Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες ΤΟΠ ΕΚΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες ΤΟΠ ΕΚΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες ΤΟΠ ΕΚΟ

2 Τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ( ΤΟΠ ΕΚΟ ) στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων πληθυσμού μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά τις διάφορες ανάγκες των ωφελουμένων παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη.

3 Ωφελούμενοι  Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία ( άνω των 45 ετών ) νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.

4  Άτομα με αναπηρία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων, άτομα με ψυχική αναπηρία κ. ο. κ.

5  Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking Νοούνται τα άτομα που έχουν χαρακτηρισθεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή ως θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας.  Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας Νοούνται άτομα που παραπέμπονται – φιλοξενούνται σε αναγνωρισμένες δομές υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

6  Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο ( λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες ) και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ ’ αυτά.  Αιτούντες άσυλο Νοούνται τα άτομα που έχουν υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας και έχουν προσωρινή άδεια παραμονής και εργασίας.

7  Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες Μετανάστες : Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς “οικονομικής μετανάστευσης”. Πρόσφυγες: Τα άτομα εκείνα που εγκατέλειψαν τη χώρα προέλευσής τους για λόγους πολιτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή λόγους εθνικότητας και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτή διότι απειλούνται με διωγμό. Τα άτομα της εν λόγω ομάδας θα πρέπει να έχουν αναγνωρισμένη προσφυγική ιδιότητα. Παλιννοστούντες: Τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος (κυρίως από την πρώην ΕΣΣΔ ή άλλη ανατολική χώρα).

8  Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες Άτομα με θρησκευτικές ιδιαιτερότητες νοούνται οι Έλληνες Μουσουλμάνοι που διαβιούν ως Έλληνες πολίτες εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας. Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – ROM νοούνται οι Έλληνες Τσιγγάνοι που διαβιούν ως Έλληνες πολίτες εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας.  Αποφυλακισθέντες Για την εν λόγω ομάδα απαιτείται αποφυλακιστήριο με χρονολογία αποφυλάκισης από 01-01-2008 και μετά.  Πρώην χρήστες ουσιών. Άτομα πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών που φέρουν βεβαίωση από επίσημο φορέα ή άλλο θεραπευτικό ίδρυμα ότι διατέλεσαν στο παρελθόν χρήστες ναρκωτικών ή άλλων ουσιών.

9  Οροθετικοί Νοούνται τα άτομα εκείνα που είναι φορείς του ιού HIV. Απαιτείται βεβαίωση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.  Άστεγοι Νοούνται τα άτομα που δεν είναι σε θέση να δηλώσουν διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και η κατάστασή τους πιστοποιείται μετά από κοινωνική έρευνα που πραγματοποιεί κοινωνικός λειτουργός.  Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛ. ΣΤΑΤ.).  Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή / και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου. Νοούνται τα άτομα που διαφοροποιούνται ως προς το σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή / και την ταυτότητα του κοινωνικού τους φύλου.

10  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ δράσεις εντοπισμού, προσέγγισης, ενημέρωσης καθώς και ενεργοποίησης των ομάδων στόχου, δικτύωσης με δομές που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι δράσεις αυτές έχουν στόχο την ενημέρωση των εν δυνάμει ωφελούμενων ωστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των ωφελούμενων που προέρχονται από ομάδες που βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό  ΔΙΚΤΥΩΣΗ Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία τοπικών συμμαχιών και η μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη στήριξη, συμβουλευτική και προώθηση στην απασχόληση ομάδων στόχου.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ η δράση αυτή περιλαμβάνει παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠ ΕΚΟ

11  να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους.  να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.  να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν / επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα. ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠ ΕΚΟ

12 ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

13  Συντονιστής : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ « ΑΓΑΠΗΝΩΡ »  M έλη της Σύμπραξης :  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ « Ο ΕΡΜΗΣ »  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ  ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ Α. Ε.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε. Π. Ε.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ. Π. Ε.  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΝΩΛΑ Α. Ε Συντονιστής φορέας και μέλη σύμπραξης

14 Το παρόν Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Αρκαδικό Δίκτυο για την κοινωνική συνοχή» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» επικεντρώνεται στην υποστήριξη 90 ανέργων, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, της περιοχής των Ο.Τ.Α. Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Γορτυνίας, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη.

15  Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (με έμφαση στις γυναίκες)  Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (με έμφαση στις γυναίκες)  Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια Ομάδες Στόχου

16  Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των ωφελούμενων και την προώθηση και επικοινωνία του Σχεδίου,  Συμβουλευτική κατά την υποδοχή και επιλογή των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο σχέδιο, Συμβουλευτική Υποστήριξη με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, Επιχειρηματικός σχεδιασμός -εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων,  Θεματικό εργαστήριο με θέμα : Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση ευπαθών ομάδων- ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόληση τους, Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουμένων, Δράσεις

17  Δράσεις Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας : Συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας, Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουμένων, Συμβουλευτική Υποστήριξη νέων επιχειρηματιών,  Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων, με παράλληλη Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις,  Δικτύωση μεταξύ αναπτυξιακών συμπράξεων, φυσική δικτύωση των ωφελουμένων με επιχειρήσεις συνεντεύξεις – forum Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Ηλεκτρονική Δικτύωση των φορέων της αναπτυξιακής σύμπραξης,  Συντονισμός και Διαχείριση του έργου.

18  Σύνολο ωφελουμένων : 90  Εκ των οποίων :  αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση : 15  αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις : 25  αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα : 10  αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές :50  αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους :45 Αποτελέσματα

19 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΞΗΣ: 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  ΛΗΞΗ ΠΡΑΞΗΣ: 31 ΜΑΙΟΥ 2014  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 24 ΜΗΝΕΣ

20 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 25 ης Μαρτίου 14 22100 Τρίπολη Τηλ: +30 2710 230233 Φαξ: + 30 2710 230236 Email: ripe@arcadianet.gr


Κατέβασμα ppt "Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες ΤΟΠ ΕΚΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google