Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄
David Begg S. Fischer, R. Dornbusch

2 7 Κόστος και Προσφορά

3 Επιλέγοντας το επίπεδο προϊόντος
ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΑ Τεχνολογία και κόστος χρήσης παραγωγικών συντελεστών Καμπύλη ζήτησης Καμπύλη μέσου εσόδου Οριακό έσοδο Καμπύλες συνολικού κόστους (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) Καμπύλες μέσου κόστους (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) Έλεγχοι: Αν πρέπει να παράγει βραχυχρόνια. Αν πρέπει να κλείσει μακροχρόνια. Οριακό κόστος Επιλογή επιπέδου προϊόντος

4 Η συνάρτηση παραγωγής Το παραγόμενο επίπεδο προϊόντος εξαρτάται από τις εισροές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Συντελεστής παραγωγής (εισροή) ονομάζεται κάθε αγαθό ή υπηρεσία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντος. Η συνάρτηση παραγωγής καθορίζει το μέγιστο επίπεδο προϊόντος που μπορεί να παραχθεί για δεδομένα επίπεδα εισροών.

5 Βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδος
Βραχυχρόνια είναι η περίοδος κατά την οποία η επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τις εισροές της μόνο μερικώς. - π.χ. η επιχείρηση μπορεί να είναι σε θέση να μεταβάλλει την ποσότητα εργασίας, όχι όμως και την ποσότητα κεφαλαίου. Μακροχρόνια είναι η περίοδος κατά την οποία η επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει όλες τις εισροές της σε κάποια μεταβολή των συνθηκών. Η καμπύλη μακροχρόνιου συνολικού κόστους δείχνει το ελάχιστο κόστος παραγωγής κάθε επιπέδου προϊόντος όταν η επιχείρηση είναι σε θέση να προσαρμόσει όλες τις εισροές της.

6 Μέσο κόστος Το μέσο κόστος ορίζεται ως ο λόγος του συνολικού κόστους προς το επίπεδο του προϊόντος. Συνήθως υποθέτουμε ότι η καμπύλη μακροχρόνιου μέσου κόστους (LAC) έχει σχήμα U. LAC Μέσο κόστος Προϊόν

7 Οικονομίες κλίμακας Οικονομίες κλίμακας – ή αύξουσες αποδόσεις κλίμακας – υπάρχουν όταν το μακροχρόνιο μέσο κόστος μειώνεται με την αύξηση του προϊόντος. LAC Μέσο κόστος Προϊόν

8 Φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας
Το μακροχρόνιο μέσο κόστος αυξάνεται με την αύξηση του προϊόντος. LAC Μέσο κόστος Προϊόν

9 Σταθερές αποδόσεις κλίμακας
Το μακροχρόνιο μέσο κόστος παραμένει σταθερό με την αύξηση του προϊόντος. LAC Μέσο κόστος Προϊόν

10

11 Η απόφαση της επιχείρησης για το επίπεδο του προϊόντος μακροχρόνια
- αν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη από το LAC1, η επιχείρηση παράγει Q1. - αν η τιμή είναι μικρότερη του LAC1, η επιχείρηση κλείνει. Σημείωση: το LMC διέρχεται πάντα από το ελάχιστο σημείο του LAC. AC1 Προϊόν (αγαθά ανά εβδομάδα) MR LAC LMC Q1 LMC = MR

12 Η βραχυχρόνια περίοδος
Σταθερός συντελεστής παραγωγής - ένας συντελεστής του οποίου η ποσότητα δεν μπορεί να μεταβληθεί. Σταθερό κόστος - κόστος το οποίο δεν μεταβάλλεται με τη μεταβολή του προϊόντος. Μεταβλητό κόστος - κόστος το οποίο μεταβάλλεται με τη μεταβολή του προϊόντος. STC = SFC + SVC

13 Το οριακό προϊόν της εργασίας
Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι η αύξηση του προϊόντος που επιτυγχάνεται με την προσθήκη μίας μονάδας του μεταβλητού συντελεστή, ενώ η ποσότητα όλων των άλλων συντελεστών παραμένει σταθερή. Συνήθως θεωρούμε ότι η εργασία είναι ο μεταβλητός συντελεστής, ενώ το κεφάλαιο είναι ο σταθερός.

14

15 Ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων
Κρατώντας όλους τους συντελεστές, εκτός από έναν, σταθερούς, ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων λέει το εξής: Η αύξηση της ποσότητας του μεταβλητού συντελεστή πάνω από κάποιο επίπεδο οδηγεί σε σταθερή μείωση του οριακού προϊόντος του συντελεστή αυτού. - π.χ. η αύξηση της ποσότητας της εργασίας χωρίς ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου θα οδηγήσει σε φθίνουσες αποδόσεις.

16 Η απόφαση της επιχείρησης για το επίπεδο του προϊόντος βραχυχρόνια
Η επιχείρηση επιλέγει το επίπεδο παραγωγής Q1, όπου ισχύει SMC=MR, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: - αν η τιμή είναι μεγαλύτερη από SATC1, η επιχείρηση πραγματοποιεί κέρδη στο επίπεδο παραγωγής Q1. - αν η τιμή βρίσκεται μεταξύ SATC1 και SAVC1, η επιχείρηση παράγει Q1 αν και έχει ζημίες. - αν η τιμή είναι μικρότερη από SAVC1, η επιχείρηση σταματάει την παραγωγή. SMC SATC SATC1 SAVC SAVC1 SMC = MR MR Q1 Προϊόν

17 Η μακροχρόνια καμπύλη μέσου κόστους (LAC)
Κάθε μέγεθος εγκαταστάσεων έχει σχεδιαστεί για ένα δεδομένο επίπεδο προϊόντος. Άρα υπάρχει μια ακολουθία καμπυλών SATC, κάθε μία εκ των οποίων αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό βέλτιστο επίπεδο προϊόντος. SATC1 Προϊόν Μέσο κόστος LAC Στη μακροχρόνια περίοδο, το μέγεθος Των εγκαταστάσεων μπορεί να μεταβληθεί, επομένως η LAC είναι η περιβάλλουσα καμπύλη των καμπυλών SATC. SATC2 SATC3 SATC4 .

18 Οι παραγωγικές αποφάσεις της επιχείρησης – μια περίληψη
Οριακή συνθήκη Έλεγχος για το αν πρέπει να παράγει Βραχυχρόνια Επέλεξε το επίπεδο Παρήγαγε το επίπεδο αυτό, εκτός αν απόφαση προϊόντος στο η τιμή είναι μικρότερη του SAVC. Στην οποίο MR=SMC περίπτωση αυτή, μην παράγεις τίποτα. Μακροχρόνια Επέλεξε το επίπεδο Παρήγαγε το επίπεδο αυτό, εκτός αν απόφαση προϊόντος στο η τιμή είναι μικρότερη του LAC. Στην οποίο MR=LMC περίπτωση αυτή, μην παράγεις τίποτα.


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google