Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φορέας που καλείται να υποστηρίξει συνολικά την ανάπτυξη της Κρήτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φορέας που καλείται να υποστηρίξει συνολικά την ανάπτυξη της Κρήτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Φορέας που καλείται να υποστηρίξει συνολικά την ανάπτυξη της Κρήτης

3 λόγοι δημιουργίας  αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την κρίση στην κρητική τουριστική βιομηχανία και τη μονοκαλλιέργεια της  ανάγκη για χάραξη μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής για την Κρήτη  έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας όλων των τοπικών (δημόσιων και ιδιωτικών) φορέων του νησιού

4 στρατηγικός στόχος Η ανάδειξη της Κρήτης ως  παγκοσμίου προτύπου αειφόρου ανάπτυξης  τόπου υψηλού επιπέδου διαβίωσης για τους κατοίκους  ελκυστικού τουριστικού προορισμού  περιοχής που σέβεται και αναβαθμίζει το φυσικό της περιβάλλον, την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση

5 θα συντονίσει και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργιών μεταξύ των Κρητικών (εταιρίες, επιχειρηματίες, επιστήμονες, γεωργοί, ΜΚΟ κ.ά.) με στόχο την ανάπτυξη για όλους. βασικός σκοπός

6 εργαλεία δράσης  έρευνα - καινοτομία  ανάπτυξη  επικοινωνία

7 άξονες δράσης  τουριστική βιομηχανία  κρητική διατροφή  επιστημονική καινοτομία και πανεπιστημιακή έρευνα  κρητικός πολιτισμός και παράδοση  προστασία και ανάδειξη του κρητικού φυσικού περιβάλλοντος  προβολή όλων των χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης παντού  διαρκής προώθηση των κρητικών απαιτήσεων στους φορείς διαμόρφωσης και άσκησης πολιτικής

8  μελέτη και τεκμηρίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των τρόπων ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας στην Κρήτη, σε συνεργασία με άλλους αντίστοιχους φορείς.  πρόταση και υλοποίηση δράσεων που θα βελτιώσουν την τουριστική φυσιογνωμία, την τουριστική προσφορά και ζήτηση και εν τέλει το τουριστικό προϊόν του νησιού  σχεδιασμός θεμάτων που έχουν να κάνουν με την τουριστική χωροταξία, τη χωρητικότητα, τον κορεσμό, την αρχιτεκτονική και πολεοδομική εξυγίανση κάποιων περιοχών, τη βελτίωση και την προσθήκη νέων τουριστικών υποδομών  ανάδειξη νέων περιοχών και νέων τουριστικών προϊόντων ήπιας και εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας (θαλάσσιος τουρισμός, φυσιολατρικός, τουρισμός υγείας κ.ά.) τουριστική βιομηχανία

9 κρητική διατροφή  υποστήριξη της παραγωγής αγροτικών κρητικών προϊόντων και της ποιοτικής τους δευτερογενούς επεξεργασίας  έρευνα, μελέτη, κωδικοποίηση και κυρίως επιστημονική τεκμηρίωση της σημασίας της κρητικής διατροφής  δημιουργία εκείνων των υποδομών και υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) με σκοπό τα κρητικά προϊόντα να βρίσκονται άμεσα, εύκολα και σε προσιτές τιμές στα ράφια των ελληνικών και διεθνών καταστημάτων διατροφή  προώθηση στην Ελλάδα και στον κόσμο της κρητικής γαστρονομίας, στο πρότυπο της «ιταλικής ή γαλλικής κουζίνας»

10 σήμα κρητικών προϊόντων και υπηρεσιών Δεκάδες εκατομμύρια προϊόντα της Κρήτης φτάνουν στα χέρια καταναλωτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν ισχυρό μέσο ανάδειξης της Κρήτης και προβολής των μοναδικών χαρακτηριστικών της. Ωστόσο, μέχρι σήμερα το μέσο αυτό παραμένει σχεδόν αναξιοποίητο.

11 σήμα κρητικών προϊόντων και υπηρεσιών Καθιερώνεται κοινό αναγνωρισμένο σήμα που συνοδεύει κάθε προϊόν ή υπηρεσία με τόπο προέλευσης την Κρήτη. Με τον τρόπο αυτό κάθε προϊόν θα διαφημίζει την Κρήτη σε εκατομμύρια καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο χωρίς κανένα απολύτως κόστος.

12 το σήμα...

13 εφαρμογή του σήματος σε είσοδο ξενοδοχείου σε μπουκάλια ελαιόλαδου

14 επιστημονική καινοτομία και πανεπιστημιακή έρευνα  υποστήριξη και συνδρομή στο ερευνητικό έργο των ακαδημαϊκών των κρητικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με σκοπό να δημιουργηθούν καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Το υψηλό επίπεδο πρωτοποριακής ερευνητικής εργασίας που πραγματοποιείται σε κάποια πανεπιστημιακά τμήματα της Κρήτης πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί και στα άλλα. Η Κρήτη πρέπει να γίνει φυτώριο νέων σκέψεων, νέων προϊόντων, νέων θεραπειών, νέων φαρμάκων  φιλοξενία ερευνητικού προσωπικού και φοιτητών από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο με τα υψηλότερα επίπεδα της παραδοσιακής κρητικής φιλοξενίας  στήριξη Κρητικών και άλλων επιστημόνων από τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Κρήτης να συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια στο εξωτερικό αλλά και να συνδιοργανώνει αντίστοιχα συνέδρια στην Κρήτη

15 κρητικός πολιτισμός και παράδοση  έρευνα, καταγραφή, μελέτη και τεκμηρίωση του πλούσιου κρητικού πολιτισμού, καθώς και σύνθεση των εκατοντάδων ερευνητικών εργασιών που έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί  διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης «εικόνας» για τον κρητικό πολιτισμό και την παράδοση χωρίς στοιχεία φολκλόρ και τυποποιημένης τέχνης

16 προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος  καταγραφή, τεκμηρίωση, μελέτη και διαφύλαξη του γηγενούς ζωικού, φυτικού και υδρόβιου πλούτου της Κρήτης, σε συνεργασία με άλλους φορείς και οργανισμούς  δημιουργία και συμμετοχή σε σχέδια, προγράμματα και δράσεις που έχουν να κάνουν με την προστασία, βελτίωση και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Κρήτης  έρευνα, συμμετοχή και προώθηση θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, βιολογικών καλλιεργειών και κτηνοτροφίας, βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής κ.ά.

17 προβολή της Κρήτης  προβολή της Κρήτης και των χαρακτηριστικών της σε εκθέσεις, συνέδρια, περιοδικά, εκδόσεις, ρεπορτάζ, τηλεοπτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικές ταινίες, internet (blogs, facebook κ.ά.), info-kiosks σε ολόκληρο τον κόσμο.  δημιουργία μηχανισμού ο οποίος θα διαφημίζει και θα στηρίζει την Κρήτη στο εξωτερικό. Θα στελεχωθεί από Κρήτες της διασποράς («Πρεσβευτές της Κρήτης»), αλλά και από αναγνωρισμένες, στο χώρο τους, προσωπικότητες από την Κρήτη ή άτομα που αγαπούν την Κρήτη (Έλληνες και ξένους).

18  φορέας ιδιωτικού δικαίου που θα δημιουργήσει η Περιφέρεια της Κρήτης και θα λειτουργήσει κάτω από της ευθύνη της.  θα επιτύχει τους σκοπούς του, αν όλοι οι φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί), μεμονωμένα άτομα, αλλά και επιχειρηματίες τον αγκαλιάσουν και συνεργαστούν μαζί του.  στοχεύει να προσελκύσει την εθελοντική δράση των εκατοντάδων ακαδημαϊκών, ερευνητών, φοιτητών που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη και το εξωτερικό.  η χρηματοδότηση του θα προέλθει από την Περιφέρεια, τους ΟΤΑ και από τους κλαδικούς επιχειρηματικούς φορείς του νησιού. Ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης θα προέλθει από χορηγούς.

19 το Κέντρο Ανάπτυξης & Προβολής Κρήτης, «Αριάδνη», φιλοδοξεί να βγάλει την κρητική οικονομία και τους κατοίκους της από το λαβύρινθο της κρίσης και της συνεχούς υποβάθμισης της ποιότητας της ζωής και του περιβάλλοντος της

20


Κατέβασμα ppt "Φορέας που καλείται να υποστηρίξει συνολικά την ανάπτυξη της Κρήτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google