μμμ…. τι είναι άραγε η ηλεκτρόλυση:

11 24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου11 Ηλεκτρόλυση ….πειραματικά έχει διαπιστωθεί ότι η διαβίβαση συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος σε διάλυμα οξέος απελευθερώνει στην κάθοδο αέριο υδρογόνο.

12 24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου12 Άλατα Βρωμιούχος άργυρος Φθοριούχα άλατα Υποχλωριώδες νάτριο Ανθρακικό ασβέστιο Χλωριούχο νάτριο

13 24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου13 Τα άλατα είναι ιοντικές ενώσεις που περιέχουν κατιόν Μ (μέταλλο η ΝΗ 4 + ) και ανιόν Α (αμέταλλο εκτός Ο η αρνητικό πολυατομικό ιόν) Μοριακός τύπος: Μ ψ Α χ Διακρίνονται σε : Μη οξυγονούχα, π.χ ΝaCl, Fes, NH 4 I Ονομάζονται με πρώτη λέξη το όνομα του ανιόντος και την κατάληξη –ούχος και δεύτερη λέξη το όνομα του κατιόντος. Οξυγονούχα, π.χ Ca 3 PO 4, NaCO 3 Ονομάζονται με πρώτη λέξη το όνομα του ανιόντος και δεύτερη λέξη το όνομα του κατιόντος.

14 24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου14 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "24/5/2010Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου1 Οξέα Βάσεις Άλατα Οξέα Βάσεις Άλατα Σύμφωνα με το βιβλίο Α΄ Λυκείου του ΟΕΔΒ Σ. Λιοδάκης, Δ. Γάκης, Δ. Θεοδωρόπουλος,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google