Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

2 Βαγής Σαμαθρακής2 ΔΙΑΛΕΞΗ 9η ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3 Βαγής Σαμαθρακής3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ  ΣΚΟΠΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  ΦΘΙΝΟΝ ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

4 Βαγής Σαμαθρακής4 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο οικονομικός στόχος κάθε επιχείρησης υποθέτουμε ότι είναι η μεγιστοποίηση των κερδών της

5 Βαγής Σαμαθρακής5 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο Νόμος της προσφοράς  Οι επιχειρήσεις επιθυμούν να παράγουν μεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιμή  Ως εκ τούτου, η καμπύλη προσφοράς έχει θετική κλίση

6 Βαγής Σαμαθρακής6 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό έσοδο Το πόσο που εισπράττει μια επιχείρηση από την πώληση του προϊόντος ή των υπηρεσιών της Συνολικό κόστος Το πόσο που πληρώνει μια επιχείρηση για την αγορά των εισροών που χρησιμοποιεί στην παραγωγή του αγαθού ή υπηρεσίας

7 Βαγής Σαμαθρακής7 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΑΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Το κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης συμπεριλαμβάνει το σύνολο των κοστών ευκαιρίας που συνεπάγεται η παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας

8 Βαγής Σαμαθρακής8 ΦΑΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ Το κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης περιλαμβάνει φανερά και αφανή κόστη  Το φανερό κόστος είναι το άμεσα πληρωτέο κόστος των συντελεστών παραγωγής  Το αφανές κόστος δεν ενέχει άμεση πληρωμή

9 Βαγής Σαμαθρακής9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ  Οι οικονομολόγοι  Οι οικονομολόγοι υπολογίζουν το οικονομικό κέρδος μιας επιχείρησης ως τη διάφορα του συνολικού εσόδου μείον το συνολικό κόστος ευκαιρίας (φανερό και αφανές)  Οι λογιστές  Οι λογιστές υπολογίζουν το λογιστικό κέρδος ως τη διάφορα του συνολικού εσόδου μείον το φανερό κόστος. Δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνουν τα αφανή κόστη

10 Βαγής Σαμαθρακής10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ  Όταν τα συνολικά έσοδα υπερβαίνουν το σύνολο των φανερών και αφανών λοστών, η επιχείρηση έχει οικονομικό κέρδος  Το οικονομικό κέρδος είναι πάντοτε μικρότερο του λογιστικού

11 Βαγής Σαμαθρακής11

12 Βαγής Σαμαθρακής12 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η συνάρτηση παραγωγής είναι η σχέση ανάμεσα στην ποσότητα των εισροών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός αγαθού και στην παραγόμενη ποσότητα του αγαθού αυτού

13 Βαγής Σαμαθρακής13

14 Βαγής Σαμαθρακής14 ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Το οριακό προϊόν κάθε εισροής είναι η αύξηση της παραγωγής που προκύπτει από μια πρόσθετη μονάδα εισροής του μεταβλητού συντελεστή Προσθετό προϊόν Οριακό Προϊόν = Προσθετή εισροή

15 Βαγής Σαμαθρακής15 ΦΘΙΝΟΝ ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Φθίνον οριακό προϊόν είναι η ιδιότητα την οποία έχει το οριακό προϊόν μιας εισροής να μειώνεται καθώς αυξάνεται η ποσότητα της χρησιμοποιούμενης εισροής Παράδειγμα: Καθώς μια επιχείρηση προσλαμβάνει όλο και περισσότερους εργάτες, ο κάθε νέος εργάτης συνεισφέρει λιγότερο, καθώς η επιχείρηση έχει περιορισμένο εξοπλισμό βραχυχρόνια

16 Βαγής Σαμαθρακής16 ΦΘΙΝΟΝ ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  Η κλίση της συνάρτησης παραγωγής μετρά το οριακό προϊόν μιας εισροής  Καθώς το οριακό προϊόν μειώνεται, η συνάρτηση παραγωγής γίνεται πιο οριζόντια

17 Βαγής Σαμαθρακής17 ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  Η σχέση μεταξύ της παραγόμενης ποσότητας και του κόστους παραγωγής προσδιορίζει την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης  Η καμπύλη συνολικού κόστους δείχνει την παραπάνω σχέση γραφικά

18 Βαγής Σαμαθρακής18

19 Βαγής Σαμαθρακής19 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ Το κόστος παραγωγής μπορεί να χωριστεί σε: δεν μεταβάλλεται  Σταθερό κόστος είναι το κόστος το οποίο δεν μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται η παραγόμενη ποσότητα μεταβάλλεται  Μεταβλητό κόστος είναι το κόστος το οποίο μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται η παραγόμενη ποσότητα

20 Βαγής Σαμαθρακής20 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC)  Συνολικό Μεταβλητό Κόστος (TVC)  Συνολικό Κόστος (TC) TC = TFC + TVC

21 Βαγής Σαμαθρακής21

22 Βαγής Σαμαθρακής22 ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ  Το μέσο κόστος υπολογίζεται διαιρώντας την κάθε κατηγορία κόστους με την παραγόμενη ποσότητα  Το μέσο κόστος είναι το κόστος της αντιπροσωπευτικής παραγόμενης μονάδας

23 Βαγής Σαμαθρακής23 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  Μέσο Σταθερό Κόστος (AFC)  Μέσο Μεταβλητό Κόστος (AVC)  Μέσο Συνολικό Κόστος (ATC) ATC = AFC + AVC

24 Βαγής Σαμαθρακής24 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ AFC=FC/Q AVC=VC/Q ATC=TC/Q

25 Βαγής Σαμαθρακής25

26 Βαγής Σαμαθρακής26 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Υποθέτουμε ότι ο στόχος της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση των κερδών της (συνολικά έσοδα μείον συνολικά κόστη)  Οι οικονομολόγοι όταν εξετάζουν τα κόστη μιας επιχείρησης συμπεριλαμβάνουν όλα τα κόστη ευκαιρίας (φανερά και αφανή)

27 Βαγής Σαμαθρακής27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Το κόστος μιας επιχείρησης υπολογίζεται από την παραγωγική διαδικασία  Η συνάρτηση παραγωγής της επιχείρησης γίνεται οριζόντια καθώς η ποσότητα μιας εισροής αυξάνει, ιδιότητα η οποία ονομάζεται φθίνον οριακό προϊόν

28 Βαγής Σαμαθρακής28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Τα συνολικά κόστη μιας επιχείρησης διαχωρίζονται σε σταθερά (τα οποία δεν μεταβάλλονται καθώς μεταβάλλεται η παραγόμενη ποσότητα) και μεταβλητά  Το μέσο κόστος είναι το συνολικό κόστος διηρημένο με την παραγόμενη ποσότητα


Κατέβασμα ppt "Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google