Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αιμοκάθαρση Vs αιμοδιήθησης Δ. Γιανναράκη Νοσηλεύτρια ΜΤΝ Κομοτηνής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αιμοκάθαρση Vs αιμοδιήθησης Δ. Γιανναράκη Νοσηλεύτρια ΜΤΝ Κομοτηνής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αιμοκάθαρση Vs αιμοδιήθησης Δ. Γιανναράκη Νοσηλεύτρια ΜΤΝ Κομοτηνής

2 Κλασική αιμοκάθαρση Η κάθαρση του αίματος από τις τοξικές και βλαπτικές ουσίες του μεταβολισμού (μικρού ΜΒ τοξίνες, όπως ουρία, κρεατινίνη κ.ά) και ο εμπλουτισμός του αίματος με ουσίες που λείπουν από τον ασθενή (λ.χ. ασβέστιο, διττανθρακικά) Πρόκειται για την μεταφορά ουσιών μεταξύ δύο διαλυμάτων που χωρίζονται από ημιδιαπερατή μεμβράνη

3 Τρόποι μετακίνησης ουσιών στην αιμοκάθαρση 1.Διάχυση (diffusion-conduction) 2.Διήθηση (ultrafiltration-convection) 3.Ώσμωση (direct osmosis)

4 Διάχυση Είναι η μεταφορά μιας διαλυμένης ουσίας ενός διαλύματος μέσω μιας ημιδιαπερατής μεμβράνης, χωρίς τη σύγχρονη μετακίνηση του διαλύτη

5 Αιμοκάθαρση Ca 2+ Mg 2+ K+K+ PO 4 3- Ουραιμικές τοξίνες Ουρία, κρεατινίνη Η μεταφορά των ουσιών γίνεται με διάχυση (όπου παίζει ρόλο η διαφορά πυκνότητας μιας ουσίας που βρίσκεται σε δύο χώρους που χωρίζονται από ημιδιαπερατή μεμβράνη) HCO 3 -

6 Κλασική αιμοκάθαρση Καλύπτει το 60% των ασθενών Χαρακτηρίζεται από τη χρήση κλασικών μεμβρανών (φυτικών-συνθετικών) Οι μεμβράνες έχουν χαμηλό συντελεστή υπερδιήθησης (μέχρι 10 ml/min/100 mmHg) Το διάλυμα κάθαρσης είναι με διττανθρακικά

7 Η διαδικασία της αιμοκάθαρσης περιλαμβάνει εκτός από την απομάκρυνση τοξικών ουσιών: α) την αφαίρεση πλεονάζοντος ύδατος από το αίμα β) την αποβολή ή προσθήκη ηλεκτρολυτών Κλασική αιμοκάθαρση

8 Δηλαδή η μετακίνηση των διαλυμένων ουσιών είναι αμφίδρομη Πλεονάζουσες ουσίες όπως το Na +, το K +, το CI -, η ουρία και η κρεατινίνη διηθούνται από το αίμα προς το διάλυμα, ενώ HCO 3 -, Mg 2+ και Ca 2+ που είναι σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στο διάλυμα διηθούνται στο αιματικό διαμέρισμα Κλασική αιμοκάθαρση

9 Η ποσότητα της αποβαλλόμενης ουσίας εξαρτάται από: τη διαφορά συγκέντρωσής της στις δύο πλευρές της μεμβράνης, το μοριακό της βάρος, το μέγεθος των πόρων της μεμβράνης (διαπερατότητα της μεμβράνης), το ρυθμό ροής του αίματος και το ρυθμό ροής και τη θερμοκρασία του διαλύματος αιμοκάθαρσης Κλασική αιμοκάθαρση

10 Αποτέλεσμα είναι η καθαρή ροή ουσιών από το διαμέρισμα με την υψηλότερη συγκέντρωση σ’ εκείνο με τη μικρότερη Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα λόγω του ότι η κατεύθυνση της ροής του αίματος μέσα στο αιματικό διαμέρισμα του φίλτρου είναι αντίθετη από τη ροή του διαλύματος στο διαμέρισμά του μέσα στο φίλτρο αιμοκάθαρσης Κλασική αιμοκάθαρση

11 Τι χρειάζεται για να γίνει; Μηχάνημα αιμοκάθαρσης

12 Τι χρειάζεται για να γίνει; Φίλτρο αιμοκάθαρσης

13 Είδος φίλτρου Χαμηλής διαπερατότητας, η οποία εξαρτάται από: Τον συντελεστή μεταφοράς μάζας του φίλτρου (λ.χ. ουρίας), που συμβολίζεται με το KoA

14 Τι χρειάζεται για να γίνει; Βελόνες, γραμμές

15 Τι χρειάζεται για να γίνει; Φύσιγγα ή διάλυμα διττανθρακικών

16 Τι χρειάζεται για να γίνει; Πυκνό διάλυμα (όξινο)

17 Επεξεργασμένο νερό πόλης Τι χρειάζεται για να γίνει;

18 Ροή διαλύματος αιμοκάθαρσης

19 Αύξηση της ροής διαλύματος από τα 500 μέχρι τα 800 ml/min συνοδεύεται από βελτίωση της κάθαρσης ουσιών μικρού μοριακού βάρους Πάνω από 800 ml/min, η μεταβολή κάθαρσης των ουσιών παραμένει χωρίς πρακτικό ενδιαφέρον Ροή διαλύματος αιμοκάθαρσης

20 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αιμοκάθαρσης Πλεονεκτήματα Μπορεί να εφαρμοστεί για μακρύ διάστημα χωρίς προβλήματα Καθαίρει τοξίνες μικρού ΜΒ Μειονεκτήματα Καρδιαγγειακή αστάθεια

21 Παραλλαγές αιμοκάθαρσης

22 Αιμοκάθαρση υψηλής απόδοσης

23 Η αύξηση του ρυθμού ροής του αίματος (>350 ml/min) και του διαλύματος (>500 ml/min), αυξάνει την κάθαρση της ουρίας, αν και η αύξηση αυτή δεν είναι γραμμική και εξαρτάται από τον τύπο της μεμβράνης και το σχεδιασμό του φίλτρου Αιμοκάθαρση υψηλής απόδοσης

24

25

26 Αιμοκάθαρση υψηλής διαπερατότητας

27 Ισχύουν οι συνθήκες της αιμοκάθαρσης υψηλής απόδοσης και επί πλέον Η μεμβράνη είναι High-flux (διαπίδυση-μεταφορά) με (Uf)>20 ml/ώρα/mmHg, συνθετική ή κυτταρινική Η κάθαρση της ουρίας μπορεί να είναι υψηλή ή χαμηλή, εξαρτώμενη από τον KoA του φίλτρου Και το διάλυμα περιέχει περισσότερο Ca 2+

28 Αιμοδιήθηση (HF)

29 K + =5,5 PO 4 3- =6,5 Ουραιμικές τοξίνες Ουρία, κρεατινίνη K + =5,5 Ουραιμικές τοξίνες Ουρία, κρεατινίνη Ca 2+ =8,5 PO 4 3- =6,5 Η μεταφορά των ουσιών γίνεται με διήθηση (όπου παίζει ρόλο η διαπερατότητα της μεμβράνης σε ουσίες) Αιμοδιήθηση

30 Το ύδωρ διέρχεται ελεύθερα μέσα από τις κυτταρικές μεμβράνες Διήθηση είναι η μεταφορά ύδατος μέσα από ημιδιαπερατή μεμβράνη από μία περιοχή σε άλλη, με παράλληλη κίνηση των διαλυμένων σ’ αυτό ουσιών Η κινητήρια δύναμη είναι η διαμεμβρανική πίεση (TMP)  Συγκεκριμένα κατά μήκος του αιματικού διαμερίσματος ασκείται θετική πίεση και από τη μεριά του διαλύματος ασκείται αρνητική πίεση Κατά την αιμοδιήθηση προγραμματίζεται η αφαίρεση ποσοτήτων υγρού με διαλυμένες σ’ αυτό τοξίνες και η αναπλήρωσή του με ειδικό διάλυμα αναπλήρωσης Αιμοδιήθηση

31 Αιμοδιήθηση Την επινόησε το 1967 ο Henderson και οι συνεργάτες του και εφαρμόζεται από τη 10ετία του ΄80 Αφαιρείται μεγάλη ποσότητα υπερδιηθήματος (20-40 L) Αντικαθίσταται το υπερδιήθημα με έτοιμο διάλυμα σύνθεσης περίπου ορού

32 Μεμβράνες αιμοδιήθησης Πρέπει να είναι βιοσυμβατές Πρέπει να επιτρέπουν την αφαίρεση ουσιών και με ΜΒ έως και 60.000 daltons Πρέπει να έχουν μεγάλη ικανότητα υπερδιήθησης

33 Αιμοδιήθηση Η αφαίρεση ουσιών γίνεται με συναγωγή Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τον συντελεστή διαβατότητας (coefficient sieving)

34 Αιμοδιήθηση Για τη θεραπεία παλαιότερα προγραμματίζονταν μόνο: Η επιθυμητή καθαρή απώλεια υγρών Ο επιθυμητός όγκος υγρών υποκατάστασης (δεν προσδιορίζονταν ο χρόνος λήξης, αλλά αυτή ολοκληρώνονταν όταν συμπληρώνονταν οι προγραμματισμένοι στόχοι)

35 Αιμοδιήθηση Για τη θεραπεία σήμερα προγραμματίζεται μόνο: Η επιθυμητή καθαρή απώλεια υγρών Ο επιθυμητός όγκος υγρών υποκατάστασης Η διάρκεια της συνεδρίας

36 Αιμοδιήθηση Χαρακτηριστικά φίλτρου KUf>50 ml/ώρα/mmHg KoA Ουρίας>700 Επιφάνεια>1,5-2,4 m 2 Απαιτούμενα: Υψηλή ροή αίματος (>350 ml/min) Μεγαλύτερες δόσεις αντιπηκτικής αγωγής

37 Υγρό υποκατάστασης Είναι σταθερής σύνθεσης Na + 140 mEq/L K + 0-4 mEq/L Ca 2+ 6-8 mg/dl (2,5-3,5 mEq/L) Mg 2+ 1-1,5 mg/dl CI - 109-115 mEq/L HCO 3 - 35-45 mEq/L Είναι ελεύθερο βακτηριδίων ή μυκήτων (απυρετογόνο) Είναι απαλλαγμένο από ανόργανες ή οργανικές προσμίξεις

38 Ρυθμός υπερδιήθησης Εξαρτάται από: Τη δραστική διαμεμβρανική πίεση Την επιφάνεια της μεμβράνης Την υδραυλική διαπερατότητα της μεμβράνης

39 Ενδείξεις αιμοδιήθησης Αγγειοκινητική αστάθεια Μεγάλη ηλικία Σακχαρώδης διαβήτης Νόσος Parkinson Καρδιακή ανεπάρκεια Βαριά υπέρταση Αυξημένα επίπεδα β 2 -μικροσφαιρίνης Εμφάνιση πολυνευρίτιδας

40 Με την αιμοδιήθηση επιτυγχάνεται Καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης Καλύτερη ανοχή στη θεραπεία Μείωση υποτασικών επεισοδίων, λιγότερες κράμπες, κεφαλαλγία και έμετοι

41 Σημεία χορήγησης υποκατάσταστου

42 Υποκατάσταστο πριν το φίλτρο Το κύριο μειονέκτημα της υποκατάστασης πριν το φίλτρο είναι η σχετική μείωση της κάθαρσης, τόσο των μικρών μορίων, όσο και των ουσιών μεγαλύτερου ΜΒ Γι’ αυτό συστήνεται ο ρυθμός έγχυσης του υγρού υποκατάστασης πριν το φίλτρο πρέπει να είναι <1/3 της αντλίας αίματος (ροή αίματος στο φίλτρο x [1- αιματοκρίτης]) Πλεονέκτημα αποτελεί η έλλειψη περιορισμού στο ρυθμό υπερδιήθησης και η αποφυγή υψηλής διαμεβρανικής πίεσης και αιμοσυμπύκνωσης

43 Υποκατάσταστο πριν το φίλτρο Έτσι ο ρυθμός υπερδιήθησης και ο ρυθμός χορήγησης υγρού υποκατάστασης πριν το φίλτρο μπορούν να φτάσουν τα 300 ml/min και ο όγκος που ανταλλάσσεται τα 60-100 L ανά συνεδρία Βέβαια αν δεν γίνεται on-line αιμοδιήθηση πρόβλημα στην περίπτωση αυτή αποτελεί το αυξημένο κόστος του υποκατάστατου

44 Η υποκατάσταση μετά το φίλτρο είναι ανώτερη από την υποκατάσταση πριν το φίλτρο, όσο αφορά την απομάκρυνση όλων των ουσιών (χρειάζεται στην προ φίλτρου 2πλάσιος όγκος υποκατάστατου) Δεν επιτρέπει την αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων υπερδιηθήματος (1/3 αντλίας αίματος) Υποκατάσταστο μετά το φίλτρο

45 Αιμοδιαδιήθηση

46 Στη αιμοδιαδιήθηση εκτός από την διήθηση γίνεται και διάχυση -Δηλαδή είναι συνδυασμός αιμοκάθαρσης και αιμοδιήθησης -Έχει το πλεονέκτημα αποβολής τόσο μικρού, όσο και μέσου ΜΒ τοξινών Στη αιμοδιαδιήθηση εκτός από την διήθηση γίνεται και διάχυση -Δηλαδή είναι συνδυασμός αιμοκάθαρσης και αιμοδιήθησης -Έχει το πλεονέκτημα αποβολής τόσο μικρού, όσο και μέσου ΜΒ τοξινών Αιμοδιαδιήθηση

47 Αιμοδιαδιήθηση Έγινε πρακτικά εφαρμόσιμη το 1977 Απαιτεί μηχανήματα με ελεγχόμενη υπερδιήθηση και μεμβράνες υψηλής διαπερατότητας- βιοσυμβατότητας

48 Διάλυμα + Υπερδιήθημα Αίμα Υγρό υποκατάστασης Αιμοδιαδιήθηση

49 Back-filtration Είναι η ανάστροφη μετακίνηση ύδατος

50 Back-filtration Συμβαίνει σε φίλτρα high-flux Είναι η ανάστροφη μετακίνηση ύδατος από το διάλυμα προς τον αιματικό χώρο και συμβαίνει πάντοτε από το μέσο του τριχοειδούς και μετά Περίπου 1000-1500 ml διαλύματος διέρχονται σε κάθε αιμοδιαδιήθηση ανάστροφα από το διάλυμα προς τον ασθενή

51 Σύγκριση αιμοκάθαρσης- αιμοδιαδιήθησης Απομάκρυνση λεπτίνης, προφλεγμονωδών κυτοκινών, ομοκυστεΐνης, AGEs ΚαμίαΚαλή ΑιμοκάθαρσηΑιμοδιαδιήθηση Απομάκρυνση τοξινών μικρού ΜΒ ΚαλήΠεριορισμένη Απομάκρυνση τοξινών μέσου και μεγάλου ΜΒ ΚαμίαΚαλή Απομάκρυνση φωσφόρουΜέτριαΚαλύτερη

52 Σύγκριση αιμοκάθαρσης- αιμοδιαδιήθησης (κλινικά αποτελέσματα) Δείκτες φλεγμονήςΚακή (οξεία φάση)Καλή (βιοσυμβατότητα) ΑιμοκάθαρσηΑιμοδιαδιήθηση Αιμοδυναμική ανοχήΚακήΚαλή ΘρέψηΔιέγερση οξείας φάσης (επιδείνωση) Καλή (βιοσυμβατότητα) ΑναιμίαΚακή (οξεία φάση)Καλή (βιοσυμβατότητα) Υπολειμματική νεφρική λειτουργία -Διατηρείται καλύτερα

53 Σύγκριση αιμοκάθαρσης- αιμοδιαδιήθησης (νοσηρότητα, επιβίωση) Μελέτη ESHOLΌσοι ήταν σε on- line είχαν μικρότερο κίνδυνο θανάτου Ανταλλάχθηκαν 24 L/συνεδρία ΑιμοκάθαρσηΑιμοδιαδιήθηση ΕπιβίωσηΑποτελέσματαΑιτία – λίτρα/συνεδρία CONTRAST studyΟυδεμία διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων Δεν επιτεύχθηκε ο στόχος των 24 L/συνεδρία (20,7L) Τουρκική on-lineΟυδεμία διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων Δεν επιτεύχθηκε ο στόχος των 24 L/συνεδρία (20,7L)

54 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Αιμοκάθαρση Vs αιμοδιήθησης Δ. Γιανναράκη Νοσηλεύτρια ΜΤΝ Κομοτηνής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google