Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

21ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΒΕ 2007 Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά ΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΟΤΑΝ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "21ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΒΕ 2007 Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά ΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΟΤΑΝ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 21ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΒΕ 2007 Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά ΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΟΤΑΝ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑ WHO ΚΡΙΤΗΡΙΑ Δ. Λεβισιανού¹, Ε. Αδαμοπούλου², Σ. Μακρυγιάννης³, Α. Κουτσοβασίλης¹, Δ. Αναστασόπουλος¹, Φ. Τρυποσκιάδης ⁴, Σ. Φούσας³, Α. Μελιδώνης¹ 1: Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΠ «Τζάνειο» 2: Αντιϋπερτασικό Ιατρείο ΓΝΠ «Τζάνειο» 3: Καρδιολογική κλινική ΓΝΠ «Τζάνειο» 4: Καρδιολογική κλινική Πανεπιστημιακού Νοσ. Λάρισας

2 Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά Oliver J et al, Arterioscl Thromb Vasc Biol 2003. 168 ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

3 ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά Παθογένεια • Μη ενζυματική γλυκοζυλίωση πρωτεϊνών-AGEs και αύξηση δεσμών κολλαγόνου • Αυξημένος βαθμός υπερτροφίας και ίνωσης λόγω αυξημένης δραστηριότητας τοπικών συστημάτων RAAS και μέσω κινασών IP3 λόγω υπερινσουλίναιμίας • Ενδοθηλιακή δυλειτουργία λόγω αυξημένης LDL, ελεύθερων λιπαρών οξέων, ενδοθηλίνης 1, μειωμένης αντιπονεκτίνης και αντινατριουριτικών πεπτιδίων Zieman et al, Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005

4 ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ The health 2000 survey, 401 άτομα ηλικίας >45 ετών Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά Sipila K et al. Metab Clin Exp 2007

5 Η ταχύτητα μετάδοσης σφυγμικού κύματος, δείκτης αρτηριοσκλήρυνσης και καρδιαγγειακού κινδύνου, είναι αυξημένη σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) και άτομα πάσχοντα από Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ). Δεν έχει διευκρινιστεί αν η προσθήκη του ΜΣ σε σακχαροδιαβητικούς ασθενείς συνεπάγεται ακόμη μεγαλύτερη αορτική σκλήρυνση, άρα και καρδιαγγειακό κίνδυνο. Με την παρούσα μελέτη προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε αυτό το ερώτημα. Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά ΣΚΟΠΟΣ

6 Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ (1) • 57 νέοι ασθενείς του Διαβητολογικού Κέντρου • 42 (75,9%) άνδρες • Καταγράφηκαν και ελέγχθηκαν: - Δείκτης Μάζας Σώματος [ΔΜΣ] - Ολική χοληστερόλη - LDL-C - HDL-C - Τριγλυκερίδια - Σάκχαρα νηστείας - HbA1c

7 Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ (2) • Υπολογίστηκε το πηλίκο A/C σε τυχαίο δείγμα ούρων •Καταγράφηκαν στοιχεία από το ιστορικό : - δυσλιπιδαιμία - αρτηριακή υπέρταση - κάπνισμα - γνωστή στεφανιαία νόσος • Διενεργήθηκε μέτρηση της σκλήρυνσης της αορτής με τη συσκευή Complior

8 Μεταβολικό σύνδρομο (NCEP ATP III) Γλυκόζη νηστείας ≥110mg/dl Αρτηριακή Πίεση ≥130/85mmHg Τριγλυκερίδια ορού ≥150mg/dl HDL ορού < 40mg/dl σε ♂ < 50mg/dl σε ♀ Περίμετρος μέσης > 102 cm σε ♂ > 88 cm σε ♀ Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

9 Μεταβολικό σύνδρομο (WHO) Ινσουλινοαντίσταση ΣΔ ή IFG ή IGT Αρτηριακή Πίεση ≥140/90mmHg Τριγλυκερίδια ορού ≥150mg/dl HDL ορού < 35mg/dl σε ♂ < 39mg/dl σε ♀ ΔΜΣ ή Waist/hip > 30 Kgr/m2 > 0,85 Αποβολή αλβουμίνης στα ούρα ή Αλβουμίνη/κρεατινίνη ούρων > 20 μgr/min > 30 mgr/gr Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

10 MetSNo MetSp-value PWVAV13,22±2,7711,46±3,26NS Waist110,3±9,1106,1±11,4NS HDL-C40,26±1054,67±100,031 LDL-C133,5±52,9125,3±17,1NS Τριγλυκερίδια166,1±82107±10NS Ολ χοληστερ.201,3±14,7206,9±61,8NS Ηλικία65±11,2365,3±14,8NS BMI33,8±6,329,6±5,5NS Υπέρταση%66,733,3NS Μικροαλβουμινουρία30,95±25,228,5 ±24,19NS ΣΝ%85,714,30,036 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ NCEP ATP III Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

11 MetSNo MetSp-value PWVAV13,37±2,7910,76±1,830,018 Waist107,4±8,3104,4±15,7NS HDL-C41,33±10,544,14±12,6NS LDL-C122,7±38,9154,8±62,5NS Τριγλυκερίδια191,3±112125,7±42,7NS Ολ χοληστερ.199,7±52,5224,1±65,4NS Ηλικία65±11,2365,3±14,8NS BMI30,9±7,729,4±4,7NS Υπέρταση%69,630,40,033 Μικροαλβουμινουρία31,28±26,826,8 ±21,67NS ΣΝ%57,242,8NS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ WHO Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

12 • NCEP ATPIII β=1,759 (p=0,113) • WHO β=3,186 (p=0,018). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (απλή γραμμική παλινδρόμηση) Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

13 Το ΜΣ σχετίζεται με την αορτική σκλήρυνση σε ασθενείς πάσχοντες από ΣΔ όταν για τον ορισμό του χρησιμοποιούνται τα κριτήρια του WHO. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

14 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά


Κατέβασμα ppt "21ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΒΕ 2007 Διαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά ΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΟΤΑΝ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google