Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

2 Βαγής Σαμαθρακής2 ΔΙΑΛΕΞΗ 4η ΑΓΟΡΕΣ & ΖΗΤΗΣΗ

3 Βαγής Σαμαθρακής3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ  ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΩΝ  ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

4 Βαγής Σαμαθρακής4 ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΩΝ Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης  Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονομικοί όροι  Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάμεις, τη ζήτηση και την προσφορά

5 Βαγής Σαμαθρακής5 ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΩΝ Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Η μοντέρνα μικροοικονομική εξετάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στις αγορές για τον καθορισμό της τιμής ισορροπίας

6 Βαγής Σαμαθρακής6 ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΩΝ Αγορές και ανταγωνισμός Οι όροι της ζήτησης και προσφοράς αναφέρονται στη συμπεριφορά των ατόμων………… καθώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στις αγορές

7 Βαγής Σαμαθρακής7 ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΩΝ Αγορά  Η αγορά αποτελείται από μια ομάδα αγοραστών και πωλητών ενός συγκεκριμένου αγαθού ή υπηρεσίας  Οι αγοραστές προσδιορίζουν τη ζήτηση  Οι πωλητές προσδιορίζουν την προσφορά

8 Βαγής Σαμαθρακής8 ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΩΝ Ανταγωνιστικές αγορές Η ανταγωνιστική αγορά είναι μια αγορά ……  με πολλούς αγοραστές και πωλητές  την οποία δεν ελέγχει κανείς τους  και στην οποία οι αγοραστές και πωλητές δρουν επιλέγοντας στα πλαίσια ενός περιορισμένου εύρους τιμών

9 Βαγής Σαμαθρακής9 ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΩΝ Τέλειος ή μη ανταγωνισμός Τέλειος ανταγωνισμός  Ομοιόμορφα αγαθά  Μεγάλος αριθμός αγοραστών και πωλητών κανείς από τους οποίους δεν μπορεί να επηρεάσει την τιμή Μονοπώλιο  Ένας πωλητής ο οποίος ελέγχει την τιμή στην αγορά

10 Βαγής Σαμαθρακής10 ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΩΝ Τέλειος ή μη ανταγωνισμός Ολιγοπώλιο  Λίγοι πωλητές  Οι πωλητές αποφεύγουν τον σκληρό ανταγωνισμό Μονοπωλιακός ανταγωνισμός  Πολλοί πωλητές  Διαφοροποιημένα προϊόντα

11 Βαγής Σαμαθρακής11 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Η έννοια της ζήτησης Ζητούμενη ποσότητα είναι η ποσότητα ενός αγαθού ή υπηρεσίας την οποία οι αγοραστές θέλουν και μπορούν να αγοράσουν

12 Βαγής Σαμαθρακής12 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Πίνακας και καμπύλη ζήτησης  Ο πίνακας ζήτησης είναι ο πίνακας που δείχνει τη σχέση μεταξύ της τιμής ενός αγαθού και της ζητούμενης ποσότητας  Η καμπύλη ζήτησης είναι το διάγραμμα το οποίο απεικονίζει τη σχέση μεταξύ της τιμής ενός αγαθού και της ζητούμενης ποσότητας

13 Βαγής Σαμαθρακής13 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

14 Βαγής Σαμαθρακής14 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ο Νόμος της Ζήτησης Μας λέει ότι η καμπύλη ζήτησης έχει αρνητική κλίση (αρνητική σχέση μεταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας)

15 Βαγής Σαμαθρακής15 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

16 Βαγής Σαμαθρακής16 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης  Εισόδημα καταναλωτών  Τιμές σχετικών προϊόντων  Καταναλωτικές προτιμήσεις  Προσδοκίες καταναλωτών  Αριθμός καταναλωτών  Διαφήμιση

17 Βαγής Σαμαθρακής17 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

18 Βαγής Σαμαθρακής18 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

19 Βαγής Σαμαθρακής19 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Τιμές σχετικών Αγάθων Όταν μία άνοδος της τιμής ενός αγαθού οδηγεί στην αύξηση της ζήτησης ενός αλλού αγαθού, τότε τα δύο αγαθά ονομάζονται υποκατάστατα (καφές-τσάι)

20 Βαγής Σαμαθρακής20 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Τιμές σχετικών Αγάθων Όταν μία άνοδος της τιμής ενός αγαθού οδηγεί στη μείωση της ζήτησης ενός άλλου αγαθού, τότε τα δύο αγαθά ονομάζονται συμπληρωματικά (καφές-ζάχαρη)

21 Βαγής Σαμαθρακής21 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Καταναλωτικές προτιμήσεις Αν αρέσει στους καταναλωτές κάποιο προϊόν τότε καταναλώνουν περισσότερη ποσότητα απ’ αυτό Οι προτιμήσεις διαμορφώνονται από ιστορικές και ψυχολογικές δυνάμεις Τους οικονομολόγους τους ενδιαφέρει η αλλαγή των προτιμήσεων

22 Βαγής Σαμαθρακής22 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Προσδοκίες καταναλωτών Οι προσδοκίες των καταναλωτών για το μέλλον μπορεί να επηρεάζουν σήμερα τη ζήτηση για ένα αγαθό (Π.χ. η προσδοκία για μελλοντική άνοδο των τιμών του πετρελαίου θα οδηγήσει σε αύξηση της σημερινής ζήτησης)

23 Βαγής Σαμαθρακής23 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ceteris paribus Είναι μια Λατινική φράση που σημαίνει ότι όλες οι άλλες μεταβλητές υποτίθεται ότι παραμένουν σταθερές

24 Βαγής Σαμαθρακής24 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Αλλαγή της ζητούμενης ποσότητας Πρόκειται για μία μετακίνηση πάνω στην καμπύλη ζήτησης η οποία προέρχεται από μία αλλαγή στην τιμή του προϊόντος

25 Βαγής Σαμαθρακής25 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

26 Βαγής Σαμαθρακής26 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Αλλαγή της ζήτησης Πρόκειται για μία μετακίνηση της καμπύλης ζήτησης, είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά, η οποία προέρχεται από τις αλλαγές σε μεταβλητές εκτός της τιμής

27 Βαγής Σαμαθρακής27 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

28 Βαγής Σαμαθρακής28 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Περίληψη  Σε μια ανταγωνιστική αγορά υπάρχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές, καθένας από τους οποίους ασκεί ελάχιστη επιρροή ή δεν επηρεάζει καθόλου την τιμή της αγοράς  Η καμπύλη ζήτησης δείχνει πως η ζητούμενη ποσότητα από ένα αγαθό εξαρτάται από την τιμή του

29 Βαγής Σαμαθρακής29 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Περίληψη  Σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης, όταν η τιμή ενός αγαθού μειώνεται, η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται  Άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζητούμενης ποσότητας είναι το εισόδημα, οι προσδοκίες των καταναλωτών, και οι τιμές των υποκατάστατων και συμπληρωματικών αγαθών


Κατέβασμα ppt "Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google