Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τίτλος έργου: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων, σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση» Η Αναπτυξιακή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τίτλος έργου: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων, σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση» Η Αναπτυξιακή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τίτλος έργου: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων, σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤΗΘΥΣ υλοποιεί την Πράξη «Παραγωγή & εμπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΗΘΥΣ» Συμπόσιο Προβληματισμού 10/10/2014 – Ξενοδοχείο Ξανθίππειον Διοργάνωση: Δήμος Ξάνθης

2 ΤοπΕΚΟ  Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες Δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας & Πρόνοιας Για κάθε Τοπικό Σχέδιο Δράσης, που αφορά μία συγκεκριμένη γεωγραφικά περιοχή, δημιουργείται μία Αναπτυξιακή Σύμπραξη από φορείς του δημόσιου & ιδιωτικού τομέα Πρόγραμμα ΤοπΕΚΟ – Τι είναι?

3 Νομική Μορφή: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Αριθμός ωφελουμένων: 85 Εταίροι  Δήμος Ξάνθης  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ξάνθης  Ελληνική Εθνική Επιτροπή Unicef  Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης  Σ. Αμοιράς – Δ. Μπαρδακίδης Ο.Ε.  Φ. Παραστατίδης – Μ. Πουσπουρίκας Ο.Ε.  Ergoway Εκπαιδευτική Κ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΗΘΥΣ»

4 Οι στόχοι του προγράμματος είναι 2: 1) Συμβολή στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μέσω:  ενεργοποίησης & κινητοποίησης τοπικών φορέων  διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών & ανάπτυξης δυνατοτήτων Στόχος Προγράμματος

5 Οι στόχοι του προγράμματος είναι 2: 2) Προετοιμασία ωφελούμενων άνεργων, με σκοπό την:  ίδρυση επιχειρήσεων που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής  απόκτηση προϋποθέσεων επιδότησης από άλλα επενδυτικά προγράμματα  ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσιμων για τις διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν Στόχος Προγράμματος (2)

6 Μάιος 2012: Σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΗΘΥΣ» Δεκέμβριος 2012: Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων Ιανουάριος 2013: Λήξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων Κατάθεση 284 αιτήσεων Νοέμβριος 2013: Επιλογή των 85 ωφελουμένων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Δεκέμβριος 2013: Έναρξη διαδικασίας κατάρτισης Ιστορικό προγράμματος & Α.Σ. (2)

7 Δράσεις προγράμματος Οι δράσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι: 1) Μελέτη σκοπιμότητας 2) Δικτύωση 3) Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση 4) Συντονισμός & διαχείριση έργου 5) Κατάρτιση - Επιμόρφωση 6) Πληροφόρηση – Συμβουλευτική - Υποστήριξη

8 1) Μελέτη σκοπιμότητας  Έχει ολοκληρωθεί 2) Δικτύωση  Έχουν πραγματοποιηθεί: - 4 Συναντήσεις Δικτύωσης (με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις, με κοινωνικο- οικονομικούς φορείς, γνωριμίας & στήριξης αυτο-απασχολούμενων) - 1 Συμπόσιο Προβληματισμού Ανάλυση Δράσεων

9 2) Δικτύωση  Απομένουν: - 2 Συναντήσεις Δικτύωσης - 1 Forum διαλόγου - 2 θεματικά εργαστήρια (workshops) - παραγωγή ενημερωτικών εντύπων & ενός ιστότοπου ηλεκτρονικής δικτύωσης των ωφελουμένων Ανάλυση Δράσεων(2)

10 3) Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση  Έχει πραγματοποιηθεί μία ενημερωτική Ημερίδα Έναρξης  Έχουν βρεθεί οι ανάδοχοι & έχουν πραγματοποιηθεί αναθέσεις για: - την παραγωγή ενός τηλεοπτικού & ενός ραδιοφωνικού spot - παραγωγή εντύπων, έντυπες & ηλεκτρονικές καταχωρήσεις σε Μ.Μ.Ε. - μία ενημερωτική Ημερίδα Λήξης Σκοπός  η ευρύτερη δυνατή προβολή & διάχυση των στόχων του προγράμματος Ανάλυση Δράσεων(3)

11 4) Συντονισμός και διαχείριση έργου Επιστημονική στήριξη & διαχείριση φυσικού & οικονομικού αντικειμένου του έργου  εξελισσόμενη δράση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 5) Κατάρτιση - Επιμόρφωση 85 ωφελούμενοι  4 τμήματα  125 ώρες κατάρτισης για τον καθένα Σκοπός  Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας  Ένταξη στην αγορά εργασίας σε ατομικό ή συνεταιριστικό επίπεδο Έχει ολοκληρωθεί Ανάλυση Δράσεων(4)

12 6) Πληροφόρηση – Συμβουλευτική - Υποστήριξη Σκοπός  Άμβλυνση προβλημάτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας & υποστήριξη ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών  Έχουν πραγματοποιηθεί: - Παραγωγή εργαλείων συμβουλευτικής - 1020 ώρες ατομικών συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής - 34 ώρες ομαδικών συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής - 510 ώρες ατομικών συνεδριών ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής Ανάλυση Δράσεων(5)

13 6) Πληροφόρηση – Συμβουλευτική - Υποστήριξη Υπό εξέλιξη: η προώθηση στην απασχόληση (θέσεις σχετικές με δεξιότητες) των ωφελουμένων που επιθυμούν σχέση εξαρτημένης εργασίας Κύριος αρωγός  Πρόγραμμα ΟΑΕΔ που επιδοτεί την πρόσληψή τους από επιχειρήσεις για 4 μήνες  Απομένουν: - Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων (business plan) για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν την αυτό-απασχόληση - Παρακολούθηση της εργασιακής πορείας των ωφελουμένων (3 μήνες) Ανάλυση Δράσεων(6)

14 Διαχωρισμός ωφελουμένων με βάση: Φύλο Άντρες: 23, Γυναίκες: 62 Ηλικία 15-24 ετών: 2 25-54 ετών: 79 55-64 ετών: 4 Ανεργία Μακροχρόνια άνεργοι: 40 (Άντρες: 10, Γυναίκες: 30) Περιγραφή ωφελουμένων

15 Διαχωρισμός ωφελουμένων με βάση: Εκπαιδευτικό επίπεδο Πρωτοβάθμια/Κατώτερη δευτεροβάθμια: 38 (Άντρες: 9, Γυναίκες: 29) Ανώτερη δευτεροβάθμια: 27 (Άντρες: 6, Γυναίκες: 21) Μετα-δευτεροβάθμια μη τριτοβαθμιαίου επιπέδου: 9 (Άντρες: 1, Γυναίκες: 8) Τριτοβάθμια: 11 (Άντρες: 7, Γυναίκες: 4) Περιγραφή ωφελουμένων

16  24/07  Προκήρυξη προγράμματος ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ»  Ενημέρωση 700 ιδιωτικών επιχειρήσεων Νομού Ξάνθης  Ενδιαφέρον από περίπου 10 επιχειρήσεις  Μέσω του προγράμματος έχουν προσληφθεί 3 άτομα  Επιπλέον έχουν προσληφθεί: - 2 άτομα με πλήρη απασχόληση - 2 άτομα με μερική απασχόληση - 2 άτομα με 6ωρη απασχόληση σε υπηρεσίες καθαρισμού Προώθηση στην απασχόληση

17 Η εξατομικευμένη υποστήριξη (Συμβουλευτική) ανέδειξε τα εξής στοιχεία: 1) Η πλειοψηφία των ωφελουμένων παρά τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνει αντιμετωπίζει με θάρρος την κατάσταση 2) Υπάρχει μεγάλο ποσοστό όπου σε μια οικογένεια υπάρχουν πάνω από 2 άνεργοι 3) Επιζητούν οποιαδήποτε μορφή εργασίας 4) Οι παραδοσιακές οικογενειακές σχέσεις λειτουργούν συνεκτικά Χαρακτηριστικά ωφελουμένων

18 Τις ενέργειες προώθησης των ωφελουμένων στην εργασία παρακωλύουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι αποτυπώνονται ως εξής: 1) Αρνητισμός επιχειρήσεων να προβούν σε προσλήψεις ωφελουμένων, λόγω μερικής επιδότησης του εν λόγω προγράμματος 2) Δυσκολία σύζευξης προσόντων για τις θέσεις εργασίας με αυτά των ανέργων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες  δυσκολία απορρόφησης 3) Καθυστέρηση επεξεργασίας αιτήσεων από ΟΑΕΔ 4) Ανταγωνιστικά προγράμματα επιδότησης απασχόλησης (voucher, κλπ) Κωλύματα προώθησης στην απασχόληση

19 Τις ενέργειες προώθησης των ωφελουμένων στην εργασία παρακωλύουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι αποτυπώνονται ως εξής: 4) Δυσκολία ωφελουμένων για ένταξη στην απασχόληση (αποστάσεις, εργασιακές συνθήκες, δυσκολία προσαρμογής σε καθεστώς εργασίας – ωράριο) 5) Πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον για αυτό-απασχόληση 6) Μηδενικό ενδιαφέρον για ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχ/σεων Κωλύματα προώθησης στην απασχόληση (2)

20 Σας ευχαριστούμε! Πουσπουρίκας Μιχάλης Εκπρόσωπος Συντονιστή Φορέα Διαχειριστής ΑΣ ΤΗΘΥΣ


Κατέβασμα ppt "Τίτλος έργου: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων, σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση» Η Αναπτυξιακή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google