Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομόλογες σειρές άκυκλων υδρογονανθράκων Οι ενώσεις του πίνακα αυτού περιέχουν μόνο C και H και μπορεί να είναι κορεσμένες ή ακόρεστες. Ομόλογη σειράΓενικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομόλογες σειρές άκυκλων υδρογονανθράκων Οι ενώσεις του πίνακα αυτού περιέχουν μόνο C και H και μπορεί να είναι κορεσμένες ή ακόρεστες. Ομόλογη σειράΓενικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομόλογες σειρές άκυκλων υδρογονανθράκων Οι ενώσεις του πίνακα αυτού περιέχουν μόνο C και H και μπορεί να είναι κορεσμένες ή ακόρεστες. Ομόλογη σειράΓενικός ΤύποςΠρώτο μέλοςΠαρατηρήσεις ΑλκάνιαC n H 2n+2 (n≥1) ή RHCH 4 Κορεσμένοι υδρογονάνθρακες ή παραφίνες ΑλκένιαC n H 2n (n≥2)CH 2 =CH 2 Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με 1 διπλό δεσμό ή ολεφίνες ΑλκίνιαC n H 2n-2 (n≥2)CH≡CH Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με 1 τριπλό δεσμό. Ισομερείς με τα αλκαδιένια ΑλκαδιένιαC n H 2n-2 (n≥3)CH 2 =C=CH 2 Ακόρεστοι υδρ/κες με 2 διπλούς δεσμούς ή διολεφίνες. Ισομερείς με τα αλκίνια

2 Ομόλογες σειρές ενώσεων που περιέχουν οξυγόνο (Ο) Οι ενώσεις αυτού του πίνακα περιέχουν δεσμό C=O, έχουν μόνο μια χαρακτηριστική ομάδα και είναι κορεσμένες. Ομόλογη σειράΓενικός ΤύποςΠρώτο μέλος Παρατηρήσεις AλκοόλεςC n H 2n+1 OH (n≥1) ή ROHCH 3 OH Ισομερείς με τους αιθέρες ΑιθέρεςC n H 2n+1 OC m H 2m+1 (n,m ≥1) ή ROR'CH 3 OCH 3 Ισομερείς με τις αλκοόλες. Ο ROR' ταυτίζεται με τον R'OR ΑλδεΰδεςC n H 2n+1 CHO (n≥0) ή RCHOHCHO Ισομερείς με τις κετόνες. ΚετόνεςC n H 2n+1 COC m H 2m+1 (n,m ≥1) ή RCOR'CH 3 COCH 3 Ισομερείς με τις αλδεΰδες. Η RCOR' ταυτίζεται με την R'COR ΟξέαC n H 2n+1 COOH (n≥0) ή RCOOHHCOOH Ισομερή με τους εστέρες ΕστέρεςC n H 2n+1 COΟC m H 2m+1 (n≥0,m ≥1) ή RCOΟR'HCOΟCH 3 Ισομερείς με τα οξέα. Ο RCOOR' δεν είναι ίδιος με τον R'CΟOR

3 Ομόλογες σειρές ενώσεων που περιέχουν αλογόνο (Χ) Οι ενώσεις αυτού του πίνακα περιέχουν δεσμό C-Χ, έχουν μόνο μια χαρακτηριστική ομάδα και είναι κορεσμένες. Μπορεί να περιέχουν και δεσμό C=O. Ομόλογη σειράΓενικός ΤύποςΠρώτο μέλοςΠαρατηρήσεις ΑλκυλαλογονίδιαC n H 2n+1 Χ (n≥1) ή RΧCH 3 Χ Χ = φθόριο (F), χλώριο (Cl), βρόμιο (Br), ιώδιο (I) Ακυλαλογονίδια C n H 2n+1 COΧ (n≥1) ή RCOΧ CH 3 COΧ Χ = φθόριο (F), χλώριο (Cl), βρόμιο (Br), ιώδιο (I)

4 Ομόλογες σειρές ενώσεων που περιέχουν άζωτο (Ν) Οι ενώσεις αυτού του πίνακα περιέχουν δεσμούς C-Ν ή C=N ή C≡N, έχουν μόνο μια χαρακτηριστική ομάδα και είναι κορεσμένες. Μπορεί να περιέχουν και δεσμό C=O. Στα αζίδια, στα νιτρίλια, και στις νιτροζοενώσεις, το R μπορεί να είναι και κυκλική ομάδα. Ομόλογη σειράΓενικός ΤύποςΠρώτο μέλοςΠαρατηρήσεις ΝιτρίλιαC n H 2n+1 CΝ (n≥1) ή RCΝCH 3 CN Νιτρώδεις εστέρεςC n H 2n+1 ΟΝΟ (n≥1) ή RΟΝΟCH 3 OΝΟ Προέρχονται από τις αλκοόλες. Ισομερείς με τις νιτροπαραφίνες ΝιτροπαραφίνεςC n H 2n+1 ΝΟ 2 (n≥1) ή RΝΟ 2 CH 3 ΝΟ 2 Ισομερείς με τους νιτρώδεις εστέρες Νιτρικοί εστέρεςC n H 2n+1 ΟΝΟ 2 (n≥1) ή RΟΝΟ 2 CH 3 OΝΟ 2 Προέρχονται από τις αλκοόλες. ΝιτροζοενώσειςC n H 2n+1 NO (n≥1) ή RNOCH 3 NO ΑζίδιαC n H 2n+1 N 3 (n≥1) ή RN 3 CH 3 N 3 ΑμίδιαC n H 2n+1 CONH 2 (n≥1) ή RCOΝH 2 CH 3 CONH 2 Αμίνες 1 o ταγείς : C n H 2n+1 NH 2 (n≥1) ή RNH 2 CH 3 NH 2 Έχουν κοινό ΓΜΤ : C n H 2n+3 N με n≥1 ή 2 ή 3 ή 4 για 1 ο, 2 ο, 3 ο, 4 ο ενώσεις αντίστοιχα. Είναι ισομερή μεταξύ τους 2 ο ταγείς : (C n H 2n+1 ) 2 NH (n≥1) ή R 2 NHCH 3 NHCH 3 3 ο ταγείς : (C n H 2n+1 ) 3 N (n≥1) ή R 3 N(CH 3 ) 3 N 4 o ταγείς ενώσεις του αμμωνίου: (C n H 2n+1 ) 4 N + ή R 4 N + (CΗ 3 ) 4 Ν +

5 Ομόλογες σειρές ενώσεων που περιέχουν θείο (S) Οι ενώσεις αυτού του πίνακα περιέχουν δεσμούς C-S ή C=S, έχουν μόνο μια χαρακτηριστική ομάδα και είναι κορεσμένες. Μπορεί να περιέχουν και δεσμό C=O. Ομόλογη σειράΓενικός ΤύποςΠρώτο μέλοςΠαρατηρήσεις Όξινοι θειικοί εστέρες C n H 2n+1 ΟSΟ 3 H (n≥1) ή RΟSΟ 3 H CH 3 OSΟ 3 H Προέρχονται από τις αλκοόλες. Θειαιθέρες C n H 2n+1 SC m H 2m+1 (n,m ≥1) ή RSR' CH 3 SCH 3 Θειόλες C n H 2n+1 SH (n≥1) ή RSH CH 3 SH Σουλφονικά οξέα C n H 2n+1 SO 3 H (n≥1) ή RSO 3 H CH 3 SO 3 H

6 Ομόλογες σειρές οξέων με μια ή δύο διαφορετικές χαρακτηριστικές ομάδες Ομόλογη σειράΓενικός ΤύποςΠρώτο μέλοςΠαρατηρήσεις Ακόρεστα μονοκαρβονικά οξέα C n H 2n-1 COOH (n≥1)CH 2 =CH-COOH Περιέχουν 1 διπλό δεσμό Κορεσμένα δικαρβονικά οξέα C n H 2n (COOH) 2 (n≥0)HOOC-COOH Κορεσμένα μονοϋδροξυ- μονοκαρβονικά οξέα C n H 2n ΟΗCOOH (n≥1)OH-CH 2 -COOH Κορεσμένα διυδροξυ- δικαρβονικά οξέα C n H 2n-2 (ΟΗ) 2 (COOH) 2 (n≥1)C(ΟΗ) 2 (COOH) 2 Κορεσμένα μονοϋδροξυ- τρικαρβονικά οξέα C n H 2n-2 (ΟΗ)(COOH) 3 (n≥1)C(ΟΗ)(COOH) 3 Κορεσμένα μονοαμινο- μονοκαρβονικά οξέα C n H 2n (ΝΗ 2 )(COOH) 2 (n≥1)CΗ(ΝΗ 2 )CΟΟΗ Κορεσμένα μονοαμινο- δικαρβονικά οξέα C n H 2n-1 (ΝΗ 2 )(COOH) (n≥1)CΗ(ΝΗ 2 )(CΟΟΗ) 2 Κορεσμένα διαμινο- μονοκαρβονικά οξέα C n H 2n-1 (ΝΗ 2 ) 2 COOH (n≥1)CΗ(ΝΗ 2 ) 2 (CΟΟΗ)

7 Ομόλογες σειρές κυκλικών μη αρωματικών υδρογονανθράκων Οι κυκλικές ενώσεις του πίνακα αυτού περιέχουν μόνο C και H και μπορεί να είναι κορεσμένες ή ακόρεστες. Ομόλογη σειράΓενικός ΤύποςΠρώτο μέλοςΠαρατηρήσεις ΚυκλοαλκάνιαC n H 2n (n≥3) Ισομερή με τα αλκένια KυκλοαλκένιαC n H 2n-2 (n≥4) Ισομερή με τα αλκίνια και τα αλκαδιένια

8 Ομόλογες σειρές αρωματικών ενώσεων (1) Ομόλογη σειράΓενικός ΤύποςΠρώτο μέλος Αρωματικοί υδρογονάνθρακες Ομόλογα βενζολίου : C n H 2n-6 (n≥6) Ομόλογα ναφθαλινίου : C n H 2n- 12 (n≥10) Ομόλογα ανθρακενίου : C n H 2n- 18 (n≥14) Αρωματικά αλογονοπαράγωγαCnH 2n-6-m X m (n≥6,m≥1) X=F,Cl,Br,I Φαινόλες ή αρωματικές αλκοόλες C n H 2n-6-m (OH) m (n≥6,m≥1)

9 Ομόλογες σειρές αρωματικών ενώσεων (2) Αρωματικά καρβονικά οξέαC n H 2n-6-m (COOH) m (n≥6,m≥1) Αρωματικές αλδεΰδεςC n H 2n-6-m (CHΟ) m (n≥6,m≥1) Αρωματικές νιτροενώσειςC n H 2n-6-m (ΝΟ 2 ) m (n≥6,m≥1) Αρωματικές αμίνεςC n H 2n-6-m (ΝΗ 2 ) m (n≥6,m≥1) Αρωματικά σουλφοξέαC n H 2n-6-m (SO 3 H) m (n≥6,m≥1)


Κατέβασμα ppt "Ομόλογες σειρές άκυκλων υδρογονανθράκων Οι ενώσεις του πίνακα αυτού περιέχουν μόνο C και H και μπορεί να είναι κορεσμένες ή ακόρεστες. Ομόλογη σειράΓενικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google