Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βαγής Σαμαθρακής1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βαγής Σαμαθρακής1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βαγής Σαμαθρακής1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

2 Βαγής Σαμαθρακής2 ΔΙΑΛΕΞΗ 8η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3 Βαγής Σαμαθρακής3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Ορισμός Τύποι Λήψης Αποφάσεων Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων Τεχνικές Βελτίωσης της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων

4 Βαγής Σαμαθρακής4 Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Mε την στενή έννοια η επιλογή της καλύτερης λύσης για την επίτευξη κάποιου στόχου. Η διαδικασία μέσω της οποίας τα στελέχη αποκρίνονται στις ευκαιρίες και απειλές αναλύοντας διάφορες εναλλακτικές και παίρνοντας αποφάσεις για τους στόχους της επιχείρησης και την πορεία δράσης της

5 Βαγής Σαμαθρακής5 Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1  Απόκριση στις ευκαιρίες: τα στελέχη αποκρίνονται στους τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης  Απόκριση στις απειλές: απόκριση στα εχθρικά προς την επιχείρηση συμβάντα

6 Βαγής Σαμαθρακής6 ΤΥΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Προγραμματισμένες Αποφάσεις: επαναλαμβανόμενη, σχεδόν αυτόματη διαδικασία –Η απόφαση έχει παρθεί πολλές φορές στο παρελθόν –Υπάρχουν κανόνες ή οδηγίες Π.χ. Απόφαση για νέα παραγγελία προμηθειών γραφείου

7 Βαγής Σαμαθρακής7 ΤΥΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1  Μη προγραμματισμένες Αποφάσεις: ασυνήθιστη κατάσταση, που δεν έχει αντιμετωπισθεί ξανά –Δεν υπάρχουν κανόνες. Η απόφαση είναι καινούργια –Η απόφαση στηρίζεται σε πληροφορίες και στην κρίση και διαίσθηση του στελέχους Π.χ. Πρέπει να επενδύσει η επιχείρηση σε νέες τεχνολογίες;

8 Βαγής Σαμαθρακής8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προτίμηση για το είδος των αποτελεσμάτων Αποφάσεις βασισμένες σε φανερούς υπολογισμούς (ΙΙΙ) Αποφάσεις βασισμένες στην κριτική ανάλυση (Ι) Αποφάσεις βασισμένες στο συμβιβασμό (IV) Αποφάσεις βασισμένες στην έμπνευση (II) ΣαφήςΑσαφής Γνώση σχέσης αιτίας-αποτελέσματος Ελλιπής Πλήρης

9 Βαγής Σαμαθρακής9 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  Συνθήκες κρίσης  Διαίσθηση  Προσωπικότητα & εξυπνάδα  Ποιότητα & πρόσβαση πληροφοριών  Πολιτικοί παράγοντες  Βαθμός αβεβαιότητας  Αξίες του ατόμου που λαμβάνει αποφάσεις  Χρονοτριβή

10 Βαγής Σαμαθρακής10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

11 Βαγής Σαμαθρακής11 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ  Εντοπισμός του πραγματικού προβλήματος ή προβλημάτων  Ανάλυση των υπαρχόντων στοιχείων και πληροφοριών - και ίσως αναζήτηση καινούργιων - με σκοπό τον εντοπισμό των αιτιών, οι οποίες έχουν οδηγήσει στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

12 Βαγής Σαμαθρακής12 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Προσδιορισμός των κριτηρίων με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτεινόμενες λύσεις στη συνέχεια και επιλογή κατόπιν μιας συγκεκριμένης λύσης

13 Βαγής Σαμαθρακής13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Διατύπωση εναλλακτικών λύσεων, διότι συνήθως τα πράγματα στην επιχειρησιακή ζωή -όπως και στην κοινωνική ζωή γενικότερα δεν είναι μαύρο - άσπρο, αλλά απαιτούν μια διεξοδική και σφαιρική ανάλυση του θέματος.

14 Βαγής Σαμαθρακής14 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Κριτική ανάλυση της καθεμιάς εναλλακτικής. Δηλ. αναζήτηση των ισχυρών σημείων (strengths) και των αδυναμιών (weaknesses) της κάθε πρότασης. Κάθε πρόταση εξετάζεται και αναλύεται σε σχέση με τα κριτήρια που καθορίσθηκαν στο δεύτερο βήμα.

15 Βαγής Σαμαθρακής15 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Επιλογή τελικά της πρότασης η οποία συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα και τα λιγότερα μειονεκτήματα. Αν βεβαίως ακολουθηθεί μια ποσοτική προσέγγιση με συντελεστές βαρύτητας, τότε επιλέγεται η πρόταση που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βαθμό.

16 Βαγής Σαμαθρακής16 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Νόμιμη; Ηθική; Οικονομική; Πρακτική; Είναι η δυνατή πορεία δράσης

17 Βαγής Σαμαθρακής17 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - 1  Νόμιμη; Τα στελέχη πρέπει να σιγουρευτούν ότι η εναλλακτική είναι νόμιμη στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό για εξαγωγές  Ηθική; η εναλλακτική πρέπει να είναι ηθική και να μη βλάπτει τα συμφέροντα των ομάδων συμφερόντων χωρίς λόγο  Οικονομική; Μπορεί η οργάνωση να υποστηρίξει την εναλλακτική δεδομένων των στόχων της;  Πρακτική; Υπάρχουν οι ικανότητες και οι πόροι για να υλοποιηθεί η εναλλακτική;

18 Βαγής Σαμαθρακής18 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Εδώ πρέπει να δοθούν οι σχετικές εντολές για το ποιος θα κάνει τι, πότε, πώς και πού.

19 Βαγής Σαμαθρακής19 “ΑΝΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ” ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Μετά την υλοποίηση της απόφασης και σε εύθετο χρόνο χρειάζεται να υπάρξει “ αναπληροφόρηση” (feedback), για την πορεία εφαρμογής της απόφασης, προς τους managers που είχαν αποφασίσει. Αυτό είναι απαραίτητο κυρίως για να διαπιστωθεί αν όντως εφαρμόσθηκε ή εφαρμόζεται η απόφαση.

20 Βαγής Σαμαθρακής20 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  Brainstorming (Καταιγισμός Ιδεών): τα στελέχη συναντώνται πρόσωπο με πρόσωπο για τη δημιουργία και τη συζήτηση πολλών εναλλακτικών σε προκαθορισμένο χρόνο Εμπόδιο στο brainstorming (Production blocking) Τα μέλη δεν μπορούν να απορροφήσουν όλες τις πληροφορίες που παρουσιάζονται και μπορεί να ξεχάσουν και τις δικές του εναλλακτικές

21 Βαγής Σαμαθρακής21 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 Ονομαστική Τεχνική (Nominal Group Technique): Χρησιμοποιείται μια πλήρως δομημένη agenda για τη συνάντηση, η οποία επιτρέπει στον κάθε συμμετέχοντα να προτείνει ιδέες χωρίς οι υπόλοιποι συμμετέχοντες να τις σχολιάζουν. Παρόμοια με το brainstorming, όμως κάθε μέλος γράφει πρώτα τις εναλλακτικές που θα προτείνει Αποφεύγεται έτσι το εμπόδιο του production blocking στο brainstorming Όλες οι εναλλακτικές διαβάζονται στη συνέχεια Κατόπιν γίνεται συζήτηση και κατάταξη των εναλλακτικών

22 Βαγής Σαμαθρακής22 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 Τεχνική Delphi: γραπτή παρουσίαση, τα στελέχη δεν συναντώνται προσωπικά 1. Προσδιορισμός του προβλήματος και κλήση των μελών να δώσουν πιθανές λύσεις μέσα από μια σειρά προσεκτικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων 2. Συμπλήρωση από κάθε μέλος του πρώτου ερωτηματολογίου ανώνυμα και ανεξάρτητα 3. Συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από το πρώτο ερωτηματολόγιο σ' ένα μέρος, καταγραφή και αναπαραγωγή 4. Λήψη ενός αντιγράφου των αποτελεσμάτων από κάθε μέλος 5. Κλήση των συμμετεχόντων να προτείνουν τις λύσεις τους. 6. Τα βήματα 4 και 5 επαναλαμβάνονται έως ότου επιτευχθεί συναίνεση

23 Βαγής Σαμαθρακής23 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Η λήψη των αποφάσεων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα βασικά θεμέλια για την κατάλληλη εφαρμογή των λειτουργιών του μάνατζμεντ  Η διαδικασία της λήψης απόφασης περιλαμβάνει ορισμένα βήματα. Η ορθολογική εκτέλεση των επιμέρους βημάτων μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της συνολικής διαδικασίας, δηλαδή τη λήψη καλύτερων διοικητικών αποφάσεων


Κατέβασμα ppt "Βαγής Σαμαθρακής1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google