Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση του Συμφώνου των Δημάρχων Δρ. Χάρης Δούκας «Δράσεις των Τοπικών Κοινωνιών για την Αειφόρο Ενέργεια» Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 SEAP-PLUS: Adding.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση του Συμφώνου των Δημάρχων Δρ. Χάρης Δούκας «Δράσεις των Τοπικών Κοινωνιών για την Αειφόρο Ενέργεια» Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 SEAP-PLUS: Adding."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση του Συμφώνου των Δημάρχων Δρ. Χάρης Δούκας «Δράσεις των Τοπικών Κοινωνιών για την Αειφόρο Ενέργεια» Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 SEAP-PLUS: Adding to SEAP – more participants, more content across Europe IEE/11/978/SI2.615950

2 Κεντρικός ο Ρόλος των Πόλεων (1/2)

3 Κεντρικός ο Ρόλος των Πόλεων (2/2)  Το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας καταναλώνεται στις αστικές περιοχές.  Οι φιλόδοξοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνον εφόσον οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ενεργήσουν ως εταίροι.  Η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος απαιτεί ολιστική και μακροχρόνια αντιμετώπιση, βασισμένη στη συμμετοχή των πολιτών.  Ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης είναι η αναγωγή σε τοπικό επίπεδο.

4 Συμμετοχή στο Σύμφωνο (1/2) Δέσμευση των Δημάρχων να υπερβούν τους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για το 2020:  Μειώνοντας τις εκπομπές CO 2 στις επικράτειες τους τουλάχιστον κατά 20%  Μέσω της εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ). Πάνω από 4500 δήμοι από όλη την Ευρώπη είναι μέλη του Συμφώνου, εκ των οποίων περισσότεροι από 70 προέρχονται από την Ελλάδα.

5 Συμμετοχή στο Σύμφωνο (2/2) Το Σύμφωνο βήμα προς βήμα • ΒΗΜΑ 1: Υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων – Δημιουργία επαρκών διοικητικών δομών – Βασική Απογραφή Εκπομπών και ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια • ΒΗΜΑ 2: Υποβολή Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια – Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης σας για τη Βιώσιμη Ενέργεια – Παρακολούθηση της προόδου • ΒΗΜΑ 3: Τακτική υποβολή εκθέσεων εφαρμογής

6 Ο Χάρτης του Συμφώνου (1/2)

7 Ο Χάρτης του Συμφώνου (2/2)

8 Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δομή  Κύρια αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς: Τρέχον επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας και κύριες πηγές εκπομπών CO 2 ·  Μακροπρόθεσμο Όραμα και Συνολική Στρατηγική: Προβλεπόμενος συνολικός στόχος για τις εκπομπές CO 2, οι τομείς δράσης προτεραιότητας, το προσωπικό και οι οικονομικοί πόροι που θα διατεθούν.  Βασικά στοιχεία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια: Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής.

9 •Δήλωση της πολιτικής δέσμευσης για την αειφορία •Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων από τους λογαριασμούς ενέργειας •Πολιτική προβολή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας •Γνώση της παρούσας κατάστασης της πόλης •Δυνατότητα κατάστρωσης ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσης •Μηχανισμός για την παρακολούθηση των έργων αειφορίας στην πόλη •Λήψη τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης •Συνεργασία με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις και κοινότητες •Πρόσβαση σε προνομιούχα χρηματοδοτικά μέσα Γιατί να υπογράψουμε το Σύμφωνο;

10  Ελλάδα: – 4 Συντονιστές (…+ ΤΕΕ) – 5 Υποστηρικτές  Ενώ ολοένα και περισσότεροι δήμοι δείχνουν την πολιτική θέληση να ενταχθούν στο Σύμφωνο, δεν διαθέτουν πάντοτε τους οικονομικούς και τεχνικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους  «Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων» του ΤΕΕ  Κόμβος Σύνδεσης του «Συμφώνου των Δημάρχων», με τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τους Παρόχους Ενέργειας, και τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς που στηρίζουν θεσμικά την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της βιώσιμης ενέργειας, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κλίμακα Πολύπλευρη Υποστήριξη

11 Δρ. Χάρης Δούκας Email: hdoukas@teemail.grhdoukas@teemail.gr Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση του Συμφώνου των Δημάρχων Δρ. Χάρης Δούκας «Δράσεις των Τοπικών Κοινωνιών για την Αειφόρο Ενέργεια» Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 SEAP-PLUS: Adding."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google