Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιδημιολογικά στοιχεία και επιπτώσεις της αρτηριακής υπέρτασης Τουλκερίδης Γεώργιος Ειδικευόμενος Νεφρολογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιδημιολογικά στοιχεία και επιπτώσεις της αρτηριακής υπέρτασης Τουλκερίδης Γεώργιος Ειδικευόμενος Νεφρολογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιδημιολογικά στοιχεία και επιπτώσεις της αρτηριακής υπέρτασης Τουλκερίδης Γεώργιος Ειδικευόμενος Νεφρολογίας

2 Ορισμός Αρτηριακής Υπέρτασης Παλαιός – Πρακτικός ορισμός της υπέρτασης: Εκείνη η αύξηση της αρτηριακής πίεσης της οποίας η μείωση µε φαρμακευτική ή άλλη θεραπεία επιφέρει όφελος που ξεπερνά τον κίνδυνο της θεραπείας Evans & Rose,1971 Νέος ορισμός υπέρτασης: Εξελικτικό καρδιαγγειακό σύνδρομο προερχόμενο από περίπλοκα διαπλεκόµενες αιτιολογίες. Πρώιµοι δείκτες του συνδρόµου προηγούνται συχνά προτού παρατηρηθεί αύξηση της ΑΠ. Η εξέλιξη σχετίζεται ισχυρά µε λειτουργικές και οργανικές καρδιακές και αγγειακές ανωμαλίες οι οποίες βλάπτουν την καρδιά, τους νεφρούς, τον εγκέφαλο, τα αγγεία και άλλα όργανα και οδηγούν σε πρώιµη νοσηρότητα και θάνατο J Clin Hypertension 2005; 7: 505-512

3 Ορισμός Αρτηριακής Υπέρτασης JNC 7, JAMA, 2003;289:2560-2572

4 Επιδημιολογία

5 Συχνότητα εμφάνισης με βάση: Ηλικία Φύλο Φυλή/Εθνότητ α BMI Συχνότητα επίγνωσης – Θεραπείας - Ρύθμισης της αρτηριακής υπέρτασης

6 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) υπολογίζει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο ο επιπολασμός της υπέρτασης υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο πληθυσμού και ενοχοποιείται για 7.1 εκατομμύρια πρόωρων θανάτων The global burden of disease. 2004 update. Part 4 Burden of disease: DALYs;16 Leading causes of burden of disease:42-46.

7 Συχνότητα εμφάνισης της αρτηριακής υπέρτασης στις ΗΠΑ προσαρμοσμένης με την ηλικία:1999-2006 Ostchega et al, Hypertension Awareness, Treatment, and Control-Continued Disparities in Adults: United States, 2005–2006

8 Συχνότητα εμφάνισης της αρτηριακής υπέρτασης στις ΗΠΑ προσαρμοσμένης με την ηλικία, ενηλίκων με βάση τη φυλή/εθνότητα:1999-2008 Sung Sug (Sarah) Yoon;et al,Recent Trends in the Prevalence of High Blood Pressure and its Treatment and Control, 1999–2008

9 Συχνότητα εμφάνισης της αρτηριακής υπέρτασης στις ΗΠΑ προσαρμοσμένης με την ηλικία και για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες:1999-2008 Sung Sug (Sarah) Yoon;et al,Recent Trends in the Prevalence of High Blood Pressure and its Treatment and Control, 1999–2008

10 Συχνότητα εμφάνισης της αρτηριακής υπέρτασης στις ΗΠΑ προσαρμοσμένης με την ηλικία και για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες:2005-2006 Ostchega et al, Hypertension Awareness, Treatment, and Control-Continued Disparities in Adults: United States, 2005–2006

11 Μεταβολή της συστολικής και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης με την αύξηση της ηλικίας, σε άνδρες και γυναίκες

12 NHANES III επιπολασμός της αρτηριακής υπέρτασης με βάση το BMI Brown et al, Obes Res 2000; 8:605-619

13 NHANES III επιπολασμός της αρτηριακής υπέρτασης με βάση το BMI και το φύλο Brown et al, Obes Res 2000; 8:605-619

14 NHANES III επιπολασμός της αρτηριακής υπέρτασης με βάση το BMI και την ηλικία, για τους άνδρες Brown et al, Obes Res 2000; 8:605-619

15 NHANES III επιπολασμός της αρτηριακής υπέρτασης με βάση το BMI και την ηλικία, για τις γυναίκες Brown et al, Obes Res 2000; 8:605-619

16 Συχνότητα επίγνωσης ότι πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση στις ΗΠΑ προσαρμοσμένης με την ηλικία και για συγκεκριμένες ηλικιακές και φυλετικές ομάδες:1999- 2008 Ostchega et al,Hypertension Awareness, Treatment, and Control-Continued Disparities in Adults: US, 2005–2006, Sung Sug (Sarah) Yoon;et al,Recent Trends in the Prevalence of High Blood Pressure and its Treatment and Control, 1999–2008

17 Συχνότητα εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες, τον Καναδά και τις ΗΠΑ Wolf-Maier et al, JAMA 2003; 289 (18)

18 Επιδημιολογικά δεδομένα σε παγκόσμια βάση από το 1980 έως το 2003 Ινδία Πολωνία Η χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης ΑΥ παρουσιάζεται στην Ινδία με ποσοστό 3,4% στους άνδρες και 6,8% στις γυναίκες, ενώ η υψηλότερη στην Πολωνία με ποσοστά 68,9% και 72,5% αντίστοιχα ΚορέαBarbados Η συχνότητα επίγνωσης της ύπαρξης ΑΥ φαίνεται να είναι 46% με βάση τις μελέτες, με διακυμάνσεις από 25,2% στην Κορέα σε 75% στα νησιά Barbados Kearney et al, J Hypertens 2004; 22: 11-19

19 Επιδημιολογικά δεδομένα ΑΥ από την Ελλάδα Efstratopoulos et al, Am J Hypertens 2006; 19: 53-60

20 Από τους υπερτασικούς Επιδημιολογικά δεδομένα από την Ελλάδα 65,4% 34,6% 39,8% 60,2% Efstratopoulos et al, Am J Hypertens 2006; 19: 53-60 Άνω των 65 ετών

21 Ενήλικες άνω των 65 ετών (κάτοικοι Παλιουρίου Χαλκιδικής) εξετάστηκαν ως προς τη συχνότητα εμφάνισης, την επίγνωση, τη θεραπεία και τον έλεγχο της ΑΠ Επιδημιολογικά δεδομένα από την Ελλάδα Triantafyllou et al, Rural Remote Health, 2010 Apr-Jun;10(2):1225

22 Ορισμός Αρτηριακής Υπέρτασης JNC 7, JAMA, 2003;289:2560-2572.

23 Προϋπέρταση Δεν είναι πάθηση Δεν είναι ''υπέρταση'' Δεν αποτελεί ένδειξη για χορήγηση αντιϋπερτασικής αγωγής Δεν έχει συγκεκριμένη αρτηριακή πίεση στόχο Αποτελεί προγνωστικό δείκτη αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου Αποτελεί προγνωστικό δείκτη αυξημένου κινδύνου εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης Θα έπρεπε να αποτελεί κίνητρο για τη βελτίωση του τρόπου ζωής και για την πρόληψη εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων και αρτηριακής υπέρτασης Cushman, the JNC 7 Designation of “Prehypertension” may result in overtreatment, 02/02/2005 symposium “Update on the management of hypertension”

24 Επιδημιολογικά στοιχεία για την προϋπέρταση σε σχέση με το φύλο, τη φυλή και την ηλικία Yechiam Ostchega, Ph.D.,RN;et al,Hypertension Awareness, Treatment, and Control- Continued Disparities in Adults: United States, 2005–2006, Προϋπέρταση

25 Επιπτώσεις της υπέρτασης: Βλάβες οργάνων-στόχου Chobanian et al, JAMA 2003,289:2560-2572 Περιφερική αγγειακή νόσος Νεφρική ανεπάρκεια, πρωτεϊνουρία ΥΑΚ, ΣΝ, ΣΚΑ Αιμορραγία, ΑΕΕ Αμφιβληστροειδο πάθεια ΣΝ = στεφανιαία νόσος ΣΚΑ = συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ΥΑΚ = υπερτροφία αριστεράς κοιλίας Υπέρταση

26 2007 ESH-ESC Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension,Journal of Hypertension 2007, 25:1751–1762 Διαβάθμιση καρδιαγγειακού κινδύνου στον υπερτασικό ασθενή Στάδιο ΑΥ Παράγοντες κινδύνου Βλάβες οργάνων στόχων ΣΔ Σχετιζόμενες κλινικές καταστάσεις

27 Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση Παράγοντες κινδύνου Επίπεδα συστολικής και διαστολικής ΑΠ Επίπεδα της πίεσης σφυγμού (σε ηλικιωμένους) Ηλικία (Α>55 ετών, Γ>65 ετών) Κάπνισμα Δυσλιπιδαιμία - Χοληστερίνη>190mg% ή - LDL>115mg% ή - HDL άνδρες<40mg% γυναίκες<46mg% ή - Τριγλυκερίδια>150mg% Γλυκόζη νηστείας στο πλάσμα 102-125mg% Παθολογική δοκιμασία γλυκόζης Κεντρική παχυσαρκία (μέση >102cm A, >88cm Γ) Οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου σε νεαρή ηλικία ( Α<55 ετών, Γ<65 ετών) Σακχαρώδης Διαβήτης Γλυκόζη νηστείας πλάσματος >126mg% σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις Μεταγευματική γλυκόζη πλάσματος >198mg% Υποκλινική βλάβη οργάνου Υπερτροφία ΑΡ κοιλίας -ΗΚΓ Sokolow-Lyon>38mm Cornell>2440mm/ms ή -Υπερηχοκαρδιογράφημα LVMI Α>125g/m 2 Γ>110g/m 2 Πάχυνση τοιχώματος καρωτίδας (IMT >0,9mm) ή αθηρωματική πλάκα Ταχύτητα σφυγμικού παλμικού κύματος καρωτίδας- μηριαίας >12m/sec Μέτρηση ΑΠ σφυρό/βραχίονα με δείκτη <0,9 Μικρή αύξηση κρεατινίνης πλάσματος Α 1,3-1,5mg% Γ 1,2-1,4mg% Χαμηλά εκτιμώμενο GFR<60ml/min/1.73m 2 ή κάθαρση κρεατινίνης <60ml/min Μικρολευκωματουρία 30-300mg/24h ή αλβουμίνη/κρεατινίνη >22 Α ή >31 Γ mg/g κρεατινίνης 2007 ESH-ESC Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension,Journal of Hypertension 2007, 25:1751–1762

28 Υπέρταση και καρδιά Υπερτροφία ΑΡ Κοιλίας Στεφανιαία νόσος Ισχαιμία Έμφραγμα Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια Αρρυθμίες (κολπική μαρμαρυγή)

29 Υπερτροφία ΑΡ Κοιλίας

30 Η υπερτροφία του τοιχώματος της ΑΡ κοιλίας προκαλείται από τη χρόνια αύξηση του μεταφορτίου σ’ αυτή, λόγω της υπέρτασης, αν και υπάρχει επίσης και μία γενετική συνιστώσα. Μία σημαντική αύξηση του αριθμού ή/και του μεγέθους των σαρκομερίων μέσα σε κάθε κύτταρο του μυοκαρδίου αποτελεί το παθοφυσιολογικό μηχανισμό. UpToDate Η υπερτροφία σχετίζεται άμεσα με τη διάρκεια και το βαθμό της υπέρτασης Η υπερτροφία σχετίζεται άμεσα με τη διάρκεια και το βαθμό της υπέρτασης. Newling et al, Clin Exp Pharmacol Physiology, Vol 11, 4,1984 Είναι το πρωιμότερο σημείο προσβολής του καρδιαγγειακού από την ΑΥ Αντωνακούδης, Αρτηριακή υπέρταση 13,3:75-83,2004 Laplace Law Wall Stress = Pressure * Radius / Wall Thickness

31 102030 8090100 Στάδιο ΑΥ Υπερτασικοί ασθενείς (%) Tedesco et al, Clin Cardiol 2001;24:603–7 Schmieder et al, J Hum Hypertens 2000;14:597–604 Kahan, J Hypertens 1998;16(suppl 7):23–29 Συχνότητα εμφάνισης υπερτροφίας ΑΡ κοιλίας στην υπέρταση

32 -8% -6% -11% -10% -13% Diuretics  -blockers ARBs Ca- antagonist Ca- antagonist ACE- inhibitors ACE- inhibitors 80 Τυχαιοποιημένες μελέτες 4,113 ασθενείς -8 -6 -4 -2 0 0 -16 -14 -12 -10 Μείωση μάζας ΑΚ (%) Μείωση μάζας ΑΚ (%) Schmieder et al, Am J Med 2003; 115:41-6. Μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών υποστροφής ΥΑΚ στην ΑΥ

33 Υπέρταση και στεφανιαία νόσος

34 Η εμφάνιση στεφανιαίας νόσου στους υπερτασικούς είναι πολυπαραγοντική ΑΥ Αύξηση μεταφορτίου Αύξηση τάσης και πάχους στο καρδιακό τοίχωμα Αύξηση των μεταβολικών αναγκών και απαιτήσεων σε O 2 Βλάβη στο ενδοθήλιο των αγγείων Μειωμένη παραγωγή NO- Μειωμένο αγγειοδιασταλτικό αποτέλεσμα Πρόκληση αθηρωμάτωσης Στεφανιαία νόσος

35 Προσαρμοσμένη για την ηλικία ετήσια επίπτωση της στεφανιαίας νόσου ανά 1000 Συστολική ΑΠ (mmHg) Ηλικία 65-94 Ηλικία 35-64 Διαστολική ΑΠ (mmHg) Υπέρταση και κίνδυνος για στεφανιαία νόσο Ηλικία 65-94 Ηλικία 35-64 Based on 30 year follow-up of Framingham Heart Study subjects free of coronary heart disease (CHD) at baseline Framingham Heart Study, 30-year Follow-up. NHLBI, 1987

36 (υψηλότερο 10%)(χαμηλότερο 10%) 12345678910 He et at, Am Heart J 1999;138:211-219  Συστολική αρτηριακή πίεση (SBP)  Διαστολική αρτηριακή πίεση (DBP) Συστολική αρτηριακή πίεση Διαστολική αρτηριακή πίεση 151 98 Στεφανιαίος κίνδυνος ως προς τη συστολική & διαστολική ΑΠ : «MRFIT» Σχετικός κίνδυνος θνητότητας στεφανιαίας νόσου

37 Υπέρταση και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

38 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 18 12 8 16 50 Νεφρική ανεπάρκεια ΑΕΕ Εγκεφαλο πάθεια ΟΕΜΣτηθάγχηΚαρδιακή ανεπάρκεια Ποσοστό επεισοδίων (%) Καρδιαγγειακά συμβάντα αρρύθμιστης ΑΠ (n=500) Perera, J Chron Dis 1955;1:33-42

39 ΣΘ 5% ΣΔ 6% ΥΑΚ 4% ΒΑΛΒ 7% ΕΜ 34% ΑΥ 39% ΆνδρεςΓυναίκες ΑΥ 59% ΣΔ 12% ΥΑΚ 5% ΒΑΛΒ 8% ΣΘ 5% ΕΜ 12% ΧΚΑ:χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, ΣΘ:στηθάγχη, ΣΔ:σακχαρώδης διαβήτης, ΥΑΚ:υπερτροφία ΑΡ κοιλίας, ΒΑΛΒ: βαλβιδοπάθεια, ΑΥ: αρτηριακή υπέρταση, ΕΜ: έμφραγμα μυοκαρδίου Levy et al, JAMA 1996;275:1557-1562 Επιπολασμός κινδύνου ανάπτυξης ΧΚΑ

40 καρδιακής ανεπάρκειας  Η υπέρταση αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας συγκριτικά με το έμφραγμα του μυοκαρδίου, γιατί αφορά πολύ μεγαλύτερη ομάδα πληθυσμού συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια  Το 91% των ασθενών με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια έχουν υπέρταση καρδιακής ανεπάρκειας  Η υπέρταση αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας και δύναται να προληφθεί Circulation 2002;106:3068-3072

41 Χρόνος, δεκαετίες Παχυσαρκία Διαβήτης Κάπνισμα Δυσλιπιδαιμία Συστολική δυσλειτουργία Διαστολική δυσλειτουργία Υποκλινική δυσλειτουργία ΑΡ κοιλίας ΣΚΑ Έκδηλη καρδιακή ανεπάρκεια ΥΑΚ ΟΕΜ Αναδιαμόρφωση (Remodeling) ΑΡ κοιλίας Υπέρταση Χρόνος, μήνες Θάνατος Vasan, Arch Intern Med 1996;156:1789-1796 Εξέλιξη από την ΑΥ στην καρδιακή ανεπάρκεια

42 Προτεινόμενα φάρμακα Θειαζιδικά διουρητικά Διουρητικά αγκύλης β-blockersα-MEA AT-II blockers Ανταγωνι στές διαύλων Ca ++ Ανταγωνιστ ές αλδοστερόν ης Υπερτροφία ΑΡ κοιλίας Αθηροσκλήρωση Μικροαλβουμινουρία Νεφρική δυσλειτουργία ΑΕΕ Έμφραγμα μυοκαρδίου Καρδιακή ανεπάρκεια Κολπική μαρμαρυγή Περιφερική αγγειοπάθεια Συστολική υπέρταση Μεταβολικό σύνδρομο Σακχαρώδης διαβήτης J Hypertens 2007;25:1105-1187

43 Verdecchia, Hypertension 2003; 41: 218-223 Κολπική μαρμαρυγή και υπέρταση

44 κολπικής μαρμαρυγής  Η υπέρταση αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής Y-F Lau, J Hum Hypertens 12/2011  Αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα περίπου κατά 2-5 φορές (ιδιαίτερα τον κίνδυνο για ΑΕΕ) κολπικής μαρμαρυγής  Ο κίνδυνος της κολπικής μαρμαρυγής μειώθηκε >60% σε ασθενείς με ΑΠ <120/80 mmHg Verdecchia, Hypertension 2003; 41: 218-223 κολπικής μαρμαρυγής  Η πιθανότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής αυξάνεται: -Επίπεδα ΑΠ -Μάζα ΑΡ κοιλίας -Ηλικία -Διάμετρο ΑΡ κόλπου

45 Έξω χιτώνας Μέσος χιτώνας Έξω χιτώνας Ενδοθήλιο Υπενδοθηλιακός συνδετικός ιστός Έσω ελαστική μεμβράνη Λεία μυϊκά κύτταρα Ελαστικές/κολλαγόνες ίνες Έξω ελαστική μεμβράνη Υπέρταση και περιφερική αγγειακή νόσος

46  Ανευρίσκεται στο 4,3% των ενηλίκων ασθενών >40 έτη στις ΗΠΑ Circulation 2004: 110;738-743 Υπερτασικούς -Υπερτασικούς  Συχνότερα εμφανίζεται σε: -Καπνιστές -Διαβητικούς -Μαύρους -Ηλικιωμένους

47 Παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής και περιφερικής αγγειακής νόσου Καρδιαγγειακή νόσος Ross. N Engl J Med. Ross. N Engl J Med. 1999;340:115-126 Οξειδωτικό στρες και φλεγμονή Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία Ross. N Engl J Med. 1999;340:115-126

48 ΥΠΕΡΤΑΣΗ Αύξηση Αng-II Μείωση ΝΟ Ενεργό ρόλο του NF-kΒ Υποκλινική φλεγμονώδη αντίδραση ↑ ΑΠ ΒΛΑΒΕΣΟΡΓΑΝΩΝΣΤΟΧΟΥ

49 Αρτηριακή υπέρταση Ενδοθηλιακή βλάβη Αυξητικοί παράγοντες Χοληστερόλη Λευκοκύτταρα αίματος Αγγειοτενσίνη ΙΙ, κατεχολαμίνες Υπερπλασία και μετανάστευση λείων μυϊκών ινών Υπερπλασία έσω και μέσου χιτώνα Αύξηση παραγωγής θεμέλιας ουσίας Υαλοειδής αθηροσκλήρυνση

50 ΙΚΝ Συστολική ΑΠ (mm Hg) 50-59 ετών 60-69 ετών 70-79 ετών 80-89 ετών Ηλικία κινδύνου: 40-49 ετών 256 128 64 32 16 8 4 2 1 0 120140160180 Συστολική ΑΠ (mm Hg) 50-59 50-59 ετών 60-69 ετών 70-79 ετών 80-89 ετών ΑΕΕ Ηλικία κινδύνου: 256 128 64 32 16 8 4 2 1 0 120140160180 Θνητότητα από ΑΕΕ και ΙΚΝ σε σχέση με τη συνήθη για την ηλικία συστολική ΑΠ Lancet 2002;360:1903-1913 ΙΚΝ=Ισχαιμική καρδιακή νόσος Θνησιμότητα (Κυμαινόμενος απόλυτος κίνδυνος )

51  Η επίπτωση των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής ολοένα αυξάνεται, λόγω της αύξησης του αριθμού των ηλικιωμένων  Παράγοντες κινδύνου: -Στεφανιαία νόσος -Υπέρταση -Υπερχοληστεριναιμία -Υπερομοκυστεϊναιμία -Υψηλή CRP -Κάπνισμα -Περιφερική αγγειακή νόσος -Σύνδρομο Marfan -Ehlers-Danlos IV  Το υπερηχογράφημα αποκαλύπτει: - Μόνο στο 3% των ασθενών ηλικίας 60-75 έτη με ήπια υπέρταση - 11% των ασθενών με συστολική πίεση >195 mmHg Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής

52 Υπέρταση και νεφρός

53 <80 80-84 85-89 90-99 100-109 110 Προσαρμοσμένο στην ηλικία ΧΝΑ τελικού σταδίου Ανά 100.000 άτομα-έτη 180 160-179140-159130-139120-129 <120 Συστολική ΑΠ (mm Hg) Διαστολική ΑΠ (mm Hg) Υπέρταση και χρόνια νεφρική νόσος 332.544 άντρες για MRFIT Klag et al, N Engl J Med, 1996;334(1):13-18

54 ΧΝΑ τελικού σταδίου στη MRFIT μελέτη (Προσαρμοσμένος σχετικός κίνδυνος) Βέλτιστη Φυσιολογική Υψηλή Φυσιολογική Στάδιο 1Στάδιο 2Στάδιο 3Στάδιο 4 Υπέρταση Προσαρμοσμένος Σχετικός Κίνδυνος Klag et al, N Engl J Med 1996;334(1):13-18

55 Διαβήτης 50.1% Υπέρταση 27% Σπειραματονεφρίτιδα 13% Άλλα 10% Αριθμός ασθενών Σχεδιασμός 95% Δείγμα εμπιστοσύνης 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 0 100 200 300 400 500 600 700 r 2 =99.8% 243,524 281,355 520,240 Αριθμός αιμοκαθαιρόμενων ασθενών (χιλιάδες) Διάγνωση ασθενών που άρχισαν αιμοκάθαρση Διαβήτης & Υπέρταση Διαβήτης & Υπέρταση: Οι συχνότερες αιτίες νεφροπάθειας τελικού σταδίου United States Renal Data System. Annual data report, 2000

56 Η μακροχρόνια ύπαρξη της υπέρτασης προκαλεί αγγειακές βλάβες: στένωση στο προσαγωγό αρτηρίδιο Ενδοσπειραματική Υπέρταση Υπερδιήθηση Ελάττωση RBF Σπειραματοσκλήρυνση Υπέρταση ΧΝΝ

57 Φυσιολογικός νεφρώνας  Σπειραματική υπέρταση: - Υπερδιήθηση  Δυσλειτουργία σπειραματικού ηθμού: - Πρωτεινουρία  Υπερπλασία μεσαγγειακών κυττάρων  Ενδονεφρική φλεγμονώδης διεργασία  Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία  Συγκέντρωση λείων μυϊκών κυττάρων Αρτηριακή υπέρταση

58 Νεφρική ανεπάρκεια Λειτουργικές  Μείωση GFR  Πρωτεϊνουρία Δομικές  Αλλαγές σπειραματικής μεμβράνης  Διεύρυνση μεσαγγειακού χώρου  Σπειραματοσκλήρυνση  Διαμεσοσωληναριακή ίνωση

59 Διάγνωση νεφρικής βλάβης στον υπερτασικό ασθενή  Δεν αρκούν τα επίπεδα κρεατινίνης ορού  Χρειάζονται : GFR & Αποβαλλομένη αλβουμίνη: [140-Ηλικία] x [Βάρος (Kg)] [ 72 ή 85 ] x [Κρεατ. Ορού (mg%)] ΠαράμετροιΦυσιολογικάΜικροαλβουμινουρίαΜακροαλβουμινουρία Ρυθμός απέκκρισης λευκωματίνης στα ούρα (mg/24h) < 3030-300>300 Κλάσμα αλβουμίνης/κρεατινίνη ούρων (mg/g) < 3030-300>300 Formula Cockcroft-Gault GFR=

60 Υπέρταση και εγκέφαλος

61  Ασυμπτωματικές - Έμφρακτα - Μικροαιμορραγίες - Λευκοεγκεφαλοπάθεια Εγκεφαλικές βλάβες  Συμπτωματικές - Εγκεφαλικά επεισόδια - Πολυεμφρακτική άνοια

62 Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια  Η υπέρταση αποτελεί την κυριότερη αιτία (50% των ΑΕΕ αποδίδεται στην υπέρταση) - Οι υπερτασικοί βρίσκονται 3-4 φορές σε μεγαλύτερο κίνδυνο για ΑΕΕ από ότι οι νορμοτασικοί - Τα άτομα με ΑΠ>130/85 mmHg βρίσκονται 1,5 φορά περισσότερο σε κίνδυνο από ότι οι νορμοτασικοί - Στους ασθενείς με υπέρταση τα ΑΕΕ οφείλονται: - 80% σε ισχαιμία (αρτηριακή θρόμβωση ή εμβολή) - 15% σε ενδοεγκεφαλική αιμορραγία - 5% υπαραχνοειδή αιμορραγία Stroke 2002: 33;862-875 Lancet 2003:363;1211-1224

63 <112 <71 123456789 10 Δεκατημόρια 112 71 118 76 121 79 125 81 129 84 132 86 137 89 142 92 ≥151 ≥98 (Χαμηλότερο 10%) ΔΑΠ Συστολική ΑΠ (ΣΑΠ) Διαστολική ΑΠ (ΔΑΠ) *** * * † † † † † (Υψηλότερο 10%) Σχετικός κίνδυνος εγκεφαλικού θανάτου ΣΑΠ Κίνδυνος εγκεφαλικού θανάτου σε σχέση με την αρτηριακή πίεση (mm Hg): MRFIT Stamler et al, Arch Intern Med 1993;153:598-615 He, Am Heart J 1999;138(Pt 2):211-219 *P < 0.01, †P < 0.001

64 Prospective Studies Collaboration. Lancet 2002;360:1903-1913 Θνησιμότητα από ΑΕΕ (Σχετικός απόλυτος κίνδυνος και 95% CI) Συνήθης συστολική ΑΠ (mm Hg) 50-59 60-69 70-79 80-89 Συστολική ΑΠ Διαστολική ΑΠ Συνήθης διαστολική ΑΠ (mm Hg) 50-59 60-69 70-79 80-89 Ηλικία κινδύνου: 120140160180 256128 64 32 16 8 4 2 1 0 708090110100256128 64 32 16 8 4 2 1 0 Θνησιμότητα από ΑΕΕ σε σχέση με την ΑΠ κατά ηλικία

65  Ο κίνδυνος θνητότητας από ΑΕΕ αυξάνει 2 φορές για κάθε αύξηση κατά 20 mmHg στην ΣΑΠ  Πτώση της ΣΑΠ κατά 2 mmHg μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από ΑΕΕ κατά 10%  Η μείωση της ΑΠ κατά 10/5mmHg προκαλεί πτώση κατά 38% στη συχνότητα εμφάνισης ΑΕΕ  Μείωση κατά 10 mmHg της ΣΑΠ συσχετίζεται με: - Μείωση του κινδύνου για εμφάνιση ΑΕΕ: Stroke 2004;35:776-785 Κατά 40-50% σε άτομα <60 ετών Κατά 30-40% σε άτομα 60-69 ετών Κατά 20-30% σε άτομα >70 ετών

66 Είδη αγγειακής άνοιας  Πολυεμφρακτική Άνοια  Άνοια από πολλαπλά μικροέμφρακτα (lacunes)  Άνοια από μικρά αλλά στρατηγικά τοποθετημένα έμφρακτα  Άνοια από διάχυτη ισχαιμική βλάβη της λευκής ουσίας(>25%): λευκοαραίωση  Ηλικιωμένοι με σιωπηλά εγκεφαλικά έμφρακτα έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν άνοια N Engl J Med 2003;348:1215-22  Αύξηση της ΑΠ αυξάνει τον κίνδυνο αγγειακής άνοιας μέσω της ανάπτυξης κενοτοπιωδών εμφράκτων και λευκοεγκεφαλοπάθειας σε διάρκεια 15 ετών Lancet 1996; 347:1141–1145  Συστολική ΑΠ είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης για την ανάπτυξη αγγειακής άνοιας Stroke 2006;37:33-37 Αγγειακή άνοια και υπέρταση

67 Υπέρταση και οφθαλμοί

68 Στάδια υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας

69  Ο κίνδυνος για εμφάνιση θανατηφόρου ή μη ΑΕΕ είναι 2-3 φορές ψηλότερος σε άτομα με σημεία αμφιβληστροειδοπάθειας από ότι σε άτομα χωρίς σημεία αυτής  Λιγότερα δεδομένα συσχέτισης της υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας και κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου  Σε μελέτη 560 ανδρών με υπέρταση και υπερλιπιδαιμία, η παρουσία αμφιβληστροειδοπάθειας προβλέπει διπλασιασμό του κινδύνου στεφανιαίας νόσου Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια Ophthalmology 2003;110:933-940 Stroke 1997;28:45-52 Br J Ophthalmol 2002;86:1002-1006

70  Η Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια χαρακτηρίζεται από μεταβολές στη δομή των αγγείων του αμφιβληστροειδή σε ασθενείς με υπέρταση  Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες (JNC) αποτελεί ένδειξη προσβολής του οργάνου-στόχου θέτοντας έτσι την ένδειξη έναρξης αντιυπερτασικής αγωγής ακόμα και στο στάδιο Ι της υπέρτασης  Η σταδιοποίηση της αμφιβληστροειδοπάθειας βοηθά στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου (ΑΕΕ,ΣΝ)  Τα πρώτα δύο στάδια σχετίζονται με τη χρονιότητα της υπέρτασης και τα επόμενα δύο με την βαρύτητά της Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια

71 Συμπεράσματα-Ι Η συχνότητα εμφάνισης ΑΥ δεν διαφέρει σημαντικά σε σχέση με το φύλο Με την αύξηση της ηλικίας αυξάνεται και η συχνότητα εμφάνισης ΑΥ Η συχνότητα εμφάνισης ΑΥ αυξάνει προοδευτικά με την αύξηση του BMI Από τους υπερτασικούς μόνο το 60,2% γνωρίζει ότι έχει υπέρταση στην Ελλάδα

72 Συμπεράσματα-ΙΙ Η υπέρταση αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας Η υπέρταση αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής Η ΑΥ αποτελεί το 2 ο αίτιο ΧΝΑ τελικού σταδίου Η ΑΥ αποτελεί την κυριότερη αιτία ΑΕΕ Η ΑΥ αποτελεί την 2 η αιτία άνοιας Οι υπερτασικοί ασθενείς βρίσκονται σε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο

73 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

74


Κατέβασμα ppt "Επιδημιολογικά στοιχεία και επιπτώσεις της αρτηριακής υπέρτασης Τουλκερίδης Γεώργιος Ειδικευόμενος Νεφρολογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google