Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

2 Ορισμός Μάνατζμεντ Μάνατζμεντ: σύνολο ενεργειών (ή λειτουργιών), όπως ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση-ηγεσία και ο έλεγχος, για την επίτευξη των στόχων μίας ομάδας (πχ. επιχείρηση) με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο

3 Προγραμματισμός Λειτουργία καθορισμού στόχων και διαμόρφωσης σχεδίων δράσης για την επίτευξή τους, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών και ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον-εσωτερικό και εξωτερικό- της επιχείρησης

4 Οργάνωση Λειτουργία καταμερισμού εργασίας, κατανομής (υλικών ) πόρων, ανάθεσης εργασιών σε άτομα και καθορισμού των σχέσεων εξουσίας και ευθύνης

5 Διεύθυνση-Ηγεσία Λειτουργία για την κατεύθυνση και επίβλεψη των εργαζομένων και επηρεασμού της συμπεριφοράς τους μέσω συστημάτων και διαδικασιών παρακίνησης, επικοινωνίας, διαμόρφωσης οράματος, κουλτούρας και εργασιακού κλίματος και διευθέτησης συγκρούσεων

6 Έλεγχος Λειτουργία για τον έλεγχο αποτελεσμάτων, συστημάτων, διαδικασιών και εργαζομένων για τη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των προγραμματισθέντων και την ανάληψη διορθωτικών δράσεων

7 Αποδοτικότητα-Αποτελεσματικότητα
Στόχος της διοίκησης κάθε επιχείρησης είναι να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητά της και την αποδοτικότητά της Αποδοτικότητα: Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να βγάζει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τους πόρους που χρησιμοποιεί Αποτελεσματικότητα: Ο βαθμός επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων. Είναι ένα μέτρο που δείχνει αν οι ‘μάνατζερ’ ‘κάνουν τα σωστά πράγματα’

8 Σχήμα 1 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ –ΣΚΟΠΟΙ
Αξιοποίηση των πόρων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ –ΣΚΟΠΟΙ Επίτευξη στόχων Υψηλή απώλεια Χαμηλή Απώλεια Υψηλή επίτευξη Χαμηλή επίτευξη Η διοίκηση επιδιώκει: Χαμηλή απώλεια πόρων (υψηλή αποδοτικότητα) Υψηλή επίτευξη στόχων (υψηλή αποτελεσματικότητα)

9 Μάνατζερ Αυτός ο οποίος οργανώνει την εργασία και διευθύνει την ολοκλήρωσή της Αυτός ο οποίος έχει την εξουσία και την ευθύνη για την μετατροπή πολιτικών και προγραμμάτων σε αποτελεσματική δράση για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων Αυτός ο οποίος έχει υφιστάμενους και λαμβάνει αποφάσεις

10 Σχήμα 2: Διοικητικά επίπεδα

11 Τομείς Διοίκησης Παραγωγή Μάρκετιγκ-πωλήσεις Χρημ/κά Έρευνα & ανάπτυξη
Ανθρώπινοι πόροι Προμήθειες Δημόσιες σχέσεις

12 Στελέχη Λειτουργικά: υπεύθυνα για τους εργαζόμενους
Γενικά: έχουν ευθύνη για τις λειτουργίες μίας ολόκληρης επιχείρησης Γραμμικά: είναι υπεύθυνα για όσους εργάζονται σε τμήματα που παράγουν το προϊόν ή παρέχουν την υπηρεσία Επιτελικά: προϊστανται των υποστηρικτικών ή επιτελικών τμημάτων Υπεύθυνοι ειδικού έργου: προίστανται μίας ομάδας εργαζομένων για εκτέλεση ενός ειδικού έργου

13 Ρόλοι του μάνατζερ Διαπροσωπικοί Ρόλοι διαχείρισης πληροφοριών
Ρόλοι λήψης αποφάσεων Συγκρούσεις, επικοινωνία, σχέσεις με συνεργάτες κλπ

14 Διοικητικές ικανότητες
Αντιληπτική ικανότητα Ικανότητα ανθρωπίνων σχέσεων Τεχνική ικανότητα Ικανότητα επικοινωνίας Ικανότητα προγραμματισμού και διοίκησης Ικανότητα ομαδικής εργασίας Ικανότητα στρατηγικών ενεργειών Ικανότητα παγκόσμιας θεώρησης Ικανότητα αυτοελέγχου

15 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Το μάνατζμεντ στην αρχαία εποχή
Γραμμή ή αλυσίδα εξουσίας: εξουσία από τα ανώτατα στελέχη στα κατώτατα Εξουσιοδότηση: η εκχώρηση εξουσίας στα κατώτατα και μεσαία διοικητικά επίπεδα Επιτελείς: δημιουργία ομάδων με ειδικές γνώσεις για να βοηθήσουν τα στελέχη Ενότητα εξουσίας: κάθε υφιστάμενος έχει έναν και μόνον προϊστάμενο

16 Το μάνατζμεντ στη βιομηχανική και σύγχρονη εποχή:
Η θεώρηση των κλασικών του μάνατζμεντ: α) Σχολή επιστημονικής διοίκησης: Frederick Ταylor : καθορισμός προτύπου για εκτέλεση κάθε εργασίας, έλεγχος & επίβλεψη εργατών, επιλογή και εκπαίδευση εργατών, αμοιβές και κίνητρα με βάση την παραγωγικότητα. Ο Taylor ασχολήθηκε με τη βελτίωση της παραγωγικότητας

17 Επιρροή στο σύγχρονο μάνατζμεντ:
Επιστημονική λήψη αποφάσεων Μελέτη χρόνου και κινήσεων Προτυποποίηση Καθορισμός στόχων Παροχή κινήτρων Ατομική έναντι ομαδικής εργασίας Εκπαίδευση στελεχών Επιστημονική επιλογή προσωπικού Μικρότερες ώρες εργασίας, διαλείμματα

18 Σχολή των αρχών διοίκησης (Fayol):
Καταμερισμός εργασίας Εξουσία με αντίστοιχη ευθύνη Ενότητα εξουσίας Ενότητα διεύθυνσης /κατεύθυνσης (ένας επικεφαλής/ένα σχέδιο δράσης) Τάξη Σταθερότητα/μονιμότητα προσωπικού Υποταγή του ατομικού στο γενικό συμφέρον

19 Weber: Καταγραφή διοικητικών πράξεων και αποφάσεων Κανόνες, διαδικασίες, πρότυπα Απρόσωπη βάση (αξιολόγησης κλπ) Καταμερισμός εργασίας Ιεραρχική δομή Μονιμότητα προσωπικού Ορθολογισμός Τυπικές διαδικασίες Επαγγελματίες μάνατζερ

20


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google