Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  Βέλτιστος σχεδιασμός και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΟΧΟΙ 1.Προσδιορισμός και αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών αναγκών και προκλήσεων της Κυπριακής Οικονομίας, 2.Αξιολόγηση των επιλεγμένων Θεματικών Στόχων, 3.Αξιολόγηση των προτεινόμενων επενδυτικών Προτεραιοτήτων και ειδικών στόχων,

3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2) ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΟΧΟΙ 4.Σχετικότητα Προτεραιοτήτων, Προγραμμάτων και στόχων, 5. Αξιολόγηση της σχετικότητας και της σαφήνειας των δεικτών, 6.Συνάφεια της στρατηγικής με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και σύμφωνα με τις Οριζόντιες Αρχές, 7.Συνέργια μεταξύ των προτεραιοτήτων, 8.Αξιολόγηση του συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

4 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (3) 1. Έκθεση της Εκ των προτέρων Αξιολόγησης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 2014-2020. 2. Δύο Εκθέσεις Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης των Δύο ΕΠ που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 3. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Πρόγραμμα το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής

5 ΠΡΟΟΔΟΣ  Προκήρυξη 23 Απριλίου 2013  Τελευταία Ημερομηνία υποβολής Προσφορών 10 Μαΐου 2013  Εκτιμώμενο Κόστος: € 120,000  Διάρκεια: 15 μήνες

6 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ  Αξιολόγηση των προσφορών  Ετοιμασία της Έκθεσης Αξιολόγησης  Κατακύρωση/υπογραφή Συμφωνίας

7 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google