Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ισομέρεια. Ισομερείς ενώσεις:Δύο ή περισσότερες διαφορετικές μεταξύ τους ενώσεις, που έχουν τον ίδιο χημικό τύπο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ισομέρεια. Ισομερείς ενώσεις:Δύο ή περισσότερες διαφορετικές μεταξύ τους ενώσεις, που έχουν τον ίδιο χημικό τύπο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ισομέρεια

2 Ισομερείς ενώσεις:Δύο ή περισσότερες διαφορετικές μεταξύ τους ενώσεις, που έχουν τον ίδιο χημικό τύπο.

3 Ισομέρεια ανθρακικής αλυσίδας Συντακτική ισομέρεια 3-μεθυλ- πεντάνιο εξάνιο Συντακτικά ισομερείς ενώσεις:έχουν ίδιο μοριακό αλλά διαφορετικό συντακτικό τύπο.

4 Συντακτική ισομέρεια Ισομέρεια θέσης της λειτουργικής ομάδας propan-1-ol and propan-2-ol

5 Συντακτική ισομέρεια Ισομέρεια ομόλογης σειράς C 2 H 6 0 αντιστοιχεί σε ethanol και methoxymethane.

6 Συντακτική ισομέρεια Κυκλικά αλκάνια είναι ισομερή με αλκένια cyclopropane and propene

7 Στερεοϊσομέρεια Στερεοϊσομερείς ενώσεις:έχουν τον ίδιο μοριακό και συντακτικό τύπο αλλά διαφορετικό στερεοχημικό τύπο. cis-trans ή γεωμετρικά ισομερείς ενώσεις Διαστερεομερείς ενώσεις Εναντιομερείς ενώσεις

8 Στερεοϊσομέρεια Δομή Fischer Προοπτική προβολή

9 Στερεοϊσομέρεια (1) Γεωμετρική ισομέρεια Η ύπαρξη διπλού δεσμού, συνήθως C=C, δεν επιτρέπει την ελεύθερη περιστροφή γύρω από το διπλό δεσμό (σε αντίθεση με τον απλό δεσμό C-C). Τα γεωμετρικά ισομερή εμφανίζουν διαφορετικές φυσικές ιδιότητες, όπως σημείο τήξης, πυκνότητα, διαλυτότητα στο νερό και δραματικά διαφορετική βιολογική δράση.

10 Στερεοϊσομέρεια (1) Γεωμετρική ισομέρεια 1,2 διχλωροαιθένιο trans cis στιλβένιο Εμφανίζεται σε ενώσεις του τύπου (AB)C=C(AB) ή (AB)C=C(CD) και όχι σε ενώσεις του τύπου (AA)C=C(DC)

11 Ζ- ισομερέςΕ- ισομερές E is for "Enemies", which are on opposite sides Το άτομο με το μεγαλύτερο ατομικό αριθμό παίρνει και τη μεγαλύτερη προτεραιότητα. Για ενώσεις του τύπου (AB)C=C(CD) Στερεοϊσομέρεια (1) Γεωμετρική ισομέρεια E & Z ισομερή

12 (E)- form (Ζ)- form Στην περίπτωση ίδιου ατομικού αριθμού, υψηλότερη προτεραιότητα παίρνει το άτομο με τη μεγαλύτερη ατομική μάζα. Στερεοϊσομέρεια (1) Γεωμετρική ισομέρεια E & Z ισομερή

13 Στερεοϊσομέρεια (2) Οπτική ισομέρεια Π.χ. βουταν-2-όλη Το κεντρικό άτομο C ενώνεται με τέσσερις διαφορετικούς υποκαταστάτες και ονομάζεται ασύμμετρο άτομο C. Τα εναντιομερή έχουν ίδιες φυσικές σταθερές, όπως σημείο τήξεως και σημείο ζέσεως, αλλά είναι οπτικά ενεργά, καθώς μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ τους από την ικανότητά τους να στρέφουν το επίπεδο του πολωμένου φωτός σε αντίθετες κατευθύνσεις. Μίγμα δύο εναντιομερών, σε ίση αναλογία, είναι οπτικά ανενεργό και ονομάζεται ρακεμικό μίγμα. Οπτικά ισομερή ή εναντιομερή: οργανικά μόρια, που περιέχουν ένα άτομο C με τέσσερις διαφορετικούς υποκαταστάτες. Εμφανίζονται σε ζεύγη και το ένα αποτελεί είδωλο του άλλου.

14 Στερεοϊσομέρεια (2) Οπτική ισομέρεια Στροφή πολωμένου φωτός

15 Στερεοϊσομέρεια (2) Οπτική ισομέρεια L- αμινοξέα Χρησιμοποιούνται από τα κύτταρα

16 Στερεοϊσομέρεια (2) Οπτική ισομέρεια R και S στερεοχημική διάταξη Cahn-Ingold-Prelog priority rules (CIP): εύρεση R και S στερεοχημικής διάταξης. Κάθε υποκαταστάτης παίρνει ένα αριθμό ανάλογα με τον ατομικό αριθμό του. Το Η, με το μικρότερο ατομικό αριθμό, παίρνει τον αριθμό «4». Ισχύει OH>COOH>CH 3 >H Lactic acid 4 3 2 1 Δεξί χέρι  R Αριστερό χέρι  S

17 S λιμονένιο (λεμόνια)R λιμονένιο (πορτοκάλια)

18 Ο οργανισμός ρακεμοποιεί ο ίδιος το ισομερές, με αποτέλεσμα ακόμα και στις περιπτώσεις που χορηγείται το S ισομερές στον οργανισμό να μετατρέπεται σε R. R θαλιδομίδη (επικίνδυνο φάρμακο) S θαλιδομίδη (αποτελεσματικό φάρμακο)

19 Στερεοϊσομέρεια (2) Οπτική ισομέρεια D και L στερεοχημική διάταξη OH δεξιά  DOH αριστερά  L D-glucose L  glucose **

20 Στερεοϊσομέρεια (3) Διαστερεομέρεια Εμφανίζεται σε άτομα με δύο ή περισσότερα ασύμμετρα άτομα C. CH 3 -CH 2 -CH-CH-CH 3 Cl Cl 2,3 διχλωροπεντάνιο ** Δύο (2) ασύμμετρα άτομα C εναντιομερή 1(S,S)2(R,R)3(S,R)4(R,S) διαστερεομερή Τα διαστερεομερή δεν ταυτίζονται αλλά ούτε έχουν σχέση αντικειμένου- είδωλου

21 Στερεοϊσομέρεια (3) Διαστερεομέρεια Τα διαστερεομερή δεν ταυτίζονται αλλά ούτε έχουν σχέση αντικειμένου- ειδώλου Έχουν παρόμοιες χημικές αλλά διαφορετικές φυσικές ιδιότητες, όπως σημείο ζέσεως, δείκτης διάθλασης, διαλυτότητα, κ.ά. Μία ένωση με ν ασύμμετρα άτομα C, έχει 2 ν δυνατά ισομερή, τα οποία σχηματίζουν 2 ν-1 ζεύγη εναντιομερών.


Κατέβασμα ppt "Ισομέρεια. Ισομερείς ενώσεις:Δύο ή περισσότερες διαφορετικές μεταξύ τους ενώσεις, που έχουν τον ίδιο χημικό τύπο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google