Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Ε. Κ. «Αθηνά» Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη, τηλ: 25410-78787, fax: 25410-63656,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Ε. Κ. «Αθηνά» Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη, τηλ: 25410-78787, fax: 25410-63656,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Ε. Κ. «Αθηνά» Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη, τηλ: 25410-78787, fax: 25410-63656, info@ceti.gr, http://www.ipet.gr ΞΑΝΘΗ4/5/2007 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΣΑΡΩΣΕΩΝ Δρ Νέστωρ Τσιρλιγκάνης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

2 Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Ε. Κ. «Αθηνά» Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη, τηλ: 25410-78787, fax: 25410-63656, info@ceti.gr, http://www.ipet.gr ΞΑΝΘΗ 4/5/2007 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 2/112/11 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ  Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη, Έλλαδα  TRANSACADEMICA Association Varna Free University 2 Perelik Str, 4700 Smolyan, Bulgaria

3 Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Ε. Κ. «Αθηνά» Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη, τηλ: 25410-78787, fax: 25410-63656, info@ceti.gr, http://www.ipet.gr ΞΑΝΘΗ 4/5/2007 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 3/113/11 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας και Μάθησης με αντικείμενο τη μελέτη της Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων, και τις εφαρμογές της σε ποικίλους τομείς.  Διάχυση της παραγόμενης πληροφορίας και τεχνογνωσίας μέσω Σεμιναρίων Εκπαίδευσης (Workshops) και Πρακτικής Άσκησης των ενδιαφερομένων σε εξειδικευμένα εργαστήρια 3D ψηφιοποιήσεων  Δικτυακός τόπος με εξειδικευμένο περιεχόμενο.

4 Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Ε. Κ. «Αθηνά» Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη, τηλ: 25410-78787, fax: 25410-63656, info@ceti.gr, http://www.ipet.gr ΞΑΝΘΗ 4/5/2007 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 4/114/11 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  Η επιθυμία αποτύπωσης αντικειμένων και σχημάτων με οπτικά μέσα χρονολογείται στις αρχές του 19ου αιώνα.  Η σημαντική εξέλιξη και τα επιτεύγματα κατά τα τελευταία χρόνια των νέων τεχνολογιών γέννησε αναπόφευκτα και την ιδέα ψηφιοποίησης για αντικείμενα τριών διαστάσεων.  Η ανάπτυξη ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων και ψηφιακών μετρητικών διατάξεων επιτρέπουν σήμερα την καταγραφή γεωμετρικής και χρωματικής πληροφορίας των αντικειμένων μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

5 Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Ε. Κ. «Αθηνά» Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη, τηλ: 25410-78787, fax: 25410-63656, info@ceti.gr, http://www.ipet.gr ΞΑΝΘΗ 4/5/2007 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 5/115/11 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  Πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά  Παραγωγική βιομηχανία  Ιατρική  Βιομηχανία του κινηματογράφου  Βιομηχανία παραγωγής αντιγράφων (πιστά αντίγραφα, reverse engineering)  Βιομηχανία ένδυσης  Εξειδικευμένοι τομείς (κατασκευή προσθετικών μελών σώματος, παραγωγή εργονομικών προϊόντων)

6 Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Ε. Κ. «Αθηνά» Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη, τηλ: 25410-78787, fax: 25410-63656, info@ceti.gr, http://www.ipet.gr ΞΑΝΘΗ 4/5/2007 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 6/116/11 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  Στόχος του Δικτύου η συνεργασία και αλληλοενημέρωση των φορέων και των δύο πλευρών σε τεχνολογίες τρισδιάστατης ψηφιοποίησης  Ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας για την εφαρμογή αυτών σε διάφορους τομείς όπως ο Πολιτισμός, η Τέχνη και η Οικονομία  Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και η παροχή νέων υπηρεσιών «από» και «σε» επιχειρήσεις και οργανισμούς  Αναμενόμενα οφέλη:  Διάχυση της χρήσης των τεχνολογιών ψηφιοποίησης σε ποικίλους τομείς του κοινωνικού συνόλου  Βελτίωση της συνεργασίας και ο συντονισμός των ερευνητικών μονάδων  Δημιουργία κοινών ερευνητικών σχεδίων και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών  Αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και των γνώσεων – ικανοτήτων του ερευνητικού προσωπικού των διασυνοριακών περιοχών  Βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων των διασυνοριακών περιοχών σε υψηλού επιπέδου πληροφόρηση για εφαρμογές των ΤΠΕ

7 Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Ε. Κ. «Αθηνά» Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη, τηλ: 25410-78787, fax: 25410-63656, info@ceti.gr, http://www.ipet.gr ΞΑΝΘΗ 4/5/2007 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 7/117/11 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Τρία σεμινάρια κατάρτισης στην Ξάνθη  Εισαγωγή στη Θεωρία και Τεχνολογία Τρισδιάστατων Ψηφιοποιήσεων  Βασικές Τεχνικές Τρισδιάστατων Ψηφιοποιήσεων και Εφαρμογές στην Οικονομία την Τέχνη και τον Πολιτισμό  Προηγμένες Τεχνικές Τρισδιάστατων Ψηφιοποιήσεων με Σύγχρονες Ερευνητικές Κατευθύνσεις και Ειδικές Εφαρμογές  Πρακτική άσκηση στο εργαστήριο και το πεδίο  Πρακτική άσκηση και ειδίκευση ενδιαφερομένων στο Κέντρο Ψηφιοποίησης «ΚΛΕΨΥΔΡΑ» του Ι.Π.Ε.Τ. (διάρκεια έως 6 μήνες)

8 Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Ε. Κ. «Αθηνά» Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη, τηλ: 25410-78787, fax: 25410-63656, info@ceti.gr, http://www.ipet.gr ΞΑΝΘΗ 4/5/2007 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 8/118/11 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ http://www.ipet.gr/interreg3  Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων  Διαδικτυακή προβολή των δράσεων και των ερευνητικών αποτελεσμάτων  Διάθεση εκπαιδευτικού περιεχομένου  Διαδικτυακή Μεταφορά Τεχνογνωσίας  Παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης (forum, δελτία τύπου, διασυνδέσεις με άλλους σχετικούς τόπους κλπ)

9 Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Ε. Κ. «Αθηνά» Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη, τηλ: 25410-78787, fax: 25410-63656, info@ceti.gr, http://www.ipet.gr ΞΑΝΘΗ 4/5/2007 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 9/119/11 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Απόκτηση γνώσεων και τεχνικών συστηματικής καταγραφής με χρήση της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης  Μύηση επιστημόνων και κοινού στις δυνατότητες που παρέχουν σήμερα οι Νέες Τεχνολογίες σε ποικίλα θέματα, όπως τεκμηρίωση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιατρικές απεικονίσεις, διασφάλιση ποιότητας στη βιομηχανική παραγωγή κλπ  Υιοθέτηση διεθνώς αποδεκτών προτύπων τρισδιάστατης ψηφιοποίησης σε διάφορες εφαρμογές  Δημιουργία παρακαταθήκης τρισδιάστατων δεδομένων  Νέα πρότυπα μελέτης και επιστημονικής προσέγγισης προβλημάτων προστασίας του περιβάλλοντος, χωροθέτησης, διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομίας κλπ  Υποστήριξη της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο  Προώθηση της ψηφιοποίησης ως συνιστώσας στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης πολιτικής παρεμβάσεων στο χώρο του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της παραγωγής (πρότυπο και για άλλες περιοχές της Ε.Ε.)

10 Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Ε. Κ. «Αθηνά» Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη, τηλ: 25410-78787, fax: 25410-63656, info@ceti.gr, http://www.ipet.gr ΞΑΝΘΗ 4/5/2007 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 10/11 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (συν.)  Διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων των δύο χωρών σε ζητήματα τεκμηρίωσης, συντήρησης και διάχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, προστασίας του περιβάλλοντος κλπ  Προώθηση της έρευνας και συγκρότηση ενός ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο ερευνητικού δυναμικού  Στόχος η μετεξέλιξη του Δικτύου σε Κοινότητα Μάθησης σε θέματα τρισδιάστατης ψηφιοποίησης.

11 Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Ε. Κ. «Αθηνά» Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη, τηλ: 25410-78787, fax: 25410-63656, info@ceti.gr, http://www.ipet.gr ΞΑΝΘΗ 4/5/2007 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 11/11 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Ε. Κ. «Αθηνά» Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη, τηλ: 25410-78787, fax: 25410-63656,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google