Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση του Συμφώνου των Δημάρχων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση του Συμφώνου των Δημάρχων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση του Συμφώνου των Δημάρχων
Δρ. Χάρης Δούκας «Δράσεις των Τοπικών Κοινωνιών για την Αειφόρο Ενέργεια» Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 SEAP-PLUS: Adding to SEAP – more participants, more content across Europe IEE/11/978/SI

2 Κεντρικός ο Ρόλος των Πόλεων (1/2)
Ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δημιουργείται μέσα και από τις πόλεις. Το 80% του πληθυσμού ζει και εργάζεται σε πόλεις όπου καταναλώνεται το 80% της ενέργειας.

3 Κεντρικός ο Ρόλος των Πόλεων (2/2)
Η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος απαιτεί ολιστική και μακροχρόνια αντιμετώπιση, βασισμένη στη συμμετοχή των πολιτών. Ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης είναι η αναγωγή σε τοπικό επίπεδο. Το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας καταναλώνεται στις αστικές περιοχές. Οι φιλόδοξοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνον εφόσον οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ενεργήσουν ως εταίροι.

4 Συμμετοχή στο Σύμφωνο (1/2)
Δέσμευση των Δημάρχων να υπερβούν τους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για το 2020: Μειώνοντας τις εκπομπές CO2 στις επικράτειες τους τουλάχιστον κατά 20% Μέσω της εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ). Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές Πάνω από 4500 δήμοι από όλη την Ευρώπη είναι μέλη του Συμφώνου, εκ των οποίων περισσότεροι από 70 προέρχονται από την Ελλάδα.

5 Συμμετοχή στο Σύμφωνο (2/2)
Το Σύμφωνο βήμα προς βήμα ΒΗΜΑ 1: Υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων Δημιουργία επαρκών διοικητικών δομών Βασική Απογραφή Εκπομπών και ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια ΒΗΜΑ 2: Υποβολή Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης σας για τη Βιώσιμη Ενέργεια Παρακολούθηση της προόδου ΒΗΜΑ 3: Τακτική υποβολή εκθέσεων εφαρμογής Όλοι οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να υποβάλουν ΣΔΑΕ εντός του έτους που έπεται της προσχώρησής τους, καθώς και έκθεση αξιολόγησης τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή για αξιολόγηση, παρακολούθηση και εξακρίβωση. Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να: Προχωρήσουν στην ενεργειακή καταγραφή των δημοτικών καταναλώσεων καθώς και σε αποτίμηση των καταναλώσεων του οικιακού και τριτογενή τομέα - Βασική Απογραφή Εκπομπών Επιλέξουν μέτρα που προτείνονται σε διάφορους άξονες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, εκτιμώντας το κόστος για την εφαρμογή τους όπως επίσης και την αναμενόμενη μείωση των εκπομπών από την υλοποίηση τους Υποβάλλουν εντός ενός έτους το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) που αποτελεί στην ουσία τον ενεργειακό σχεδιασμό της πόλης μέχρι το 2020 Εφαρμόσουν το Σχεδίου Δράσης και να παρακολουθήσουν την πρόοδο / εφαρμογή - Τακτική υποβολή εκθέσεων εφαρμογής

6 Ο Χάρτης του Συμφώνου (1/2)

7 Ο Χάρτης του Συμφώνου (2/2)

8 Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια
Δομή Κύρια αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς: Τρέχον επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας και κύριες πηγές εκπομπών CO2· Μακροπρόθεσμο Όραμα και Συνολική Στρατηγική: Προβλεπόμενος συνολικός στόχος για τις εκπομπές CO2, οι τομείς δράσης προτεραιότητας, το προσωπικό και οι οικονομικοί πόροι που θα διατεθούν. Βασικά στοιχεία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια: Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής.

9 Γιατί να υπογράψουμε το Σύμφωνο;
Δήλωση της πολιτικής δέσμευσης για την αειφορία Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων από τους λογαριασμούς ενέργειας Πολιτική προβολή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Γνώση της παρούσας κατάστασης της πόλης Δυνατότητα κατάστρωσης ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσης Μηχανισμός για την παρακολούθηση των έργων αειφορίας στην πόλη Λήψη τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης Συνεργασία με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις και κοινότητες Πρόσβαση σε προνομιούχα χρηματοδοτικά μέσα

10 Πολύπλευρη Υποστήριξη
Ελλάδα: 4 Συντονιστές (…+ ΤΕΕ) 5 Υποστηρικτές Ενώ ολοένα και περισσότεροι δήμοι δείχνουν την πολιτική θέληση να ενταχθούν στο Σύμφωνο, δεν διαθέτουν πάντοτε τους οικονομικούς και τεχνικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους «Γραφείο Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων» του ΤΕΕ  Κόμβος Σύνδεσης του «Συμφώνου των Δημάρχων», με τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τους Παρόχους Ενέργειας, και τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς που στηρίζουν θεσμικά την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της βιώσιμης ενέργειας, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κλίμακα Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES), Region of Central Macedonia, Region of Crete Regional Union of Municipalities of Central Greece, PEDA, Network of Sustainable Aegean Islands (DAFNI), Network of Energy Producing Municipalities, E.G.T.C. AMPHICTYONY

11 Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!
Δρ. Χάρης Δούκας


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση του Συμφώνου των Δημάρχων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google