Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch

2 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς 4 4

3 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή...μετράει την ευαισθησία της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού σε μια μεταβολή της τιμής του. Ορίζεται ως: ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας ποσοστιαία μεταβολή της τιμής

4 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ελαστική ζήτηση  Η ζήτηση είναι ΕΛΑΣΤΙΚΗ - όταν η ελαστικότητα (σε απόλυτη τιμή) είναι μεγαλύτερη της μονάδας. - δηλαδή όταν η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής.  Αν, π.χ., η ζητούμενη ποσότητα μειωθεί κατά 7% ως αποτέλεσμα μιας αύξησης της τιμής κατά 5%, η ελαστικότητα ισούται με -7/5 = -1,4

5 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ανελαστική ζήτηση  Η ζήτηση είναι ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ - όταν η ελαστικότητα (σε απόλυτη τιμή) βρίσκεται μεταξύ του μηδενός και της μονάδας. - δηλαδή όταν η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής.  Αν, π.χ., η ζητούμενη ποσότητα μειωθεί κατά 3,5% ως αποτέλεσμα μιας αύξησης της τιμής κατά 5%, η ελαστικότητα ισούται με -3,5/5 = -0,7

6 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ζήτηση μοναδιαίας ελαστικότητας  Η ζήτηση είναι ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - όταν η ελαστικότητα (σε απόλυτη τιμή) είναι ίση με τη μονάδα. - δηλαδή όταν η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι ίση με την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής.  Αν, π.χ., η ζητούμενη ποσότητα μειωθεί κατά 5% ως αποτέλεσμα μιας αύξησης της τιμής κατά 5%, η ελαστικότητα ισούται με -5/5 = -1

7 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ελαστικότητα ως προς την τιμή για μια γραμμική καμπύλη ζήτησης Η ελαστικότητα ως προς την τιμή μεταβάλλεται κατά μήκος μιας γραμμικής καμπύλης ζήτησης. D Μοναδιαίας ελαστικότητας Ελαστική Ανελαστική Ποσότητα Τιμή D 

8 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Τι προσδιορίζει την ελαστικότητα ως προς την τιμή ;  Η ευκολία με την οποία οι καταναλωτές μπορούν να υποκαταστήσουν ένα αγαθό με κάποιο άλλο.  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: - οι καταναλωτές μπορούν να υποκαταστήσουν εύκολα μια μάρκα απορρυπαντικού με κάποια άλλη αν η τιμή της πρώτης αυξηθεί. - άρα αναμένουμε ότι η ζήτηση θα είναι ελαστική. - αλλά αν αυξηθεί η τιμή όλων των απορρυπαντικών, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί κάνει υποκατάσταση. - άρα, σε αυτήν την περίπτωση, αναμένουμε ότι η ζήτηση θα είναι ανελαστική.

9 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η ελαστικότητα είναι μεγαλύτερη μακροπρόθεσμα  Στη βραχυχρόνια περίοδο, οι καταναλωτές ίσως να μην είναι σε θέση (ή να μην είναι έτοιμοι) να προσαρμόσουν τις δαπάνες τους.  Αν οι μεταβολές των τιμών διατηρηθούν, είναι πιο πιθανό να προσαρμόσουν οι καταναλωτές τη συμπεριφορά τους.  Άρα, η ζήτηση τείνει να είναι - περισσότερο ελαστική στη μακροχρόνια περίοδο, - αλλά σχετικά ανελαστική στη βραχυχρόνια περίοδο.

10 © 2007 Εκδόσεις Κριτική  Όταν η τιμή μεταβάλλεται, το τελικό αποτέλεσμα στα συνολικά έσοδα (ΣΕ) μιας επιχείρησης θα εξαρτηθεί από την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή. Ελαστικότητα και έσοδα

11 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ελαστικότητα και μειώσεις της τιμής  Μείωση της τιμής: αν η ζήτηση είναι ελαστική, τα έσοδα από τις νέες πωλήσεις θα υπερκεράσουν τη μείωση των εσόδων από τις υπάρχουσες πωλήσεις και τα συνολικά έσοδα θα αυξηθούν.  Αν η ζήτηση είναι ανελαστική, τα έσοδα από τις νέες πωλήσεις θα είναι λιγότερα από τη μείωση των εσόδων από τις υπάρχουσες πωλήσεις και τα συνολικά έσοδα θα μειωθούν. D Μοναδιαία ελαστικότητα Ελαστική Ανελαστική Ποσότητα Τιμή  D Ποσότητα Συνολικά Έσοδα (+)ΣΕ< (-)ΣΕ

12 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ελαστικότητα και εισιτήρια του μετρό Πώς θα πρέπει να μεταβληθεί η τιμή των εισιτηρίων του μετρό έτσι ώστε να αυξηθούν τα έσοδα;  Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν λεωφορεία, ταξί, αυτοκίνητα κλπ. - άρα η ζήτηση μπορεί να είναι ελαστική (π.χ. -1,4) - οπότε η αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων θα μειώσει τη ζητούμενη ποσότητα διαδρομών, καθώς και τη συνολική δαπάνη.  Αν οι επιβάτες δεν έχουν εναλλακτικές επιλογές, - η ζήτηση μπορεί να είναι ανελαστική (π.χ. -0,7) - οπότε η αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων θα έχει μικρότερη επίδραση στη ζητούμενη ποσότητα διαδρομών - και τα έσοδα θα αυξηθούν.

13 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η σταυρωτή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή Η σταυρωτή ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού i ως προς την τιμή του αγαθού j ορίζεται ως: ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού I ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του αγαθού j Η ποσότητα αυτή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Η σταυρωτή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι συνήθως αρνητική όταν τα δύο αγαθά είναι υποκατάστατα, όπως τσάι και καφές. Η σταυρωτή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι συνήθως θετική όταν τα δύο αγαθά είναι συμπληρωματικά, όπως τσάι και γάλα.

14 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ελαστικότητες στο Ην. Βασίλειο Ως αποτέλεσμα μιας μετα- βολής της τιμής κατά 1% Τρόφιμα ΡούχαΣυγκοινωνίες Ποσοστιαία μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα Τρόφιμα Ρούχα και υποδήματα Συγκοινωνίες και επικοινωνίες 00.1 0.3 –0.4 –0.5 –0.1

15 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα μετράει την ευαισθησία της ζητούμενης ποσότητας σε μεταβολές του εισοδήματος: ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος του καταναλωτή Η εισοδηματική ελαστικότητα μπορεί να είναι θετική ή αρνητική.

16 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Κανονικά και κατώτερα αγαθά  ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ έχει θετική εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης. - μια αύξηση στο εισόδημα οδηγεί σε αύξηση της ζητούμενης ποσότητας, π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα.  ΕΝΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΓΑΘΟ έχει αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης. - μια αύξηση στο εισόδημα οδηγεί σε μείωση της ζητούμενης ποσότητας, π.χ. το κάρβουνο.  ΕΝΑ ΑΓΑΘΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ έχει εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης μεγαλύτερη της μονάδας. - π.χ. κρασί.

17 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισόδημα και η καμπύλη ζήτησης Για μια αύξηση του εισοδήματος D1D1 Η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς τα δεξια. D1D1 Η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς τα αριστερα. Ποσότητα Τιμή D0D0 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΓΑΘΟ Ποσότητα D0D0 Τιμή


Κατέβασμα ppt "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google