Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καρδιακή ανεπάρκεια & ύπνος Dr Ε. Δασκαλοπούλου-Βλαχογιάννη Πνευμονολόγος Μονάδα Ύπνου Γ.Ν. «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καρδιακή ανεπάρκεια & ύπνος Dr Ε. Δασκαλοπούλου-Βλαχογιάννη Πνευμονολόγος Μονάδα Ύπνου Γ.Ν. «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καρδιακή ανεπάρκεια & ύπνος Dr Ε. Δασκαλοπούλου-Βλαχογιάννη Πνευμονολόγος Μονάδα Ύπνου Γ.Ν. «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκη

2 •Θνητότητα στα 5 χρόνια, μετά την 1η νοσοκομειακή νοσηλεία: 75% ~ 80% των πασχόντων ανδρών και το 70% των γυναικών < 65 χρόνων θα αποβιώσουν σε 8 χρόνια 2003 Heart & Stroke Statistical Update, American Heart Assoc Stewart S et al Eur J Hear Fail. 2001; 3:209-17 More ‘malignant’ than cancer?

3 Καρδιακή ανεπάρκεια Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια Μείωση της συσταλτικότητας της αριστεράς κοιλίας Αντικειμενικά: LVEF < 55% ή κλάσμα βράχυνσης της αριστεράς<28% Διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια Φυσιολογική συσταλτικότητα της αριστεράς κοιλίας αλλά πίεση πλήρωσης της αριστεράς ( Ppcw> 12mmHg)

4 Naughton M.T. & Andreas S. Eur Respir Mon 2010. 50, 396–420.

5 n=203ΣΑΑΥCSR* «Σταθερή αναπνοή» Ασθενείς88(43%)57(28%)58(28%) Ηλικία65±167±164±1 ΒΜΙ29,0±0,526,7±0,626,5±0,6 PCO 2 mmHg40,6±0,836,8±0,8*41,3±0,9 NYHAIII38(43%)25(44%)28(48%) LVEF%28,6±0,926,8±1,028,4±1,0 Κολπ. μαρμαρ19(22%)25(44%)*13(22%) Schulz R. et al Eur Respir J 2007; 29: 1201–1205 Ο επιπολασμός των SDB στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια Η μελέτη κατά τον ύπνο θα πρέπει, πιθανότατα,να γίνεται σε κάθε ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια ανεξάρτητα από την παρουσία συμπτωμάτων που σχετίζονται με τον ύπνο

6 EDITORIAL K.A. Franklin Sleep apnoea screening in heart failure? Not until benefit is proven! Eur Respir J 2007; 29: 1201–1205

7 Ο επιπολασμός των διαταραχών της αναπνοής κατά τον ύπνο φθάνει μέχρι το 70% των ασθενών με LVEF<40% και μέχρι το 55% των ασθενών με διαστολική δυσλειτουργία Στους ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια ο επιπολασμός του ΣΑΑΥ φθάνει στο 27-43% ενώ του συνδρόμου των κεντρικών απνοιών στο 28-44% Naughton M.T. and Andreas S. Eur Respir Mon 2010 ;50: 396–420.

8 Szollosi Ι et al SLEEP 2006;29:1045-1051 Εμφάνιση όλου του φάσματος των διαταραχών της αναπνοής σε ασθενή με ΧΚΑ σε ύπτια θέση ύπνου

9 ► 3 συνεχείς κύκλοι αύξησης και ελάττωσης του εύρους της αναπνοής, ► να ισχύει ένα ή αμφότερα από τα κατωτέρω κριτήρια: α) πέντε ή περισσότερες κεντρικές άπνοιες ή υπόπνοιες ανά ώρα ύπνου ή β) οι κυκλικές μεταβολές του εύρους της αναπνοής να διαρκούν τουλάχιστον 10 λεπτά. Αναπνοή Cheyne-Stokes (CSR) AASM Manual for the scoring of sleep 2007

10 Καταγραφή 3 min Τα επεισόδια άπνοιας-υπεραερισμού: ► διαρκούν συνήθως 40-70 sec ► εμφανίζονται κυρίως στα στάδια 1και 2 & λιγότερο στα 3 και 4 & REM ► το arousal εμφανίζεται στο μέσον της υπέρπνοιας Μονάδα Ύπνου Γ.Ν. «Άγιος Παύλος»

11 χωρίς XKA+CAXKA + CSR Χρόνος κυκλοφορίας, sec11.8+0.524.9±1.7* Διάρκεια κύκλου, sec35.1 ±3.269.5+4.5* Διάρκεια αερισμού, sec13.8 ± 1.242.8±3.4* Διάρκεια άπνοιας, sec21.3± 1.826.8±2.0 Αερισμός/άπνοια0.66+0.041.65±0.14* Αερισμός/Κύκλο0.39±0.010.61±0.02 Solin P et al, Chest 1998;113;104-110 ΧΚΑ+CSR

12 Η σχέση του LVEF% με τις διάφορες παραμέτρους του κύκλου της CSR Solin P et al, Chest 1998;113;104-110 r=-0,86r=-0,42r=-0,79 ■ ασθενείς με ΧΚΑ □ ασθενείς χωρίς ΧΚΑ

13 Wedewardt J, et al Sleep Medicine 2010; 11: 137–142 n=104

14 Loop gain: όρος της μηχανικής που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το συνολικό κέρδος (ή σφάλμα) ενός συστήματος που ελέγχεται από κυκλώματα ανάδρασης Plant (εγκατάσταση) controller ΟΥΔΟΣ

15 Loop gain: όρος της μηχανικής που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το συνολικό κέρδος (ή σφάλμα) ενός συστήματος που ελέγχεται από κυκλώματα ανάδρασης controller Plant (εγκατάσταση)

16 White DP AJRCCM 2005; 172: 1363-70 Loop gain (κέρδος κυκλώματος) = η απάντηση στη διαταραχή / η διαταραχή αυτή καθ’ αυτή

17 Bradley DT & Phillipson EA Clin Chest Med 1992;13: 493-505 Χ

18 Loop gain <1

19 Loop gain >1

20 Manisty C H et al. J Physiol 2006;577:387-401 “Το βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο με μαθηματικούς χαρακτήρες.” Galileo

21 AAYποξ & ΑΑΥπερκαπν. ↑AAYποξ ↑ ΑΑΥπερκ ↑AAYποξ & ↑ ΑΑΥπερκ Giannoni Α et al, J Am Coll Cardiol 2009;53:1975–80 Το “κέρδος” του ελεγκτή σε ασθενείς με ΧΚΑ

22 Η επίδραση της ΧΚΑ στην αναπνευστική λειτουργία Το «κέρδος» της εγκατάστασης Kee Κ &, Naughton ΜΤ,Circ J 2010; 74: 2507 – 2516 ↓ της διάχυσης ↓ της TLC ↓ της εισπνευστικής ικανότητας των μυών ↑ της διαφοράς P(A-a) O 2 καταστροφή της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Πίεση των περιφερικών αεραγωγών από την αύξηση του συνδετικού ιστού Υπερτροφία των λείων μυικών ινών των βρόγχων

23  Εμφανίζεται τυπικά στους ασθενείς με ΧΚΑ NYHA II–IV (EF<35%) Αναπνοή Cheyne-Stokes  Περιγραφή απνοιών κατά τον ύπνο και ενίοτε κατά την εγρήγορση  Χαμηλή PaCO 2 (π.χ. PaCO 2 < 35 mmHg)  Παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια  Κακής ποιότητας ύπνος  Ημερήσια υπνηλία  Αϋπνία

24 OR για εμφάνιση αναπνοής CRS σε ασθενείς με ΧΚΑ Adjusted Odds Ratio (95% CI) Ανδρικό φύλο4,33 (2,5 έως 7,52) PaCO 2 εγρήγορσης  38mmHg 4,33 (2,5 έως 7,52) Κολπική μαρμαρυγή 4,08 (1,74 έως 9,57) Ηλικία  60 χρόνων 2,37 (1,35 έως 4,15) Sin D, et al. Am J Respir Crit Care Med. 1999;160:1101–1106. Οι OR προσδιορίσθηκαν σε σύγκριση με ασθενείς με ΧΚΑ χωρίς διαταραχές της αναπνοής κατά τον ύπνο.

25 Bradley TD, Floras JC Circulation 2003;107:1822-26 Ο φαύλος κύκλος της CSR

26  Η CSR οδηγεί σε ημερήσια κόπωση και υπνηλία  Η CSR πιστεύεται ότι επιδεινώνει την καρδιακή λειτουργία λόγω: –των επανειλημμένων επεισοδίων υποξαιμίας –της αύξησης της δραστηριότητας του ΣΝΣ –της αύξησης του μεταφορτίου –των διακυμάνσεων του καρδιακού ρυθμού και της ΑΠ  Έχει ανεξάρτητη, αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής & στην επιβίωση Συνέπειες

27 Η συζήτηση αφορά στο Εάν η CSR αποτελεί απλώς μια αντανάκλαση της καρδιακής δυσλειτουργίας, ή Εάν, για τον ίδιο βαθμό καρδιακής δυσλειτουργίας, η CSR ασκεί μια ανεξάρτητη, αρνητική επίδραση στο μυοκάρδιο που πάσχει.

28 Οι ασθενείς με CHF και CSR-CSA έχουν σημαντικά ελαττωμένη επιβίωση Sin D et al Circulation 2000;102:61-66 n=66

29 Brack Τ et al CHEST 2007; 132:1463–1471 n=18 n=42 Η επιβίωση των ασθενών με CRS κατά την εγρήγορση …..solely performing sleep studies may not allow to adequately assess prognosis and tailor treatment in patients with severe heart failure….

30 ΟΥΔΟΣ CO2επίπεδα CO2 Φαρμακευτική Θεραπεία

31 ► Σταθεροποίηση του ανώτερου αεραγωγού ► Αύξηση του πνευμονικού όγκου ► Βρογχοδιαστολή ► Μείωση του έργου της αναπνοής ► Σχετική αύξηση του CO2 ► Μείωση του μεταφορτίου της αριστεράς ► Μείωση της πρόσληψης οξυγόνου από το μυοκάρδιο ► Μεταβολή του τόνου του αυτόνομου ΝΣ ► Μείωση του προφορτίου ► Χρόνος βελτίωσης της καρδιακής λειτουργίας : εβδομάδες Μηχανισμοί επίδρασης της Θετικής πίεσης των αεραγωγών στις διαταραχές της αναπνοής των ασθενών με ΧΚΑ

32 Αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των SDB στη ΧΚΑ ενδελεχής μελέτη και αντιμετώπιση της ΚΑ (φάρμακα- βηματοδότης …..) αποκλεισμός άλλων αιτίων δύσπνοιας Δύσκολα αντiμετωπίσιμη ΚΑ, συχνές εισαγωγές, παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια, κόπωση, ροχαλητό, επισκοπικά κλειστός ανώτερος αεραγωγός ΟΧΙ ΝΑΙ Παρακολούθηση ΑΗΙ<15 Μελέτη ύπνου ΣΑΑΥ ΑΗΙ>15 Κεντρικές ΑΗΙ>15 Γενικά μέτρα MAS CPAP CPAP( από 5-έως το μέγιστο ανεκτό (13cm H2O) Επανέλεγχος σε 3 μήνες Αν ΑΗΙ >15 σκεφθείτε ASV SaO2>92% όλο το βράδυ Naughton M.T. & Andreas S. Eur Respir Mon 2010. 50, 396–420.

33 Koyama Τ et al Circ J 2010; 74: 2118 – 2124 Η επίδραση του ASV στο κλάσμα εξώθησης

34 Koyama Τ et al Circ J 2010; 74: 2118 – 2124 Η επίδραση του ASV στα επίπεδα του BNP

35 Arzt M et al. Circulation 2007; 115: 3173-80 n=57 n=43 n=110 Η επιβίωση χωρίς τελικά συμβάματα

36 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !


Κατέβασμα ppt "Καρδιακή ανεπάρκεια & ύπνος Dr Ε. Δασκαλοπούλου-Βλαχογιάννη Πνευμονολόγος Μονάδα Ύπνου Γ.Ν. «Άγιος Παύλος» Θεσσαλονίκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google