Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1.2. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων Η ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων γίνεται βάση: Α) το είδος των δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων του άνθρακα,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1.2. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων Η ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων γίνεται βάση: Α) το είδος των δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων του άνθρακα,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1.2. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων Η ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων γίνεται βάση: Α) το είδος των δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων του άνθρακα, Β) τη διάταξη της ανθρακικής αλυσίδας, Γ) τη χαρακτηριστική ομάδα που περιέχουν

2 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο C γύρω του πρέπει να έχει 4 δεσμούς μέσω των οποίων θα ενώνεται είτε με άλλους C, είτε με Η, είτε με Ο, είτε με αλογόνα κ.α. Π.χ ή ή

3 Επίσης… Το Η θα πρέπει να έχει «πάνω» του ένα μόνο δεσμό: Δηλ. Η - Το Ο δύο: Δηλ. - Ο - ή Ο = Τα αλογόνα ένα: Δηλ. Χ -, όπου Χ = Cl, Br, I Το Ν τρεις: Δηλ. - Ν = ή Ν Ξ ή – Ν – |

4 Τώρα είμαστε έτοιμοι να γράψουμε συντακτικούς τύπους! Σημείωση: Ο συντακτικός τύπος είναι ένας χημικός τύπος που δείχνει το είδος των στοιχείων που ενώνονται μεταξύ τους, τον αριθμό τους και το είδος των δεσμών μεταξύ τους.

5 Άσκηση: Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των Ο.Ε. που περιέχουν: 1.Δύο άτομα C και έξι άτομα Η 2.Δύο άτομα C και τέσσερα άτομα Η 3. Δύο άτομα C και δύο άτομα Η

6 Άσκηση Στις παρακάτω οργανικές ενώσεις δεν έχουν γραφτεί οι απλοί, διπλοί ή τριπλοί δεσμοί που υπάρχουν. Να ξαναγραφούν οι ενώσεις με τους απλούς-διπλούς-τριπλούς δεσμούς. i. CH 3 CH 2 CHCH 2 ii. HCCH iii.CH 2 CHCHCHCH 3

7 Α) Διάκριση βάσει του είδους δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων του άνθρακα Απλοί δεσμοί  ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ Ο.Ε. Ένας τουλάχιστον διπλός ή τριπλός  ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ Ο.Ε.

8 ΜΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

9 Άσκηση: Ποιες από τις ακόλουθες Ο.Ε. είναι κορεσμένες και ποιες είναι ακόρεστες; (I)CH 2 = CH 2 (II) CH 3 –C–CH 3 || O (III) CH 2 = CH–CH 3 (IV) CH  CH (V) CH 4

10 Άσκηση Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι κορεσμένες και ποιες ακόρεστες; 1. CH 4, 2. CH 2 =CHCl, 3. CH 3 CH=O, 4. CH 3 -C-CH 3, ║ Ο 5. CH 3 CΞCCH 3, 6. CH 3 COOCH 3, 7. CH 2 =CHCH=O, 8. CH 3 C-OH ║ Ο

11 Β. Διάκριση βάσει τη διάταξη της ανθρακικής αλυσίδας ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΕΝΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣΑΛΕΙΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΙΣΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΚΥΚΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

12 ΆΣΚΗΣΗ 12 ΒΙΒΛΙΟΥ: Να αντιστοιχίσετε σε κάθε τύπο της πρώτης στήλης την κατηγορία που ανήκει η ένωση και αναγράφεται στη δεύτερη στήλη.

13 Βρείτε ποιες από τις παρακάτω οργ. ενώσεις είναι διακλαδισμένες και σημειώστε τις διακλαδώσεις. Α. Β. Γ. Δ. Ε.


Κατέβασμα ppt "1.2. Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων Η ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων γίνεται βάση: Α) το είδος των δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων του άνθρακα,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google