Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch

2 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Κόστος και Προσφορά 7 7

3 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Επιλέγοντας το επίπεδο προϊόντος ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΑ Τεχνολογία και κόστος χρήσης παραγωγικών συντελεστών Καμπύλες συνολικού κόστους (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες ) Καμπύλες μέσου κόστους (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) Οριακό κόστος Καμπύλη ζήτησης Καμπύλη μέσου εσόδου Οριακό έσοδο Έλεγχοι: Αν πρέπει να παράγει βραχυχρόνια. Αν πρέπει να κλείσει μακροχρόνια. Επιλογή επιπέδου προϊόντος

4 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η συνάρτηση παραγωγής  Το παραγόμενο επίπεδο προϊόντος εξαρτάται από τις εισροές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.  Συντελεστής παραγωγής (εισροή) ονομάζεται κάθε αγαθό ή υπηρεσία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντος.  Η συνάρτηση παραγωγής καθορίζει το μέγιστο επίπεδο προϊόντος που μπορεί να παραχθεί για δεδομένα επίπεδα εισροών.

5 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδος  Βραχυχρόνια είναι η περίοδος κατά την οποία η επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τις εισροές της μόνο μερικώς. - π.χ. η επιχείρηση μπορεί να είναι σε θέση να μεταβάλλει την ποσότητα εργασίας, όχι όμως και την ποσότητα κεφαλαίου.  Μακροχρόνια είναι η περίοδος κατά την οποία η επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει όλες τις εισροές της σε κάποια μεταβολή των συνθηκών.  Η καμπύλη μακροχρόνιου συνολικού κόστους δείχνει το ελάχιστο κόστος παραγωγής κάθε επιπέδου προϊόντος όταν η επιχείρηση είναι σε θέση να προσαρμόσει όλες τις εισροές της.

6 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μέσο κόστος  Το μέσο κόστος ορίζεται ως ο λόγος του συνολικού κόστους προς το επίπεδο του προϊόντος.  Συνήθως υποθέτουμε ότι η καμπύλη μακροχρόνιου μέσου κόστους (LAC) έχει σχήμα U. LAC Μέσο κόστος Προϊόν

7 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Οικονομίες κλίμακας Οικονομίες κλίμακας – ή αύξουσες αποδόσεις κλίμακας – υπάρχουν όταν το μακροχρόνιο μέσο κόστος μειώνεται με την αύξηση του προϊόντος. LAC Μέσο κόστος Προϊόν

8 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας Το μακροχρόνιο μέσο κόστος αυξάνεται με την αύξηση του προϊόντος. LAC Μέσο κόστος Προϊόν

9 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Σταθερές αποδόσεις κλίμακας Το μακροχρόνιο μέσο κόστος παραμένει σταθερό με την αύξηση του προϊόντος. LAC Μέσο κόστος Προϊόν

10 © 2007 Εκδόσεις Κριτική

11 Η απόφαση της επιχείρησης για το επίπεδο του προϊόντος μακροχρόνια  Η απόφαση - αν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη από το LAC1, η επιχείρηση παράγει Q1. - αν η τιμή είναι μικρότερη του LAC1, η επιχείρηση κλείνει.  Σημείωση: το LMC διέρχεται πάντα από το ελάχιστο σημείο του LAC. AC 1 £ Προϊόν (αγαθά ανά εβδομάδα) MR LAC LMC Q1Q1 LMC = MR

12 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η βραχυχρόνια περίοδος  Σταθερός συντελεστής παραγωγής - ένας συντελεστής του οποίου η ποσότητα δεν μπορεί να μεταβληθεί.  Σταθερό κόστος - κόστος το οποίο δεν μεταβάλλεται με τη μεταβολή του προϊόντος.  Μεταβλητό κόστος - κόστος το οποίο μεταβάλλεται με τη μεταβολή του προϊόντος.  STC = SFC + SVC

13 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Το οριακό προϊόν της εργασίας  Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι η αύξηση του προϊόντος που επιτυγχάνεται με την προσθήκη μίας μονάδας του μεταβλητού συντελεστή, ενώ η ποσότητα όλων των άλλων συντελεστών παραμένει σταθερή.  Συνήθως θεωρούμε ότι η εργασία είναι ο μεταβλητός συντελεστής, ενώ το κεφάλαιο είναι ο σταθερός.

14 © 2007 Εκδόσεις Κριτική

15 Ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων  Κρατώντας όλους τους συντελεστές, εκτός από έναν, σταθερούς, ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων λέει το εξής:  Η αύξηση της ποσότητας του μεταβλητού συντελεστή πάνω από κάποιο επίπεδο οδηγεί σε σταθερή μείωση του οριακού προϊόντος του συντελεστή αυτού. - π.χ. η αύξηση της ποσότητας της εργασίας χωρίς ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου θα οδηγήσει σε φθίνουσες αποδόσεις.

16 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η απόφαση της επιχείρησης για το επίπεδο του προϊόντος βραχυχρόνια  Η επιχείρηση επιλέγει το επίπεδο παραγωγής Q 1, όπου ισχύει SMC=MR, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: - αν η τιμή είναι μεγαλύτερη από SATC 1, η επιχείρηση πραγματοποιεί κέρδη στο επίπεδο παραγωγής Q 1. - αν η τιμή βρίσκεται μεταξύ SATC 1 και SAVC 1, η επιχείρηση παράγει Q 1 αν και έχει ζημίες. - αν η τιμή είναι μικρότερη από SAVC 1, η επιχείρηση σταματάει την παραγωγή. SAVC 1 £ MR SAVC SMC Q1Q1 SATC SATC 1 SMC = MR Προϊόν

17 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η μακροχρόνια καμπύλη μέσου κόστους (LAC) Κάθε μέγεθος εγκαταστάσεων έχει σχεδιαστεί για ένα δεδομένο επίπεδο προϊόντος. Άρα υπάρχει μια ακολουθία καμπυλών SATC, κάθε μία εκ των οποίων αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό βέλτιστο επίπεδο προϊόντος. LAC Στη μακροχρόνια περίοδο, το μέγεθος Των εγκαταστάσεων μπορεί να μεταβληθεί, επομένως η LAC είναι η περιβάλλουσα καμπύλη των καμπυλών SATC. SATC 1 SATC 2 SATC 3 SATC 4. Προϊόν Μέσο κόστος

18 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Οι παραγωγικές αποφάσεις της επιχείρησης – μια περίληψη Οριακή συνθήκη Έλεγχος για το αν πρέπει να παράγει Βραχυχρόνια Επέλεξε το επίπεδο Παρήγαγε το επίπεδο αυτό, εκτός αν απόφαση προϊόντος στο η τιμή είναι μικρότερη του SAVC. Στην οποίο MR=SMC περίπτωση αυτή, μην παράγεις τίποτα. Μακροχρόνια Επέλεξε το επίπεδο Παρήγαγε το επίπεδο αυτό, εκτός αν απόφαση προϊόντος στο η τιμή είναι μικρότερη του LAC. Στην οποίο MR=LMC περίπτωση αυτή, μην παράγεις τίποτα.


Κατέβασμα ppt "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google