Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch

2 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ζήτηση, Προσφορά και η Αγορά 3 3

3 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Κάποιοι βασικοί όροι  Αγορά - ένα σύνολο κανονισμών μέσω των οποίων οι αγοραστές και οι πωλητές έρχονται σε επαφή για να ανταλλάξουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Ζήτηση - η ποσότητα ενός αγαθού που επιθυμούν να αγοράσουν οι αγοραστές σε κάθε δεδομένη τιμή.  Προσφορά - η ποσότητα ενός αγαθού που επιθυμούν να πωλήσουν οι πωλητές σε κάθε δεδομένη τιμή.  Ισορροπία - η τιμή για την οποία η ζητούμενη ποσότητα ισούται με την προσφερόμενη ποσότητα.

4 © 2007 Εκδόσεις Κριτική  Στους υπόλοιπους παράγοντες περιλαμβάνονται: - η τιμή συναφών αναγκών - το εισόδημα των καταναλωτών - οι προτιμήσεις των καταναλωτών  Αλλαγές σε αυτούς τους παράγοντες μεταβάλλουν τη θέση της καμπύλης ζήτησης Η καμπύλη ζήτησης δείχνει τη σχέση τιμής και ζητούμενης ποσότητας όταν οι υπόλοιποι παράγοντες είναι σταθεροί Τιμή Ποσότητα D

5 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η καμπύλη προσφοράς δείχνει τη σχέση τιμής και προσφερόμενης ποσότητας όταν οι υπόλοιποι παράγοντες είναι σταθεροί  Στους υπόλοιπους παράγοντες συμπεριλαμβάνονται: - η τεχνολογία - το κόστος των εισροών - οι κυβερνητικές ρυθμίσεις  Αλλαγές σε αυτούς τους παράγοντες μεταβάλλουν τη θέση της καμπύλης προσφοράς. Τιμή Ποσότητα S

6 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ισορροπία στην αγορά (1)  Η αγορά ισορροπεί στο σημείο E 0 όπου η ζητούμενη ποσότητα ισούται με την προσφερόμενη ποσότητα, - με τιμή P 0 και ποσότητα Q 0. D0D0 D0D0 S S Τιμή Ποσότητα Q0Q0 P0P0 E0E0 

7 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ισορροπία και ανισορροπία στην αγορά  Αν η τιμή είναι μικρότερη του P 0 έχουμε υπερβάλλουσα ζήτηση - οι καταναλωτές επιθυμούν να αγοράσουν μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που επιθυμούν να προσφέρουν οι παραγωγοί.  Αν η τιμή είναι μεγαλύτερη του P 0 έχουμε υπερβάλλουσα προσφορά. - οι παραγωγοί επιθυμούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που επιθυμούν να αγοράσουν οι καταναλωτές. D D S Q0Q0 E Τιμή Ποσότητα  P1P1  Υπερβάλλ ουσα προσφορά P2P2   Υπερβάλλου σα ζήτηση

8 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μια μεταβολή στη ζήτηση  Αν η τιμή ενός υποκατάστατου αγαθού μειωθεί... …θα ζητείται μικρότερη ποσότητα για κάθε δεδομένη τιμή.  Η καμπύλη ζήτησης θα μετατοπιστεί από τη θέση D 0 D 0 στη θέση D 1 D 1.  Αν η τιμή παρέμενε στο P 1 θα υπήρχε υπερβάλλουσα προσφορά.  Άρα η αγορά θα μετακινηθεί στη νέα ισορροπία στο σημείο Ε 1. S S E1E1 Τιμή Ποσότητα D0D0 D0D0 E0E0 Q0Q0 P0P0 D1D1 D1D1 Q1Q1 P1P1

9 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μια μεταβολή στην προσφορά  Έστω ότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας γίνονται πιο αυστηρές με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους για τους παραγωγούς.  Η καμπύλη προσφοράς θα μετατοπιστεί στη θέση S1S1.  Αν η τιμή παρέμενε στο P0 θα υπήρχε υπερβάλλουσα ζήτηση.  Άρα η αγορά θα μετακινηθεί στη νέα ισορροπία στο σημείο Ε2. D D Q0Q0 P0P0 E0E0 Τιμή Ποσότητα S0S0 S0S0 Q1Q1 P1P1 E2E2 S1S1 S1S1

10 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Δύο τρόποι αύξησης της ζήτησης (1)  (1) Κίνηση κατά μήκος της καμπύλης ζήτησης από το Α στο Β.  Αντανακλά την αντίδραση των καταναλωτών σε μια μεταβολή της τιμής.  Θα μπορούσε να είναι η συνέπεια μιας μετατόπισης της καμπύλης προσφοράς. A P0P0 Q0Q0 Ποσότητα Τιμή D B P1P1 Q1Q1

11 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Δύο τρόποι αύξησης της ζήτησης (2)  (2) Μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης από τη θέση D 0 στη θέση D 1.  Οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για κάθε δεδομένη τιμή.  Για τιμή P 0 η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από Q 0 σε Q 2. Για τιμή P 1 η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από Q 1 σε Q 3. A B P0P0 Q0Q0 Q1Q1 D0D0 Ποσότητα Τιμή P1P1 C D1D1 F Q2Q2 Q3Q3

12 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μια αγορά σε ανισορροπία  Έστω ότι η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση SS λόγω μιας καταστροφικής σοδειάς.  Η κυβέρνηση μπορεί να προσπαθήσει να προστατεύσει τους φτωχούς θέτοντας ως ανώτατη τιμή την P 1... ...η οποία είναι χαμηλότερη της P 0 που είναι η τιμή ισορροπίας.  Το αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη υπερβάλλουσας ζήτησης. Η υπερβάλλουσα ζήτηση που προκύπτει καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη ενός συστήματος ποσοστώσεων. Ποσότητα Τιμή P0P0 Q0Q0 QSQS D S P1P1 E AB P2P2 Υπερβάλ λουσα ζήτηση QDQD D S

13 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μεταβολές τιμών και ποσοτήτων  Στην πράξη, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε τις εκ των προτέρων καμπύλες ζήτησης και προσφοράς.  Γι αυτό χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία και υποθέτουμε ότι οι παρατηρούμενες τιμές είναι τιμές ισορροπίας.  Εφόσον οι υπόλοιποι παράγοντες σπάνια είναι σταθεροί, η ερευνητική δουλειά είναι απαραίτητη.  Σε αυτό το σημείο, η θεωρία μας είναι χρήσιμη.

14 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Τι, πώς και για ποιον  Η αγορά - αποφασίζει ποια ποσότητα ενός αγαθού θα πρέπει να παραχθεί βρίσκοντας την τιμή που εξισώνει τη ζητούμενη με την προσφερόμενη ποσότητα. - μας λέει για ποιους παράγονται τα αγαθά, δηλαδή για τους καταναλωτές αυτούς που είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν την τιμή ισορροπίας. - καθορίζει ποια αγαθά θα παραχθούν, καθώς μπορεί να υπάρχουν αγαθά για τα οποία κανένας καταναλωτής δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει την τιμή στην οποία οι επιχειρήσεις θα ήταν διατεθειμένες να τα προσφέρουν.


Κατέβασμα ppt "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google