Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1ο κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου Μη πολικά και πολικά μόρια Διαμοριακές δυνάμεις Δεσμοί υδρογόνου ‘Ωσμωση - Ωσμωτική πίεση 1 Κων/νος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1ο κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου Μη πολικά και πολικά μόρια Διαμοριακές δυνάμεις Δεσμοί υδρογόνου ‘Ωσμωση - Ωσμωτική πίεση 1 Κων/νος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1ο κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου Μη πολικά και πολικά μόρια Διαμοριακές δυνάμεις Δεσμοί υδρογόνου ‘Ωσμωση - Ωσμωτική πίεση 1 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr

2 Ηλεκτρικά δίπολα - Διπολική ροπή 2 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Το ηλεκτρικό δίπολο είναι ένα σύστημα δύο αντίθετων ηλεκτρικών φορτίων (+q, -q) που βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους. Η πολικότητα ενός διπόλου μετριέται μ’ ένα διανυσματικό φυσικό μέγεθος που λέγεται διπολική ροπή. Συμβολίζεται με το γράμμα μ έχει τιμή μ = q∙r και κατεύθυνση από το θετικό προς τον αρνητικό πόλο.

3 Ομοιοπολικοί δεσμοί 3 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr σχηματίζονται με αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων διακρίνονται σε πολωμένους και μη πολωμένους

4 Πολωμένοι ομοιοπολικοί δεσμοί 4 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Πολωµένος είναι ο οµοιοπολικός δεσµός που σχηματίζεται µεταξύ ατόμων διαφορετικών στοιχείων. Το ζευγάρι των ηλεκτρονίων του ομοιοπολικού δεσμού μετατοπίζεται προς το πιο ηλεκτραρνητικό άτομο. Στο πιο ηλεκτραρνητικό άτομο εμφανίζεται περίσσεια αρνητικού φορτίου (δ-). Στο πιο ηλεκτροθετικό άτομο εμφανίζεται περίσσεια θετικού φορτίου (δ+). π.χ. το υδροχλώριο Η-Cl έχει θετικό πόλο στο υδρογόνο και αρνητικό στο χλώριο

5 Μη πολωμένοι ομοιοπολικοί δεσμοί 5 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Μη πολωµένος είναι ο οµοιοπολικός δεσµός µεταξύ ατόµων ίδιας ηλεκτραρνητικότητας, δηλαδή ατόμων του ίδιου στοιχείου. Δεν δημιουργούνται πόλοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το μόριο του υδρογόνου (Η 2 )

6 Πολικά και μη πολικά μόρια 6 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Ένα μόριο δεν είναι πολικό όταν η συνισταμένη των διπολικών ροπών των ομοιοπολικών δεσμών είναι μηδέν. Ένα μόριο είναι πολικό όταν η συνισταμένη των διπολικών ροπών των ομοιοπολικών δεσμών είναι διαφορετική από το μηδέν.

7 Πολικά και μη πολικά μόρια 7 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr  Όλα τα μονοατομικά μόρια είναι μη πολικά π.χ. Ηe, Ne, Ar  Όλα τα διατομικά μόρια μεταξύ ατόμων του ίδιου στοιχείου είναι μη πολικά π.χ. Η 2, Br 2  Όλα τα διατομικά μόρια μεταξύ ατόμων διαφορετικών στοιχείων είναι πολικά π.χ. ΗCl, CO

8 Μόριο υδροχλωρίου 8 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Το ζευγάρι των ηλεκτρονίων του ομοιοπολικού δεσμού είναι μετατοπισμένο προς τη μεριά του πιο ηλεκτραρνητικού ατόμου του Cl. Έτσι στη μεριά του Η εμφανίζεται περίσσεια θετικού φορτίου (δ+) ενώ στη μεριά του Cl περίσσεια αρνητικού φορτίου (δ-), μετατρέποντας το μόριο σε δίπολο (πολικό μόριο).

9 Μόρια με 3 ή περισσότερα άτομα 9 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Παίζει ρόλο η γεωμετρία του μορίου Το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) είναι μη πολικό, διότι τα άτομα βρίσκονται σε μια ευθεία και η συνισταμένη διπολική ροπή είναι μηδέν (οι δύο δεσμοί έχουν αντίθετες διπολικές ροπές)

10 Μόρια με 3 ή περισσότερα άτομα 10 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Το μεθάνιο CH 4 και ο τετραχλωράνθρακας CCl 4 δεν είναι πολικά μόρια γιατί οι διπολικές ροπές εξουδετερώνονται λόγω της γεωμετρίας τους.

11 Μόρια με 3 ή περισσότερα άτομα 11 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr

12 Μόρια με 3 ή περισσότερα άτομα 12 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Οι υπόλοιποι υδρογονάνθρακες για παρόμοιο λόγο είναι επίσης μη πολικά μόρια. Το ίδιο συμβαίνει και στους αιθέρες.

13 Μόρια με 3 ή περισσότερα άτομα 13 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr To νερό Η 2 Ο και τα παρόμοιας σύνταξης μόρια H 2 S, H 2 Se, H 2 Te είναι πολικά μόρια. Η αμμωνία NH 3 και τα παρόμοιας σύνταξης μόρια PH 3, AsH 3, SbH 3 είναι πολικά μόρια.

14 Μόρια με 3 ή περισσότερα άτομα 14 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr H μεθανόλη CΗ 3 OH - γενικά οι αλκοόλες Η φορμαλδεΰδη HCH=O - γενικά οι αλδεΰδες Το μεθανικό οξύ HCOOH - γενικά τα καρβοξυλικά οξέα είναι πολικά μόρια.

15 Είδη διαµοριακών δυνάµεων 15 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Δυνάμεις διασποράς Δυνάμεις διπόλου - διπόλου π.χ. ΗCl – HBr Δεσμός ή γέφυρα υδρογόνου π.χ. ΗF ··· HF Μη πολικό μόριο – Μη πολικό μόριο π.χ. Ηe-Ηe Μη πολικό μόριο – Πολικό μόριο π.χ. Cl 2 -ΗCl

16 Δεσμός υδρογόνου 16 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Εμφανίζεται σε ενώσεις, όπου άτομο Η είναι ενωμένο με ομοιοπολικό δεσμό με άτομο ενός πολύ ηλεκτραρνητικού στοιχείου, όπως (F, Ο, N). Το άτομο του Η του ενός μορίου έλκει το ηλεκτραρνητικό άτομο (F, Ο, N) του γειτονικού μορίου. Ο δεσμός υδρογόνου δηλώνεται με τρεις τελείες (…).

17 Δεσμός υδρογόνου 17 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr

18 Επίδραση του δεσμού υδρογόνου στο σημείο βρασμού 18 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr

19 19 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Τα κατώτερα μέλη των αλκοολών και των καρβοξυλικών οξέων έχουν μεγάλη διαλυτότητα στο νερό. Η μεγάλη αντοχή του νάυλον. Επίδραση του δεσμού υδρογόνου στο διαλυτότητα

20 Επίδραση του δεσμού υδρογόνου σε άλλες ιδιότητες 20 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Η ελικοειδής δομή των πρωτεϊνών.

21 21 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Δεσμοί υδρογόνου στο DNA Επίδραση του δεσμού υδρογόνου σε άλλες ιδιότητες

22 22 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Δεσμοί υδρογόνου στο DNA Επίδραση του δεσμού υδρογόνου σε άλλες ιδιότητες

23 Ημιπερατή μεμβράνη Ημιπερατή μεμβράνη λέγεται μια φυσική ή τεχνητή μεμβράνη που επιτρέπει να διέρχονται από μέσα της ορισμένα μόρια.

24 Ημιπερατή μεμβράνη Νερό Υδατικό διάλυμα Περισσότερα μόρια νερού διαχέονται σε αυτή την κατεύθυνση

25 Molecular movement νερόζαχαρόνερο

26 26 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Όταν διαχωρίζουμε ένα διάλυμα από τον καθαρό διαλύτή του με ημιπερατή μεμβράνη, που επιτρέπει τη διέλευση μόνο μορίων του διαλύτη (π.χ. νερού) διαλύτη, διαχέονται μόρια διαλύτη και προς τις δύο κατευθύνσεις αλλά με μεγαλύτερο ρυθμό από το διαλύτη προς το διάλυμα. Αυξάνεται ο όγκος του διαλύματος και γίνεται πιο αραιό. Το φαινόμενο λέγεται ΩΣΜΩΣΗ. Ώσμωση

27 Διάλυμα μικρής συγκέντρωσης Διάλυμα μεγάλης συγκέντρωσης μεμβράνη

28 28 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Όταν διαχωρίζουμε δύο υδατικά διαλύματα με ημιπερατή μεμβράνη, διαχέονται μόρια διαλύτη με μεγαλύτερο ρυθμό στην κατεύθυνση από το διάλυμα μικρότερης συγκέντρωσης προς το διάλυμα μεγαλύτερης συγκέντρωσης. Το φαινόμενο και σ΄αυτή την περίπτωση λέγεται ΩΣΜΩΣΗ. Ώσμωση

29 Κύτταρο που περιβάλλεται από νερό Το κύτταρο “φουσκώνει” Η ώσμωση στα κύτταρα των οργανισμών

30 Ερυθρά αιμοσφαίρια σε πυκνό αλατόνερο συρρικνώνονται Ερυθρά αιμοσφαίρια σε νερό αιμόλυση Η ώσμωση στα κύτταρα των οργανισμών

31 31 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Ωσμωτική πίεση (Π) λέγεται η εξωτερική πίεση που πρέπει να ασκήσουμε εξωτερικά σε διάλυμα που διαχωρίζεται με ημιπερατή μεμβράνη από τον διαλύτή του ώστε να εμποδιστεί το φαινόμενο της ώσμωσης και να μη μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Ωσμωτική πίεση

32 32 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Ωσμωτική πίεση Έτσι: Ζαχαρόνερο με συγκέντρωση 1 Μ εχει ίδια ωσμωτική πίεση με διάλυμα γλυκόζης 1 Μ στην ίδια θερμοκρασία Η ωσμωτική πίεση (Π) είναι ανάλογη με τη συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας, και ανάλογη με την απόλυτη θερμοκρασία. Δεν εξαρτάται από τη φύση της διαλυμένης ουσίας. Οι ιδιότητες των διαλυμάτων που εξαρτώνται από τη συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας λέγονται προσθετικές.

33 33 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Ωσμωμετρία Ωσμωμετρία λέγεται η πειραματική μέθοδος προσδιορισμού της σχετικής μοριακής μάζας μιας άγνωστης ουσίας με βάση τη μέτρηση της ωσμωτικής πίεσης του διαλύματος και εφαρμόζοντας το νόμο του Van’t Hoff.

34 34 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Αντίστροφη ώσμωση Θεωρούμε ένα διάλυμα που διαχωρίζεται με ημιπερατή μεμβράνη από τον καθαρό διαλύτη του. Ασκούμε εξωτερική πίεση στο διάλυμα μεγαλύτερη από την ωσμωτική και παρατηρούμε ότι ο διαλύτης διέρχεται με μεγαλύτερη ταχύτητα από το διάλυμα προς τον διαλύτη. Το φαινόμενο λέγεται αντίστροφη ώσμωση. Όμοια όταν διαχωρίσουμε δύο διαλύματα με ημιπερατή μεμβράνη και ασκήσουμε εξωτερικά πίεση στο υπερτονικό διάλυμα έτσι ώστε ο διαλύτης να διέρχεται με μεγαλύτερη ταχύτητα από το υπερτονικό προς το υποτονικό διάλυμα το φαινόμενο και πάλι λέγεται αντίστροφη ώσμωση. Το φαινόμενο βρίσκει εφαρμογή στην αφαλάτωση του θαλασσινού νερού.


Κατέβασμα ppt "1ο κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου Μη πολικά και πολικά μόρια Διαμοριακές δυνάμεις Δεσμοί υδρογόνου ‘Ωσμωση - Ωσμωτική πίεση 1 Κων/νος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google