Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

2 Βαγής Σαμαθρακής2 ΔΙΑΛΕΞΗ 11η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

3 Βαγής Σαμαθρακής3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΌΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

4 Βαγής Σαμαθρακής4 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1  Στην αγορά συμμετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές  Τα προσφερόμενα αγαθά είναι ομοιογενή  Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην είσοδο και έξοδο των επιχειρήσεων στην αγορά  Υπάρχει πλήρη πληροφόρηση και για τους αγοραστές και για τους πωλητές

5 Βαγής Σαμαθρακής5 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 2 Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω χαρακτηριστικών, οι ανταγωνιστικές αγορές έχουν τις παραπάνω ιδιότητες:  Οι ενέργειες ενός μεμονωμένου αγοραστή ή πωλητή έχουν ελάχιστη επίδραση στην τιμή που διαμορφώνεται στην αγορά  Γνωρίζοντας την παραπάνω ιδιότητα, οι αγοραστές και οι πωλητές δέχονται την τιμή αγοράς ως δεδομένη

6 Βαγής Σαμαθρακής6 ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Καθώς κάθε επιχείρηση δέχεται ως δεδομένη την τιμή στην αγορά, τότε αντιμετωπίζει μία τελείως ελαστική καμπύλη ζήτησης

7 Βαγής Σαμαθρακής7

8 8

9 9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - 1  Το συνολικό έσοδο μιας επιχείρησης είναι η αξία των συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης TR=(P*Q)  Το μέσο έσοδο μιας επιχείρησης είναι το συνολικό διαιρούμενο με το μέγεθος των πωλήσεων και ισούται με την τιμή AR=TR/Q=(P*Q)/Q=P

10 Βαγής Σαμαθρακής10 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - 2 Το οριακό έσοδο μιας επιχείρησης είναι η μεταβολή στο συνολικό έσοδο από την αύξηση των πωλήσεων κατά μια μονάδα MR=ΔTR/ΔQ=Δ(P*Q)/ΔQ Kαθώς οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις δέχονται την τιμή ως δεδομένη, δηλαδή δεν μεταβάλλεται καθώς η επιχείρηση μεταβάλλει την παραγωγή της, τότε: MR=P

11 Βαγής Σαμαθρακής11 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Εξετάζουμε τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων που έχουν σαν στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους

12 Βαγής Σαμαθρακής12

13 Βαγής Σαμαθρακής13

14 Βαγής Σαμαθρακής14

15 Βαγής Σαμαθρακής15 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Η επιχείρηση μεγιστοποιεί το κέρδος της στο επίπεδο παραγωγής όπου, το οριακό έσοδο και το οριακό κόστος είναι ακριβώς ίσα Η καμπύλη οριακού κόστους καθορίζει πόση ποσότητα είναι διατεθειμένη να προσφέρει μια ανταγωνιστική επιχείρηση σε μια συγκεκριμένη τιμή, οπότε είναι ταυτόχρονα και η καμπύλη προσφοράς της

16 Βαγής Σαμαθρακής16 ΟΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βραχυχρόνιες  Αν παραμείνει στην αγορά να συνεχίσει να παράγει ή να διακόψει την παραγωγή ( διακοπή εργασιών );  Αν παραμείνει στην αγορά και παράγει τι ποσότητα να παράγει; Μακροχρόνιες  Να παραμείνει ή να βγει από την αγορά ( έξοδος );

17 Βαγής Σαμαθρακής17 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  Βραχυχρόνια μία επιχείρηση μπορεί να έχει ζημιά  Η διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης δε σημαίνει ότι μπορεί να αποφύγει το πάγιο κόστος

18 Βαγής Σαμαθρακής18 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Μια επιχείρηση διακόπτει την παραγωγική της δραστηριότητα προσωρινά μόνο όταν το συνολικό έσοδο δεν καλύπτει το μεταβλητό κόστος, δηλ. όταν: TR < VC  TR/Q < VC/Q Το οποίο σημαίνει ότι: AR = P < AVC Σύγκριση της τιμής που θα εισπράξει για μια τυπική μονάδα με το μέσο κόστος παραγωγής αυτής της μονάδας Οπότε η βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς είναι το τμήμα της καμπύλης οριακού κόστους που βρίσκεται πάνω από το μέσο μεταβλητό κόστος

19 Βαγής Σαμαθρακής19 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δύο πράγματα είναι διαφορετικά όταν παίρνουμε μακροχρόνιες αποφάσεις  Ο αριθμός των επιχειρήσεων μπορεί να αλλάξει (είσοδος/έξοδος)  Η παραγωγική δυνατότητα μιας επιχείρησης μπορεί να αλλάξει (μεταβάλλοντας τα πάγια κόστη)

20 Βαγής Σαμαθρακής20 ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Μια ανταγωνιστική επιχείρηση εξέρχεται από την αγορά μόνο όταν το συνολικό έσοδο δεν καλύπτει το συνολικό κόστος, δηλ. όταν: TR { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/7/1878935/slides/slide_20.jpg", "name": "Βαγής Σαμαθρακής20 ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Μια ανταγωνιστική επιχείρηση εξέρχεται από την αγορά μόνο όταν το συνολικό έσοδο δεν καλύπτει το συνολικό κόστος, δηλ.", "description": "όταν: TR

21 Βαγής Σαμαθρακής21 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MC ATC AVC Κόστος Ποσότητα Μακροχρόνια Καμπύλη Προσφοράς Βραχυχρόνια Καμπύλη Προσφοράς Σημείο Εξόδου από την Αγορά Σημείο Διακοπής Εργασιών

22 Βαγής Σαμαθρακής22 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υποθέτοντας ότι υπάρχουν 1,000 όμοιες επιχειρήσεις στην αγορά, μπορούμε με οριζόντια άθροιση, να βρούμε την συνολική προσφορά της αγοράς

23 Βαγής Σαμαθρακής23 ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά, αυξάνει η προσφερόμενη ποσότητα και επομένως μειώνεται η τιμή και τα κέρδη Με την έξοδο επιχειρήσεων από την αγορά, μειώνεται η προσφερόμενη ποσότητα και επομένως αυξάνεται η τιμή και τα κέρδη

24 Βαγής Σαμαθρακής24 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ & ΕΞΟΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο τέλος της διαδικασίας εισόδου και εξόδου, οι επιχειρήσεις που θα παραμείνουν στην αγορά πρέπει να αποκομίζουν μηδενικό κέρδος. Υπάρχει μία μόνο τιμή που δίνει μηδενικό κέρδος και είναι το ελάχιστο μέσο συνολικό κόστος. Η μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς θα πρέπει να είναι οριζόντια στην τιμή αυτή

25 Βαγής Σαμαθρακής25 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Στο αρχικό σημείο (P 0, Q 0 ) οι επιχειρήσεις έχουν μηδενικό κέρδος. Μια αύξηση της ζήτησης από D 0 σε D 1, και η βραχυχρόνια ισορροπία μεταφέρεται στο (P 1, Q 1 ), όπου οι επιχειρήσεις έχουν κέρδος. Κάποιες μπαίνουν στην αγορά και η καμπύλη προσφοράς μετακινείται στο S 1. Η νέα μακροχρόνια ισορροπία είναι (P 0, Q 1 ).

26 Βαγής Σαμαθρακής26 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Στο αρχικό σημείο (P 1, Q 0 ) οι επιχειρήσεις έχουν μηδενικό κέρδος. Μια μείωση της ζήτησης από D 0 σε D 1, και η βραχυχρόνια ισορροπία μεταφέρεται στο (P 0, Q 1 ), όπου οι επιχειρήσεις έχουν ζημιά. Κάποιες βγαίνουν από την αγορά και η καμπύλη προσφοράς μετακινείται στο S 1. Η νέα μακροχρόνια ισορροπία είναι (P 1, Q 2 ).

27 Βαγής Σαμαθρακής27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Οι επιχειρήσεις σε τέλεια ανταγωνιστικές αγορές δέχονται την τιμή ως δεδομένη και επομένως: P=MR=AR  Η επιχείρηση παράγει στο σημείο όπου: MC=MR  Η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης είναι η καμπύλη οριακού της κόστους

28 Βαγής Σαμαθρακής28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Βραχυχρόνια, η επιχείρηση επιλέγει να μην παράγει όταν η τιμή είναι μικρότερη του μέσου μεταβλητού κόστους  Μακροχρόνια, η επιχείρηση επιλέγει να βγει εκτός αγοράς, όταν η τιμή είναι μικρότερη του μέσου συνολικού κόστους  Μακροχρόνια, με ελεύθερη είσοδο και έξοδο, το κέρδος είναι μηδενικό και όλες οι επιχειρήσεις παράγουν στην αποτελεσματική τους κλίμακα


Κατέβασμα ppt "Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google