Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch

2 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Επιλογές του Καταναλωτή και Αποφάσεις Ζήτησης 5 5

3 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Τέσσερα βασικά στοιχεία του υποδείγματος επιλογής του καταναλωτή  Το εισόδημα του καταναλωτή.  Οι τιμές των αγαθών.  Οι προτιμήσεις του καταναλωτή.  Η υπόθεση ότι οι καταναλωτές μεγιστοποιούν τη χρησιμότητά τους.

4 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ο εισοδηματικός περιορισμός Έστω ένας σπουδαστής με εισόδημα £50, το οποίο μπορεί να δαπανηθεί για ταινίες και γεύματα.  Το εισόδημα και οι τιμές καθορίζουν τους συνδυασμούς των δύο αγαθών που είναι σε θέση να αγοράσει ο καταναλωτής.  Η γραμμή εισοδηματικού περιορισμού διαχωρίζει τους εφικτούς από τους μη εφικτούς συνδυασμούς. A B C D E F G Η τιμή των γευμάτων είναι £5, η τιμή των ταινιών είναι £10. 0 1 2 3 4 5 6 024681012 Γεύματα Ταινίες

5 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Το υπόδειγμα των καταναλωτικών προτιμήσεων  Υποθέτει ότι ο καταναλωτής προτιμάει το περισσότερο από το λιγότερο.  Σε σχέση με το σημείο a: - ο καταναλωτής θα προτιμούσε να βρίσκεται προς τα βορειοανατολικά, π.χ. στο c. - αλλά προτιμάει το a από σημεία όπως το b που βρίσκονται προς τα νοτιοδυτικά. Ποσότητα γευμάτων Ποσότητα ταινιών a b c

6 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Το υπόδειγμα των καταναλωτικών προτιμήσεων (2)  Το a προτιμάται από όλα τα σημεία της κατεχόμενης περιοχής.  Αλλά ο καταναλωτής θα προτιμούσε κάθε σημείο της προτιμώμενης περιοχής από το a.  Σε σημεία όπως το e και το d ο καταναλωτής έχει μεγαλύτερη ποσότητα του ενός αγαθού και μικρότερη του άλλου σε σχέση με το a. Ποσότητα γευμάτων Ποσότητα ταινιών a b c Προτιμώμενη περιοχή Κατεχόμενη περιοχή e d

7 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Το υπόδειγμα των καταναλωτικών προτιμήσεων (3)  Μια καμπύλη αδιαφορίας όπως η U 2 U 2, δείχνει όλους τους συνδυασμούς που δίνουν την ίδια χρησιμότητα στον καταναλωτή. - η κλίση της καμπύλης αδιαφορίας είναι αρνητική (λόγω των υποθέσεών μας). - η καμπύλη γίνεται όλο και πιο επίπεδη καθώς προχωράμε προς τα δεξιά. - οι καμπύλες αδιαφορίας δεν τέμνονται. Ποσότητα γευμάτων Ποσότητα ταινιών U2U2 U2U2

8 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Το σημείο στο οποίο η χρησιμότητα μεγιστοποιείται βρίσκεται αν συνδυάσουμε τις καμπύλες αδιαφορίας (U) με τη γραμμή εισοδηματικού περιορισμού (BL). Η επιλογή του καταναλωτή  Το σημείο επιλογής είναι το C όπου ο εισοδηματικός περιορισμός εφάπτεται σε μία καμπύλη αδιαφορίας.  Τα σημεία B και E είναι επίσης εφικτά, αλλά δίνουν μικρότερη χρησιμότητα, καθώς βρίσκονται σε χαμηλότερη καμπύλη αδιαφορίας. U3U3 Ποσότητα γευμάτων Ποσότητα ταινιών U2U2 U2U2 U1U1 U3U3 U1U1 BL C E B

9 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Προσαρμογή στις μεταβολές του εισοδήματος  Μια αλλαγή στο εισόδημα του καταναλωτή μετατοπίζει τη γραμμή εισοδηματικού περιορισμού, χωρίς όμως να αλλάξει την κλίση της.  Η μεταβολή που θα προκληθεί στην επιλογή του καταναλωτή θα εξαρτηθεί από τη φύση των δύο αγαθών.

10 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Κανονικά αγαθά  Όταν και τα δύο αγαθά είναι ΚΑΝΟΝΙΚΑ, η αύξηση του εισοδήματος οδηγεί στο νέο σημείο επιλογής C'.  Η ζητούμενη ποσότητα και των δύο αγαθών αυξάνεται. U2U2 U1U1 Γεύματα Ταινίες BL 0 BL 1 C C'

11 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ένα κατώτερο αγαθό και ένα κανονικό αγαθό  Όταν τα γεύματα είναι κατώτερο αγαθό, η αύξηση του εισοδήματος οδηγεί τον καταναλωτή από το σημείο C στο σημείο C'.  Η ποσότητα των γευμάτων μειώνεται και η ποσότητα των ταινιών αυξάνεται. Γεύματα Ταινίες BL 0 BL 1 U2U2 U1U1 C C'

12 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Προσαρμογή στις μεταβολές της τιμής  Μια αύξηση στην τιμή ενός αγαθού μετατοπίζει τον εισοδηματικό περιορισμό - αλλάζοντας την κλίση του, η οποία αντανακλά τις σχετικές τιμές.

13 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Αύξηση της τιμής των γευμάτων (1)  Η αύξηση της τιμής των γευμάτων μετατοπίζει τον εισοδηματικό περιορισμό από τη θέση BL 0 στη θέση BL 1.  Η αύξηση της τιμής μειώνει την αγοραστική δύναμη. Γεύματα Ταινίες BL 0 BL 1

14 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Αύξηση της τιμής των γευμάτων (2)  Καθώς η τιμή των γευμάτων αυξάνεται, ο καταναλωτής μετακινείται από το C στο Ε.  Το τελικό αποτέλεσμα είναι η μείωση της ζητούμενης ποσότητας γευμάτων.  Μπορούμε να προσδιορίσουμε την καμπύλη ζήτησης ενώνοντας περισσότερα τέτοια σημεία για διαφορετικά επίπεδα τιμών. Ταινίες BL 0 BL 1 U2U2 C H U1U1 E Γεύματα

15 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Αντίδραση στις μεταβολές των τιμών  Η αντίδραση στη μεταβολή μιας τιμής αποτελείται από δύο αποτελέσματα.  Το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - είναι η προσαρμογή στη μεταβολή των σχετικών τιμών.  Το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - είναι η προσαρμογή στη μεταβολή του πραγματικού εισοδήματος.

16 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Το αποτέλεσμα υποκατάστασης  Ο υποθετικός εισοδηματικός περιορισμός ΗΗ έχει την κλίση των ΝΕΩΝ σχετικών τιμών και εφάπτεται στην ΠΑΛΙΑ καμπύλη αδιαφορίας στο D.  Το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ είναι η κίνηση από το C στο D κατά μήκος της U 2 U 2.  Είναι πάντα αρνητικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αύξηση της τιμής των γευμάτων οδηγεί σε μείωση της ζήτησης καθώς κινούμαστε από το C στο D. Γεύματα Ταινίες BL 0 BL 1 U2U2 C U1U1 E U2U2 U1U1 H D H

17 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Το αποτέλεσμα εισοδήματος Το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ είναι η κίνηση από το D στο E. - αντανακλά την πτώση του πραγματικού εισοδήματος για σταθερές σχετικές τιμές. - μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό, ανάλογα με το αν το αγαθό είναι κανονικό ή κατώτερο. Γεύματα BL 0 BL 1 U2U2 U1U1 C E H D H Ταινίες

18 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης για ένα κατώτερο αγαθό Το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ είναι η κίνηση από το D στο E. - στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι θετικό, επειδή το αγαθό είναι κατώτερο. - τα αποτελέσματα των αποτελεσμάτων εισοδήματος και υποκατάστασης στη ζήτηση είναι επομένως αντίθετα. - αλλά το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι ισχυρότερο, επομένως το τελικό αποτέλεσμα είναι η μείωση της ζήτησης. Γεύματα BL 0 BL 1 U2U2 U1U1 C E H D H Ταινίες

19 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης για ένα αγαθό Giffen Το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ είναι η κίνηση από το D στο E. - στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι θετικό επειδή το αγαθό είναι κατώτερο. - άρα οι επιδράσεις των αποτελεσμάτων εισοδήματος και υποκατάστασης στη ζήτηση είναι (στη συγκεκριμένη περίπτωση) αντίθετες. - αλλά το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι ασθενέστερο, επομένως το τελικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση της ζήτησης. Γεύματα BL 0 BL 1 U2U2 U1U1 C E H D H Ταινίες

20 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μεταβιβαστικές πληρωμές σε χρήμα και σε είδος  Ο AF είναι ο αρχικός εισοδηματικός περιορισμός, όπου ο καταναλωτής επιλέγει το σημείο e 0.  Ο Ae 1 F' είναι ο νέος εισοδηματικός περιορισμός.  Δεδομένου αυτού, η καλύτερη επιλογή για τον καταναλωτή είναι το e 1.  Με μια ισοδύναμη μεταβιβαστική πληρωμή σε χρήμα, ο περιορισμός είναι τώρα ο A'e 1 F'.  Ο καταναλωτής βρίσκεται τώρα σε καλύτερη θέση, καθώς μπορεί να επιλέξει το σημείο e 2. QMQM QFQF Γεύματα Ταινίες 10 F A   14 e1e1 F'   e2e2   A'  e0e0 

21 © 2007 Εκδόσεις Κριτική  Αν στην τιμή £5 ο καταναλωτής 1 ζητάει 11 μονάδες και ο καταναλωτής 2 ζητάει 13 μονάδες, τότε η ζήτηση της αγοράς στην τιμή £5 θα είναι 24 μονάδες. Ποσότητα Τιμή Καταναλωτής 2 13 Αγορά 24 Καταναλωτής 1 5 11 Η κατασκευή της καμπύλης ζήτησης της αγοράς Η καμπύλη ζήτησης της αγοράς είναι το οριζόντιο άθροισμα των ατομικών καμπυλών ζήτησης

22 © 2007 Εκδόσεις Κριτική x1x1 x2x2 p 1 = p 1 ’ p 2 και y σταθερά p 1 x 1 + p 2 x 2 = y Μεταβολές στην τιμή

23 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μεταβολές στην τιμή x1x1 x2x2 p 1 = p 1 ’’ p 1 = p 1 ’ p 2 και y σταθερά p 1 x 1 + p 2 x 2 = y

24 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μεταβολές στην τιμή x1x1 x2x2 p 1 = p 1 ’’ p 1 = p 1 ’’’ p 2 και y σταθερά p 1 = p 1 ’ p 1 x 1 + p 2 x 2 = y

25 © 2007 Εκδόσεις Κριτική x 2 x 1 p 1 = p 1 ’ Μεταβολές στην τιμή p 2 και y σταθερά

26 © 2007 Εκδόσεις Κριτική x 1 *(p 1 ’) Μεταβολές στην τιμή p 1 = p 1 ’ p 2 και y σταθερά χ 2 x 1

27 © 2007 Εκδόσεις Κριτική x 2 x 1 x 1 *(p 1 ’) p1p1 p1’p1’ x1*x1* Μεταβολές στην τιμή p 2 καιy σταθερά p 1 = p 1 ’

28 © 2007 Εκδόσεις Κριτική x 2 x 1 x 1 *(p 1 ’) x 1 *(p 1 ’’) p1p1 x 1 *(p 1 ’) p1’p1’ p 1 = p 1 ’’ x1*x1* Μεταβολές στην τιμή p 2 και y σταθερά

29 © 2007 Εκδόσεις Κριτική x 2 x 1 x 1 *(p 1 ’) x 1 *(p 1 ’’) p1p1 x 1 *(p 1 ’) x 1 *(p 1 ’’) p1’p1’ p 1 ’’ x1*x1* Μεταβολές στην τιμή p 2 και y σταθερά

30 © 2007 Εκδόσεις Κριτική x 2 x 1 x 1 *(p 1 ’) x 1 *(p 1 ’’) p1p1 x 1 *(p 1 ’) x 1 *(p 1 ’’) p1’p1’ p 1 ’’ p 1 = p 1 ’’’ x1*x1* Μεταβολές στην τιμή p 2 και y σταθερά

31 © 2007 Εκδόσεις Κριτική x 2 x 1 x 1 *(p 1 ’’’) x 1 *(p 1 ’) x 1 *(p 1 ’’) p1p1 x 1 *(p 1 ’) x 1 *(p 1 ’’) p1’p1’ p 1 ’’ p 1 = p 1 ’’’ x1*x1* Μεταβολές στην τιμή p 2 και y σταθερά

32 © 2007 Εκδόσεις Κριτική x 2 x 1 x 1 *(p 1 ’’’) x 1 *(p 1 ’) x 1 *(p 1 ’’) p1p1 x 1 *(p 1 ’) x 1 *(p 1 ’’’) x 1 *(p 1 ’’) p1’p1’ p 1 ’’ p 1 ’’’ x1*x1* Μεταβολές στην τιμή p 2 και y σταθερά

33 © 2007 Εκδόσεις Κριτική x 2 x 1 x 1 *(p 1 ’’’) x 1 *(p 1 ’) x 1 *(p 1 ’’) p1p1 x 1 *(p 1 ’) x 1 *(p 1 ’’’) x 1 *(p 1 ’’) p1’p1’ p 1 ’’ p 1 ’’’ x1*x1* Μεταβολές στην τιμή Μαρσαλιανή καμπύλη ζήτησης για το αγαθό 1 p 2 και y σταθερά

34 © 2007 Εκδόσεις Κριτική 4.3 5.2 12.0 2.8 12.0 6.0 4.0 26.7 0 44.558.9 L 1 ( p b = $12) p b, $ ανά μονάδα L 2 (p b = $6)L 3 (p b = $4) 26.7044.558.9 e 3 e 2 e 1 E 3 E 2 E 1 I 1 I 2 I 3 Μπύρα D 1, Ζήτηση για μπύρα Τιμή-κατανάλωση Κρασί (a) Καμπύλες αδιαφορίας και επ (b) Καμπύλη Ζήτησης


Κατέβασμα ppt "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google